Gå til sidens indhold

Advokat

Her på siden har du direkte adgang til udvalgte informationer, vejledninger og blanketter samt adgang til domstolenes selvbetjeningsløsninger.

Autorisation af advokatfuldmægtig

Her finder du fuldmagt og samtykkeerklæring til autorisation af advokatfuldmægtig.

Digital hovedforhandling

Digitale hovedforhandlinger betyder ændrede arbejdsgange. Her kan du finde mere information om digitale hovedforhandlinger, og du kan finde konkrete vejledninger.

Fristforlængelsessager

Her kan du finde rigsadvokatmeddelelsen om fristforlængelsessager afholdt via videolink samt informationsfolder til arrestanten om, hvordan en fristforlængelsessag over videolink forløber.

Højesteret

Som advokat med møderet for Højesteret kan du have brug for særlige informationer.

Sagkyndige

Se de aktuelle lister over sagkyndige i den forenklede proces.

Salærtakster

Her får du en liste over alle rettens vejledende salærtakster for advokater. Du kan både finde de gældende og historiske takster for salærer samt takster for rejseforbehold.

Syn og skøn

Her finder du blanketten til syn og skøn.

Vejledning til minretssag.dk

Her kan du finde den fulde vejledning til behandling af alle sagsskridt på minretssag.dk.

Vejledninger om sagsbehandling

Her får du en samlet liste over vejledninger til behandlingen af forskellige sagstyper ved byretterne.

Vestre Landsret

Her kan du læse relevant information for advokater ved Vestre Landsret, såsom møderet, proceduretilladelser og prøvesager.

Videoretsmøder

Her kan du finde ansøgningsskema og vejledning i forbindelse med bemyndigelse eller autorisation til at stille kommunikationsmidler til rådighed ved videoretsmøder.

Østre Landsret

Her kan du læse relevant information for advokater ved Østre Landsret.