Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

27 feb 2020

Retten i Sønderborg

Dom om vold mod en baby og vold mod en 13 årig dreng

K01-4406/2019

Et nævningeting ved Retten i Sønderborg har den 25. november 2019 dømt en 24-årig mand til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykisk handicap for tre voldsforhold.

I forhold 1 blev han enstemmigt dømt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter med karakter af mishandling, ved en aften i hjemmet at have udsat sin spæde søn for kraftig klemning om brystkassen og herved påført ham skader i form af brækket kraveben og brækkede ribben for og bagtil, samt blodunderløbne mærker på bugen.

 

I forhold 2 blev han med to dommerstemmer og 6 nævningestemmer dømt for tilsvarende overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, ved på ukendt tidspunkt ca. 2-6 uger forinden at have udsat samme barn for vold i form af vrid og/eller træk i ben samt slag eller anden vold, hvorved barnet fik skader i form af brækket skinneben og brækket kraveben.

 

Samtlige skader blev konstateret, da barnet kom på hospital efter forhold 1. De tidligere skader var ikke blevet opdaget på trods af, at barnet, der var meget grædende, adskillige gange blev tilset af læge, sundhedsplejerske og på sygehus. Barnet blev behandlet for forstoppelse og fik diagnosen kolik.

 

I forhold 3 tilstod tiltalte overtrædelse af straffelovens § 244, simpel vold, ved på en fodboldbane at have slået en dreng på 13 år i ansigtet med knyttet næve. Volden skyldtes angiveligt, at drengen havde været fræk overfor ham og hans lillesøster.


I forhold 1 og 2 var barnets mor også tiltalt for volden eller for medvirken hertil. Hun blev frifundet, i forhold 2 enstemmigt og i forhold 1 med 3 dommerstemmer og 3 nævningestemmer, idet der ikke var grundlag for at antage, at hun på nogen måde havde deltaget i eller accepteret voldsudøvelse.