Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

22 nov 2022

Retten i Sønderborg

12 års fængsel for drab på asylcenter

Dom afsagt: 21. november 2022

En 33-årig mand blev ved et nævningeting ved Retten i Sønderborg den 21. november 2022 idømt 12 års fængsel samt udvist for et knivdrab

Den nu 33-årige var tiltalt for den 29. januar 2022 at have dræbt sin 27-årige ægtefælle med en kniv.

Tiltalte, der nægtede sig skyldig, blev fundet skyldig i drabet og den tilknyttede overtrædelse af knivloven. Han erkendte, at han havde været i parrets lejlighed på et asylcenter, men huskede ikke, om han i forbindelse med en uoverensstemmelse med ægtefællen havde anvendt en kniv.

Nævningetinget lagde blandt andet vægt på, at mindst 2 af i alt 26 læsioner hver især var dødelige, og at disse stik var sket med en køkkenkniv med en klinge på ca. 19 cm ved anvendelse af betydelig kraft. Det kunne udelukkes, at andre end tiltalte havde begået forholdet.

Tiltalte blev idømt fængsel i 12 år. Der var ikke grundlag for at fravige udgangspunktet på 12 års fængsel i formildende eller skærpende retning. Der var en stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 13 år. Tiltalte blev endvidere udvist af Danmark med et indrejseforbud for bestandig. Tiltalte havde ikke lovligt ophold i Danmark, hvor parrets 5 mindreårige børn har ophold.

Tiltalte udbad sig betænkningstid vedrørende eventuel anke.

Tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet under en eventuel anke, eller indtil fuldbyrdelse kan iværksættes.

Sagen har journalnummer SS-2658/2022.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer Leon Fredgaard, tlf. 99 68 38 00.

Anmodning om aktindsigt sendes til adm.son@domstol.dk