Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tingbøgerne

Her kan du finde gode råd og vejledninger, hvis du skal forespørge eller anmelde dokumenter til tinglysning.

Tinglysningsretten kan – som domstol – ikke yde juridisk rådgivning. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får en rettighed tinglyst, bør du søge professionel rådgivning, fx hos en advokat.

Fast ejendom

Rettigheder over fast ejendom bliver tinglyst i Tingbogen for fast ejendom, der er opdelt i adkomst (ejerforhold), pantsætning, og servitutter.

Personbogen

Pant i løsøre, virksomhedspant samt årets høst tinglyses i Personbogen. Her registreres desuden ægtepagter og afgørelser om værgemål.

Andelsboligbogen

I Andelsboligbogen kan kreditorer registrere deres rettigheder (pant, udlæg mv.) over andele i andelsboligforeninger samt aktier og anparter i henholdsvis boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber.

Bilbogen

Kreditorers pant i motorkøretøjer (biler, motorcykler, campingvogne mv.) kan registreres i Bilbogen. Fx ejendomsforbehold, pant, udlæg og ejers død eller konkurs.