Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

27 feb 2020

Retten i Sønderborg

Frifundet for vold med døden til følge

31-årig tiltalt frifundet for vold med døden til følge mod et 1½ år gammelt barn.

En 31-årig mand var i en nævningesag tiltalt for at have udøvet vold mod en 1½ år gammel stedsøn ved tre forskellige episoder. Ved den sidste episode var stedsønnen afgået ved døden. Manden var tillige tiltalt for at have udøvet vold mod sin biologiske søn på 5 år, ligesom han var tiltalt for forsøg på medvirken til videresalg af 50 gram amfetamin. Endelig var han tiltalt for at have besiddet en mindre mængde hash og amfetamin til eget brug.

Tiltalte blev i de to tilfælde frifundet for vold mod stedsønnen, allerede fordi det ikke var bevist, at drengen ved de to episoder var blevet udsat for vold.

Vedrørende det forhold, hvor drengen var afgået ved døden, fandt retten det bevist, at drengen havde været udsat for vold, der havde medført drengens død. Et flertal på tre nævninger og tre dommere fandt det dog ikke bevist, at det var tiltalte, der havde udøvet vold mod drengen, da ingen havde set eller hørt, at drengen var blevet udsat for vold, og da flere personer fandtes at have haft lejlighed til at begå volden inden for det relevante tidsrum. Et mindretal på tre nævninger stemte for at finde tiltalte skyldig, idet de fandt det bevist, at tiltalte reelt var den eneste, der havde haft mulighed for at begå vold mod drengen.

Tiltalte blev fundet skyldig i vold ved at have kastet sin biologiske søn ned i en seng, ligesom han blev fundet skyldig i at have forsøgt at medvirke til videresalg af 50 gram amfetamin og i at have besiddet en mindre mængde amfetamin og hash til eget brug.

Straffen for disse forhold blev udmålt til en fællesstraf på fængsel i 4 måneder, der omfattede en betinget straf på fængsel i 40 dage, som tiltalte i december 2017 var blevet idømt for bl.a. tyveri og hæleri. Der var dissens for at udmåle fællesstraffen til fængsel i 5 måneder.

Tiltalte havde under sagen været varetægtsfængslet i mere end 13 måneder.

Rettens sagsnummer: K01-6687/2017

 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Leon Fredgaard, tlf. 73424121.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til adm.son@domstol.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til rettens bankkonto nr. 0216-4069133959 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.