Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

03 sep 2020

Vestre Landsret

Episode med transportbetjent i Vestre Landsret den 1. september 2020

Ved Vestre Landsrets behandling af en nævningesag den 1. september 2020 i Kolding, hvor den tiltalte var varetægtsfængslet, blev landsretten opmærksom på, at en episode havde fundet sted i retssalen, efter at dommerne og nævningerne havde forladt salen for at votere om sanktionsspørgsmålet. Hverken transportbetjentene, politiet, anklageren eller forsvareren informerede landsretten om, hvad der var sket, eller tilkendegav på nogen måde, at landsrettens votering burde afbrydes og sagen udsættes. Efter de oplysninger, landsretten havde, da dommen skulle afsiges, havde landsretten derfor ikke anledning til at udsætte sagen eller følge en anmodning om, at tiltalte skulle være iført håndjern ved domsafsigelsen. Sagens behandling i landsretten strakte sig over i alt fire dage, og en pressemeddelelse om sagens resultat kan findes her https://domstol.dk/vestrelandsret/aktuelt/2020/9/4-aars-faengsel-og-udvisning/