Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

27 feb 2020

Retten i Sønderborg

Dom i sag om Shaken Baby (Impact) Syndrome

Dom i nævningesag om såkaldt ”Shaken Baby (Impact) Syndrome” K01-6125/2018

Et nævningeting ved Retten i Sønderborg har den 25. oktober 2018 idømt en 26-årig mand 5 års fængsel for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens §246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1, ved i perioden fra den 1. til den 3. april 2017 i to tilfælde at have udøvet vold mod sin dengang ca. to en halv måned gamle søn i form af kraftige rusk, stumpe traumer mod hovedet og lignende betydelig kraftpåvirkning, der bl.a. medførte, at sønnen fik blødninger under den hårde hjernehinde og talrige blødninger i øjenbaggrunden på det ene øje – såkaldt Shaken Baby (Impact) Syndrome – alt med livsfare og betydelig risiko for varigt men til følge.
Efter sin erkendelse er tiltalte endvidere blevet fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 1 og 4, ved i to tilfælde at være flygtet fra psykiatrisk afdeling, hvor han var varetægtsfængslet i surrogat, samt ved uretmæssigt at have besiddet en mobiltelefon og en router på afdelingen.

De 6 nævninger og de 3 juridiske dommere har både været enige om skyldsspørgsmålet og strafudmålingen.

Tiltalte har anket dommen med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt til formildelse.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Leon Fredgaard, tlf. 7332 5112.