Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

Sletning af rettigheder

En rettighed kan blive aflyst, mortificeret eller slettet af tingbøgerne.

Aflysning/relaksation

Et dokument kan aflyses, når kreditor, påtaleberettiget eller andre rettighedshavere skriver under på dette i Den Digitale Tingbog.

Mortifikation

Mortifikation er rettens bestemmelse om, at et dokument ikke længere er gyldigt.

Tinglysningslovens § 20

Tinglysningslovens § 20 kan anvendes, når en servitut eller hæftelse begæres slettet i sin helhed uden den berettigedes underskrift eller andet aflysningsgrundlag (fx en dom eller efter retsplejelovens § 581).