Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

Retten i Sønderborg

Hvis du skal møde i Retten i Sønderborg, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Sønderborg består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i receptionen. Receptionen ligger til højre, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Sønderborg.

Åbningstider

Retten i Sønderborg har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Sønderborg

Modtagne mails åbnes alle hverdage:
Kl. 09.00, ca. kl. 12.00 og kl. 15.00.

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk/e-boks.dk. Her skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Retten i Sønderborgs forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Retten i Sønderborg.
Gå til borger.dk
 eller e-boks.dk.

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Retten i Sønderborgs officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Sønderborg har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer:

Registreringsnummer: 0216
Kontonummer: 4069 133959 
IBAN: DK6702164069133975
SWIFT: DABADKKK 

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager for øjeblikket ikke betaling ved dankort, men der kan betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger. 

Kassens daglige åbningstid er kl. 08.30-15.00.

Kontanter, checks eller anden form for indbetaling kan desværre ikke modtages efter kl. 15.00

Fakturering til Retten i Sønderborg skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798000161696  
CVR-nr.21659509

Elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold for handicappede

Der er mange parkeringspladser foran hovedtingstedet.

Kørselsvejledning:
Find hovedtingstedets adresse på Krak.dk
Find hovedtingstedet på google.dk.

Offentlig transport
Køreplaner Sydtrafik

Der er på hovedtingstedet uhindret adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Handicapadgang
Der er handicapparkering ved hovedindgangen, og handicaptoilet forefindes.

Før møde på Afdelingskontor Haderslev og Afdelingskontor Tønder bedes brugere, der er afhængige af hjælp, rette telefonisk henvendelse til Informationen, tlf. 9968 3800.

El-biler er velkomne i Retten

Retten i Sønderborg har en ladestander, så det er muligt at oplade sin elbil, mens man er til møde i retten.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Sønderborg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Sønderborg. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Sønderborg skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Wi-fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder domguest. Vores professionelle brugere kan henvende sig i receptionen for oprettelse på prioriteret netværk.

AV-udstyret kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt.
Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Vedr. adapter

Der er følgende almindeligt brugte stiktyper til parterne: HDMI, VGA, Displayport.
Har din bærbare eller tabletten anden indgang, skal du selv medbringe adapter.

iAnnotate

I store retssager arbejder vi med det indscannede bilagsmateriale på vores iPad. Rent praktisk er det scannet til pdf-filer med tekstgenkendelse (OCR). På vore iPads bruger vi applikationen iAnnotate. Afhængig af bilagsmaterialets omfang scannes alt materialet til en stor fil, som skal være opdelt i 1.000 sider pr. fil eller i 100 sider pr. fil.

Scan til pdf

Bilag skal være scannet til pdf med tekstgenkendelse (OCR). Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen. Bilagsmaterialet skal opdeles i følgende sideinterval: 1-100, 101-200, 201-300 eller 1-1000, 1001-2000, 2001-3000. Alternativt kan bilagene scannes som ét stort dokument. Det afhænger dog af størrelsen på filen. Hvis filen bliver for stor, er den for svær at håndtere under afviklingen af retssagen. Vær opmærksom på, at bilagene ikke scannes i foto-kvalitet.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en kaffeautomat og koldtvandshane.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: sonderborg@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 175 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Sønderborgs konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 133959. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

På hovedsiden for Danmarks Domstole kan du læse mere om, hvilke dokumenter du kan få indsigt i, hvordan du anmoder om dem, og hvilke myndigheder du kan få dokumenterne fra. Læs mere om aktindsigt.

Afdelingskontorer

Haderslev

Retten i Sønderborg
Afdelingskontor Haderslev
Bispebroen 2 B
6100 Haderslev

Afdelingskontoret holder åbent onsdag, torsdag og fredag.

Kontoret vil være lukket mandage og tirsdag, men der kan være møder ifølge indkaldelser udenfor normal åbningstid.

Ved afdelingskontor Haderslev behandles fogedsager og mindre straffesager, der omfatter følgende postnumre:
6100 Haderslev
6500 Vojens
6510 Gram
6541 Bevtoft – delt mellem Afdelingskontor Haderslev og Afdelingskontor Tønder
6560 Sommersted

I særlige tilfælde med mange lokale vidner behandles også større straffesager.

Fogedsager og notarialforretninger kan gennemføres på afdelingskontoret. Fogedsager skal sendes til hovedtingstedet.

Notarialforretninger kan gennemføres på onsdage fra 9:00 - 12:00 og 12:30 - 14:30.

Der er elevator i bygningen. Brugere, der er afhængige af hjælp, bedes dog i god tid inden mødet rette telefonisk henvendelse til Informationen.

Der er offentlig parkeringsplads ved Borgervænget i nærheden af afdelingskontoret.

Tønder

Retten i Sønderborg
Afdelingskontor Tønder
Nørregade 15
6270 Tønder

Afdelingskontor Tønder holder lukket mandag og fredag.

Ved Afdelingskontor Tønder behandles fogedsager og mindre straffesager, der omfatter postnumrene
6240 Løgumkloster
6261 Bredebro
6270 Tønder
6280 Højer
6372 Bylderup Bov
6520 Toftlund
6534 Agerskov
6535 Branderup
6541 Bevtoft – delt mellem Afdelingskontorerne i Haderslev og Tønder
6780 Skærbæk
6792 Rømø

Fogedsager skal sendes til hovedtingstedet.

I særlige tilfælde med mange lokale vidner behandles også større straffesager.

Notarialforretninger kan gennemføres onsdage og efter nærmere aftale.

Der er en lift til rådighed for brugere, som er afhængige af hjælp.

Der er offentlig parkeringsplads i Nørregade ved afdelingskontoret.

Yderligere oplysninger vedrørende aktiviteter på afdelingskontoret kan fås ved henvendelse til administrationschef Morten Menné.

Für Deutschsprechende

Deutschsprechende, die in Dänemark wohnhaft sind, können sich auf deutsch an das Gericht wenden und sich in deutscher Sprache bei Anfrage in der Information der Hauptgerichtsstelle und bei der Geschäftsstelle in Tønder beraten lassen. Zuschriften werden nach Eingang auf deutsch beantwortet.

Deutschsprechende, die in Dänemark wohnhaft sind, haben bei Gerichtsverhandlungen unter bestimmten Vorraussetzungen Anspruch auf unentgeltlichen Beistand eines Dolmetschers. Das Gericht bittet, zeitig vor der Gerichtsverhandlung über den Bedarf an Beistand eines Dolmetschers, unterrichtet zu werden.

Sidst opdateret: 22. april 2021