Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

Retten i Sønderborg

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Sønderborg.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Hovednr: 9968 3800

Fogedretten:
Telefonnr: 9968 3850
Mail: foged.son@domstol.dk

Skifteretten:
Telefonnr. 9968 3870
Mail: skifte.son@domstol.dk

Civilretten: 
Telefonnr. 9968 3820
Mail: civil.son@domstol.dk

Strafferetten 
Telefonnr. 9968 3830
Mail: straffe.son@domstol.dk

Familieretten
Mail: familie.son@domstol.dk

Administration
Mail: adm.son@domstol.dk

Kassen: 
Mail: kasse.son@domstol.dk

Betalingspåkrav:
Mail: betpk.son@domstol.dk

Informationen:
Mail: info.son@domstol.dk

Andet:
Mail: sonderborg@domstol.dk

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.

Gå til lægeerklæring

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeerklæringen senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du her på siden. 

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Sønderborg følgende postadresse:

Retten i Sønderborg
Stationsvej 10
6400 Sønderborg.


Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår.
Læs mere om besøg i Retten i Sønderborg 

Kontakt afdelingsleder Lene Gaarde Kaad for at aftale et besøg i Retten i Sønderborg.
Mail: lgk@domstol.dk

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Jeg vil gerne i kontakt med rettens Data Protection Officer/DPO

Det er rettens administrationschef, der er DPO ved Retten i Sønderborg:

Morten Menné 
Tlf.: 9968 3810 
Mail: mme@domstol.dk

Du er også velkommen til at kontakte DPO ved Danmarks Domstole:

Amagerfælledvej 56
2300 København S
Telefon: 70 10 33 22
E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Sønderborg

Mange journalister kontakter retten i Sønderborg, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontaktdommer

Retten i Sønderborg har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål, der vedrører rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis generelt, kan du kontakte retspræsident:

Peter Urskov
Tlf: 9968 3800
Mail: adm.son@domstol.dk

Administrationschef

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal, retslister, mail-service og lignende, kan rettes til administrationschef:

Morten Menné 
Tlf.: 9968 3810 
Mail: mme@domstol.dk

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retsafdelingen: 
Som journalist har du mulighed for at modtage en mail om kommende grundlovsforhør.
Hvis du er interesseret i dette skal du henvende dig til afdelingsleder:

Lene Gaarde Kaad
Tlf.: 9968 3821
Mail: lgk@domstol.dk

Journalisters ret til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til sonderborg@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt på fællessitet for Danmarks Domstole  

Udskrift af domme

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til  at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 175 kr. pr. dokument. Retsafgiften skal betales, inden dokumentet vil blive udleveret. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Gå til Praktiske forhold og læs mere om bestilling af udskrifter og betaling

Presseoplysninger for Danmarks Domstole

Danmarks Domstole har samlet alle pressekontaktoplysninger samt relevante informationer om Danmarks Domstole til brug for journalister. Det gælder bl.a. tal og statistik for Danmarks Domstole, adgang til journalisternes ekstranet, oversigt over de seneste domsresuméer fra alle retter mm.  

Gå til presseinfo for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 09. januar 2024