Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

13 jan 2022

Tinglysningsretten

Hvad skal erklæres ved selskabers erhvervelse af fast ejendom?

Når selskaber med cvr-nr. eller udenlandske selskaber uden cvr-nr. erhverver fast ejendom i Danmark, skal det fremgå af skødet, hvad ejendommen skal benyttes til.

Reglerne for selskabers ret til at erhverve fast ejendom i Danmark er bl.a. reguleret i sommerhusloven og i tilhørende bekendtgørelse 1973-03-29 nr. 182 om dokumentation og indberetningspligt ved tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom for selskaber m.fl.

Når der sker overdragelse af fast ejendom til et cvr-nr. eller et udenlandsk selskab uden cvr-nr. vil det blive påset, om sommerhuslovens regler er opfyldt, herunder om der er afgivet korrekt erklæring iht. i bekendtgørelse 1973-03-29 nr. 182 eller vedhæftet tilladelse til erhvervelse fra Bolig- og Planstyrelsen.

Hvis anmeldelsen ikke opfylder sommerhuslovens regler, vil anmeldelsen blive tinglyst med frist til berigtigelse af forholdet.

Vi har lavet en oversigt over de forskellige situationer, hvor man skal være opmærksom på sommerhusloven. Desuden fremgår det, hvilke erklæringer, der kan anvendes – eller hvad der skal dokumenteres - i de pågældende anmeldelser.

Vejledningen Sommerhusloven og tinglysning kan findes på siden "Skøder". Gå til siden "Skøder".