Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

30 maj 2023

Retten i Sønderborg

Dom i sag om seksuelt misbrug af mindreårig

Dom afsagt: 30. maj 2023

Et nævningeting ved Retten i Sønderborg har idømt en ung mand 5 år og 6 måneders fængsel for seksuelt misbrug af en halvsøster i en periode på omkring 2 år og for et yderligere forhold af seksuelt misbrug af en veninde til halvsøsteren.

De seksuelle krænkelser af halvsøsteren bestod i blufærdighedskrænkelser, andet seksuelt forhold end samleje samt adskillige vaginale samlejer og mindst to anale samlejer fordelt over en godt toårig periode, fra tiltalte fyldte 15 år. I samme periode var halvsøsteren fra 10 – 12 år gammel, og hun opholdt sig i tiltaltes hjem hver anden weekend som følge af samværsordning med deres fælles far. De seksuelle forhold blev opnået under tvang ved fastholdelse og ved udnyttelse af sin fysiske og psykiske overlegenhed. Desuden blev tiltalte dømt for ét tilfælde af blufærdighedskrænkelser og ét tilfælde af andet seksuelt forhold end samleje mod en 12 årig veninde til halvsøsteren under et besøg i hjemmet.  

Der var i nævningetinget enighed om, at tiltalte havde gjort sig skyldig i dette omfang og derved overtrådt straffelovens § 232, stk. 1, § 216, stk. 1 og stk. 2, til dels jf. § 225, § 222, stk. 1 og stk. 2, samt § 210, stk. 2 og stk. 3.

5 nævninger og 3 dommere stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 5 år og 6 måneder. Der er som formildende omstændighed lagt vægt på, at tiltalte var fra 15 – 17 år i gerningsperioden.

Én nævning stemte af samme årsag og henset til tiltaltes opvækstforhold for at fastsætte straffen til fængsel i 4 år.

Der var enighed om at, at tiltalte indtil videre meddeles bolig- og besøgsforbud i forhold til børn under 18 år.

Halvsøsteren blev tilkendt en tortgodtgørelse på 150.000 kr., mens veninden blev tilkendt 40.000 kr.

Tiltalte ankede straks dommen til frifindelse. Han blev fortsat varetægtsfængslet under anken.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Leon Fredgaard, Retten i Sønderborg.

Sagsnummer: K01-1377/2023