Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

01 sep 2020

Vestre Landsret

4 ½ års fængsel og udvisning

V.L. S-2620-19

Landsretten har i dag stadfæstet en dom af 21. november 2019 fra Retten i Kolding, hvor en nu 29-årig mand blev fundet skyldig i røveri og vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde begået i et privat hjem og i forening efter forudgående aftale eller fælles indbyrdes forståelse med flere ukendte medgerningsmænd.

Ved dommen blev tiltalte straffet med fængsel i 4 år og 6 måneder. Tiltalte, der er født i Sudan og ikke er dansk statsborger, har boet i Danmark siden 1994, hvor han har 2 mindreårige børn med dansk statsborgerskab. Ved dommen blev han udvist med indrejseforbud for bestandig.

Landsretten stadfæstede derved byrettens dom.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.