Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

Retten i Sønderborg

De fleste retssager er offentlige.

Alle har som udgangspunkt adgang til at overvære retsmøderne, når der er retssager i Retten i Sønderborg. Faderskabssager samt sager om ægteskab og forældremyndighed holdes dog altid for lukkede døre, hvor der ikke er offentlig adgang. Endvidere kan retten i de konkrete sager bestemme, at dørene skal lukkes.

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

  • folkeskolens 8. – 9. klasse
  • gymnasieklasser
  • erhvervsskolernes EUD-klasser
  • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til Kend din ret

Undervisningsforløb for gymnasieklasser

Retten i Sønderborg tilbyder et begrænset antal undervisningsforløb til samfundsfag i gymnasiet.

Undervisningsforløbet om retssystemet og kriminalitet strækker sig over ti moduler, hvor eleverne i nogle moduler har traditionel klasseundervisning, mens de i andre moduler skal ud af klasseværelset og ind i retten. Undervisningen tager udgangspunkt i både teori og aktiv læring, hvor lærere og elever kan møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

I læringsuniverset Kend din ret kan man som lærer læse mere og hente vejledning og materiale til undervisningen.
Gå til Kend din ret

Hvis I vil høre om muligheden for et undervisningsforløb med Retten i Sønderborg, skal I kontakte afdelingsleder Lene Gaarde Kaad.

Mailadresse: lgk@domstol.dk
Tlf. 9968 3821

Skoleklasse besøg hos Retten i Sønderborg

Kontakt Gitte Bertram Hansen på gbh@domstol.dk eller 9968 3800.

Rundvisning i Retten i Sønderborg

Kontakt administrationschef Morten Menné på mme@domstol.dk eller mobil 3030 5166.

Praktisk om besøg i retten

I Retten i Sønderborg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

Det betyder blandt andet, at telefoner altid skal være på lydløs, og i retssalene skal de være helt slukkede.

Du kan læse mere om ordensreglement og praktiske forhold ved Retten i Sønderborg her

Erhvervspraktik i retten

Kontakt Jeanette Thielfoldt på jegr@domstol.dk eller 9968 3800.

 

Sidst opdateret: 01. november 2023