Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

I Andelsboligbogen kan kreditorer registrere deres rettigheder (pant, udlæg mv.) over andele i andelsboligforeninger samt aktier og anparter i henholdsvis boligaktieselskaber og boliganpartsselskaber.

Vejledninger Sidst opdateret
Adkomsthavererklæring Andel pdf

1. februar 2024

Afgiftspantebrev

Et afgiftspantebrev er ikke et pantebrev, men en måde at parkere tinglysningsafgift i fast ejendom og andelsboliger til senere brug.
Læs mere om afgiftspantebreve.​

Bilag

Skal du vedhæfte bilag til din anmeldelse, skal det uploades i bilagsbanken. Bilagsbanken er den ”skuffe”, hvor alle uploadede bilag gemmes.
Læs mere om at uploade og vedhæfte bilag.

Fuldmagter

I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt.
Læs mere om fuldmagter.

Mortifikation

Mortifikation er rettens bestemmelse om, at et dokument ikke længere er gyldigt.
Læs mere om mortifikation.

Retsanmærkninger

Hvad er en retsanmærkning, og hvorfor får dokumenter anmærkninger fra Tinglysningsretten?
Læs mere på siden "Retsanmærkninger".

Roller uden cpr- eller cvr-nr.

Mange anmeldelser indeholder roller, hvor det ikke er muligt at angive cpr-nr./cvr-nr., da aktøren enten er udenlandsk, eller ikke kan få et cvr-nr.
Læs om roller uden cpr- eller cvr-nr.

Tinglysningsafgifter

På siden "Tinglysningsafgifter" kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.
Gå til siden "Tinglysningsafgifter".

Udenlandske dokumenter

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til anmeldelser på www.tinglysning.dk og fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation.
Læs om udenlandske dokumenter og selskaber.

Udlæg

Det er kun fogedretten og Skattestyrelsen, der kan tinglyse udlæg i en Andelsbolig.
Find vejledning til fogedretten og Skattestyrelsen.

Udskrifter

På tinglysning.dk har du mulighed for at hente andelsboligbogsattester samt udskrift af dokumenter tinglyst efter 21. marts 2011.
Læs om udskrifter fra Andelsboligbogen.

Underpant

For at opnå beskyttelse mod aftaler eller retsforfølgning skal pant i ejerpantebreve og øvrige pantedokumenter tinglyses som underpant i dokumentet.
Find vejledninger og læs de oftest stillede spørgsmål og svar om underpant.​

Underskrifter

Når en anmeldelse er færdig, overføres den automatisk til parternes underskriftsmappe. Herefter skal parterne underskrive anmeldelsen i hver deres underskriftsmappe.
Læs mere om at underskrive anmeldelser i Den Digitale Tingbog

Spørgsmål & svar

Hvordan anmeldes en sammenlægning af andelsboliger?

Anmeld dokumenttypen "Udvidelse Hæftelse Andel" og "Relaksation Andel". 

I trinnet "Øvrige oplysninger" skal det angives, at der er tale om en sammenlægning.

Der skal vedhæftes dokumentation fra kommunen om, at sammenlægningen er godkendt samt oplysning om den nye adresse. Der skal tillige vedhæftes en andelsboligudskrift fra OIS på den nye andel.

Anmeldelsen "Udvidelse Hæftelse Andel" udløser tinglysningsafgift, jf. Skattestyrelsen.

Hent vejledningen "Udvidelse Andel" (pdf).

Hent vejledningen "Relaksation Andel" (pdf).

Jeg kan ikke se ”knappen” ”Andelsboligudskrift”på ois.dk, når jeg søger på andelsboligens adresse. Hvad gør jeg?

Andelsboligudskrifter vises kun, hvis ejendommens ejerforhold er registreret som ”Privat andelsboligforening” hos kommunen. For at ændre dette skal ejeren rette henvendelse til kommunen, der kan rette ejerforholdet. Ændringen vil automatisk slå igennem inden for 24 timer, hvorefter andelsboligudskriften vil fremgå af OIS.

Sidst opdateret: 24. maj 2024