Retten i Sønderborg

Retten i Sønderborg vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk


Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. 

Brug af advokatvagten er anonym og gratis.

Har du brug for hjælp i forbindelse med private juridiske problemer, kan vi henvise dig til advokatvagten her.

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Sønderborg give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Sønderborg, att. civilretten. 
Mail: civil.son@domstol.dk

Retsmægling

Retsmælgere

Dommere:

  • Henriette Frölich
  • Hanne Sofie Christensen
  • Susanne Beier Lorenzen

Advokatretsmægler:

  • Advokat Erik Johannsen, Sundquistsgade 4, 6400 Sønderborg, Tlf. 7312 1100
  • Advokat Susanne Vestergaard Andersen, Hansborggade 30, 3, 6100 Haderslev

 

Her kan du læse mere om retsmægling (link til domstolsstyrelsens side, hvis de får et punkt om dette)

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du ringe til Forbrugerrådet Tænk på telefon 7741 7741 (tast 2 i menuen) alle hverdage mellem klokken 9 og 11.

Du kan også læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Sønderborg retskreds:

Advokat Lone Adolphsen,
Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa, Tlf. 7312 1100

Advokat Stephan Ravn Berg,
Laurids Skaus Gade 14, 6100 Haderslev, Tlf. 7320 2000

Advokat Kjeld Christensen,
Kongevej 58, 1, 6400 Sønderborg, Tlf. 7443 0309

Advokat Erik Dreyer,
Vestergade 14, 6270 Tønder, Tlf. 7472 1010 - Frafaldet rejseforbehold 71 km

Advokat Klaus Greve-Thomsen,
Klinkbjerg 1, 6200 Aabenraa, Tlf. 7462 1516 - Frafaldet rejseforbehold 38,8 km

Advokat Jan Hansen,
Vestergade 14, 6270 Tønder, Tlf. 7472 1010 - Frafaldet rejseforbehold 71 km

Advokat Jonna Hjeds,
Kongevej 64, 6400 Sønderborg, Tlf. 7312 1100

Advokat Carsten Højer,
Nørrekobbel 7B, 6400 Sønderborg, Mobiltlf. 2689 3601 eller 6015 4510

Advokat Erik Johannsen,
Sundquistgade 4, 6400 Sønderborg, Tlf. 7312 1100

Advokat Stig Jørgensen,
Ribe Landevej 2, 6100 Haderslev, Tlf. 4181 4100 - Frafaldet rejseforbehold 67,1 km

Advokat Lars Nauheimer,
Vestergade 14, 6270 Tønder, Tlf. 74721010 - Frafaldet rejseforbehold 71 km

Advokat Palle Niss,
Kongevej 64, 6400 Sønderborg, Tlf. 7443 4363

Advokat Marcus Rey,
Nørrekobbel 7 B, 6400 Sønderborg, Tlf. 7442 6465

Advokat Erik Troels Schøt-Bæk,
Skipperhuset, Hansborggade 30, 3., 6100 Haderslev, Tlf. 7453 5251

Advokat Hans Henrik Wurlitzer,
Sundsnæs 2, 6300 Gråsten, Tlf. 7465 1140

Medhjælpere i gældssaneringssager

Advokat Preben Gundersen,
Klinkbjerg 1, 6200 Aabenraa, Tlf. 7462 1516

Advokat Erik Johannsen,
Kongevej 64, 6400 Sønderborg, Tlf. 7312 1100

Advokat Carl Jørgen Mazanti,
Storegade 12 I., 6780 Skærbæk, Tlf. 7475 2311

Advokat Peder Agger,
Rådhuscentret 21, 6500 Vojens, Tlf. 74542156

Bobehandlere

Advokat Lone Adolphsen,
Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa, Tlf. 7312 1100

Advokat Lars Nauheimer,
Vestergade 14, 6270 Tønder, Tlf. 7472 1010

Advokat Palle Niss,
Kongevej 64, 6400 Sønderborg, Tlf. 7443 4363

Bobestyrere

Advokat Jan Hansen,
Vestergade 14, 6270 Tønder, Tlf. 7472 1010

Advokat Jens Jepsen,
Kystvej 22, 6200 Aabenraa, Tlf. 7333 3100

Advokat Preben Kofoed,
Møllemærsk 29, 6200 Aabenraa, Tlf. 7312 1100

Advokat Randi Larsen,
Hansborggade 30, 3., 6100 Haderslev, Tlf. 7453 5251

Advokat Ole Majbæk,
Rådhuscentret 21, 6500 Vojens, Tlf. 7452 6233

Advokat Søren Nygaard,
Kongevej 28, st, 6400 Sønderborg, Tlf. 7930 1530

Advokat Hans Henrik Wurlitzer,
Sundsnæs 2, 6300 Gråsten, Tlf. 7465 1140

 

Auktionsledere

Advokat Mogens Broe-Andersen,
Hansborggade 30, 3., 6100 Haderslev, Tlf. 74535251, mba@bbt.dk

Advokat Erik Dreyer,
Vestergade 14, 6270 Tønder, Tlf. 74721010, ed@khd.dk

Advokat Karsten Gam,
Vestergade 9, 6520 Toftlund, Tlf. 74831432, gam@pc.dk

 

Boligdommere

Navn Titel Postdistrikt Indstillerorganisation
Andreas Steinicke Arkitekt Haderslev Danske Udlejere
Benny P. Christiansen Førtidspensionist Esbjerg Ø Lejernes Landsorganisation
Bernt Knudsen Forsikringsmægler Sønderborg Danske Udlejere
Bodil Phillipsen Direktør Aabenraa Danske Udlejere
Camilla Venø Salgsassistent Esbjerg Ø Lejernes Landsorganisation
Claus H. Østergaard Erhvervschef Sønderborg Danske Udlejere
Claus Witt Advokat Haderselv Erhvervslejernes Landsorganisation
Elise Marloth Konsulent Aabenraa Danske Udlejere
Eva Kristensen Førtidspensionist Varde Lejernes Landsorganisation
Gunnar A. Asmussen Fhv. krminalkommissær Haderslev Danske Udlejere
Günther T. Andersen Arkitekt Aabenraa Danske Udlejere
Hans P. Hollænder Forretningsfører Sønderborg BL - Danmarks Almene Boliger
Heidi Kjær Nielsen Produktionsplanlægger Haderslev Danmarks Lejerforeninger
Jan Holm Jensen Murersvend Horsens Danske Lejere
Jan Leth Kartonnagemedarbejder Haderslev Danmarks Lejerforeninger
Jan Thiessen Regnskabschef Sønderborg BL - Danmarks Almene Boliger
John L. Folling Smidt Efterlønner Esbjerg V Danske Lejere
Knud Fischer Ingeniør Jordrup Danmarks Lejerforeninger
Knud Rasmussen Udlejer Haderslev Danske Udlejere
Lone Andersen Assistent Sønderborg Danske Lejere
Lone Finnerup Salgsassistent Esbjerg Lejernes Landsorganisation
Marianne S. Petersen Lægesekretær Esbjerg Lejernes Landsorganisation
Michael Andersen Administrator og murer Hammel Danske Udlejere
Morten Dohrmann Site manager Sønderborg Danske Lejere
Niels Jørn Lüthje Førtidspensionist Esbjerg Lejernes Landsorganisation
Ole Aaris Pensionist Haderslev BL - Danmarks Almene Boliger
Poul S. Hansen Statsaut. Vejer og måler Aabenraa Danske Udlejere
Sanne Bendtsen Produktions medarbej. Ølgod Lejernes Landsorganisation
Steen Steenberg Cand. Merc Aabenraa Danske Udlejere
Søren Duus Pensionist Aabenraa BL - Danmarks Almene Boliger
Thomas Steensen Specialanklager Horsens Lejernes Landsorganisation
Thorkild Andresen Symaskineforhandler Sønderborg Danske Udlejere
Yrsa Søth Jaeger Flexjobber Ansager Danske Lejere

Sidst opdateret: 03. september 2020