Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

13 mar 2023

Retten i Sønderborg

Dom i sag om seksuelt misbrug af mindreårig

Dom afsagt: 13. marts 2023

Et nævningeting ved Retten i Sønderborg har den 13. marts 2023 idømt en mand 8 års fængsel for seksuelt misbrug af en pige, fra hun var omkring seks år, til hun var 17 år.

Pigen, der var datter af nære bekendte til tiltalte, kom oprindeligt hos ham sammen med andre børn til legeaftale. Misbruget omfattede blufærdighedskrænkelse indtil omkring 8 års-alderen, hvorefter det gik over til andet seksuelt forhold og samleje. I de sidste år blev der anvendt anden ulovlig tvang ved trussel om at åbenbare film og fotografier af forholdene samt trussel om at blive misbrugt af hackere med kendskab til filmene. 

3 nævninger og de 3 juridiske dommere var enige om, at tiltalte havde gjort sig skyldig i dette omfang ved adskillige tilfælde, jævnligt og kontinuerligt gennem årene, og i medfør af straffelovens § 232, stk. 1, § 216, stk. 1 og 2, § 222, stk. 1, jf. til dels § 225, alt jf. tidligere bestemmelser i straffelovens § 222, stk. 2 og 3, § 216, stk. 1, nr. 2.

En nævning tiltrådte dette og fandt yderligere tiltalte skyldig i tidligere forhold af blufærdighedskrænkelse.

En nævning stemte for frifindelse i det hele.

En nævning stemte for domfældelse alene for en subsidiær påstand om seksuelt forhold til pigen i perioden, hvor hun var fra 12 til 15 år, i medfør af straffelovens § 222, stk. 1, jf. til dels § 225.  

Efter dette afstemningsresultat blev tiltalte kendt skyldig i overensstemmelse med flertallets afgørelse.

Der var enighed om, at straffen fastsættes til fængsel i 8 år. Desuden blev tiltalte idømt bolig- og besøgsforbud i forhold til børn under 18 år.

Tiltalte blev endelig udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Forurettede blev tilkendt 200.000 kr. i tortgodtgørelse.

Tiltalte ankede staks dommen til frifindelse og blev fortsat varetægtsfængslet under anken.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Leon Fredgaard, Retten i Sønderborg.

Sagsnummer: K01-5863/2022