Gå til sidens indhold

Højesteret

For advokater

Som advokat med møderet for Højesteret kan du have brug for særlige informationer.

Her kan du finde vejledninger til civile sager, straffesager, oplysninger om møderet, genoptagelse af sager, ekstraordinær appel samt salærtakster.

Civile ankesager

Her kan du læse om anke til Højesteret i civile sager

Civile kæresager

Her kan du læse om civile kæresager i Højesteret

Genoptagelse mv.

Se reglerne for genoptagelse og ekstraordinær anke her

Salærtakster

Vejledende salærtakster i straffesager og ægteskabssager ved Højesteret.

Straffeanker

Landsrettens domme i straffesager kan kun ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Straffekæremål

Se regler for kæremål i straffesager her

Møderet for advokater

Ca. 1.820 advokater er udpeget til at have møderet for Højesteret.

Feedback til advokater m.fl.

Advokater og andre, der udfører sager for Højesteret, kan få en uformel, mundtlig evaluering af den pågældendes præstation

Fri proces og retshjælp

Om fri proces og retshjælp i forbindelse med sager for Højesteret