Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

Vestre Landsret

Postadresse: Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg

Åbningstider

Vestre Landsret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Landsretten kan ved bekendtgørelse på hjemmesiden fastsætte særlige åbningstider for en bestemt dato eller periode. Særlige åbningstider bekendtgøres under nyheder

Telefon og mail

Telefon: 99688000

Mail: post@vestrelandsret.dk

Se kontaktoplysninger for Vestre Landsret

 

Digital Post og Sikker Mail

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Vestre Landsret på følgende måde:

• I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
• I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du
   vil kontakte, eller klik på "Vælg kategori" for at åbne
   en oversigt over alle retter/nævn.
• Herefter kan du vælge Vestre Landsret, og 
   hvilken postkasse du vil sende en besked til
• Skriv din besked, og klik på ”Send”.

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Læs mere om digital kontakt og sikker mail på fællessiden for Danmarks Domstole

Hovedtingsted

Vestre Landsrets hovedtingsted er placeret

Asmildklostervej 21, 8800 Viborg

Bitingsteder

Aalborg

2. Nordjyske nævningekreds.
Gabels Torv 5, 1.sal, Aalborg
 
Område: Retterne i Aalborg og Hjørring

Handicapadgang: Se nedenfor

Landsrettens lokaler Gabels Torv 5, 1. sal, Aalborg

Desværre er der ikke gode adgangsforhold til landsrettens lokaler, da der ikke forefindes elevator.

Landsretten disponerer ikke over parkeringspladser.

Hjertestarter findes på retssekretærens kontor på 1. sal.

Aarhus

3. Østjyske nævningekreds.
Åboulevarden 23, 3. og 4. sal, Aarhus.
 
Område: Retten i Aarhus.


Handicapadgang: Se nedenfor

Landsrettens lokaler Åboulevarden 23, 3. og 4. sal, Aarhus.

Der er elevator til landsrettens lokaler på 3. og 4. sal.

Landsretten opfordrer brugerne til at benytte Sallings Parkeringshus.

Du kan som handicappet kontakte retsafdelingen med henblik på mulig parkering i gården.

Hjertestarter findes i retslokalet på væggen mellem forsvarer og 2. dommerens plads.

Kolding

4. Kolding nævningekreds.
Kolding Åpark 11, Kolding.
 
Område: Retten i  Kolding.


Handicapadgang: Se nedenfor:

Landsrettens lokaler Kolding Åpark 11, Kolding

 

Der er gode parkeringsmuligheder foran retsbygningen. Parkering er kun tilladt i afmærkede båse. Der er parkeringskontrol, som kontrolleres af Onepark.

Mandag til fredag i tidsrummet 7-17 er p-skive påbudt. Der er gratis parkering i 30 minutter med korrekt indstillet p-skive.

Parkering derudover er kun tilladt med gyldig p-tilladelse registreret via Tap'n'park - tablet til brug for dette står i landsrettens information.

Retsbygningen er handicapvenlig. Der er uhindret adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede. Handicaptoilet forefindes.

Der er reserveret to parkeringspladser til handicapbiler foran retsbygningen. Synligt handicapskilt skal være placeret i forruden.

Hjertestarteren findes på hylden foran retssekretærens kontorplads.

Esbjerg

5. Esbjerg nævningekreds.
Dokken 1, 4. sal, Esbjerg.
 
Område: Retten i Esbjerg.

Handicapadgang: Se nedenfor

Landsrettens lokaler Dokken 1, 4. sal, Esbjerg

Retsbygningen er handicapvenlig.

Der er elevator til landsrettens lokaler fra terræn via indgangen i trappetårnet.

Der er 4 parkeringspladser til handicapbiler lige foran retsbygningen.

Det er gratis at parkere på parkeringspladserne foran retten i op til 3 timer. Husk at indstille parkeringsskiven.

Ved parkering i mere end 3 timer får man ved henvendelse i Informationen i stueetagen, tilladelse til yderligere parkering.

Hjertestarteren findes på retssekretærkontoret bagved.

Sønderborg

6. Sønderjyske nævningekreds.
Stationsvej 12, Sønderborg
 
Område: Retten i  Sønderborg.

Handicapadgang: Se nedenfor

Landsrettens lokaler Stationsvej 12, 6400 Sønderborg 

Retsbygningen er handicapvenlig.

Der er uhindret adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede. Handicaptoilet forefindes.

Det bemærkes, at der ikke er anlagt særlige parkeringspladser til handicapbiler, men der er gode parkeringsmuligheder uden tidsbegrænsning foran landsrettens lokaler.

Hjertestarter findes udenfor hovedindgangen.

Bank, fakturering og betaling

Bankforbindelse:

Danske Bank A/S, reg.nr. 0216

konto nr. 4069 134 874

EAN-nr.:

5798000161221

 

Bestilling af afgørelser

Man kan bestille kopier af påstandsdokumenter i civile sager og kopier af afgørelser i både civile sager og straffesager hos landsretten. Det skal ske skriftligt til Vestre Landsret via brev eller mail til SektionC@VestreLandsret.dk

En udskrift koster 150 kr. i retsafgift pr. dokument. Retsafgiften betales samtidig med bestillingen til Vestre Landsrets konto 0216 4069134874 med anførelse af sagsnummer. Ekspedition af en bestilling kan tage fra 1-10 dage.

Adgangen til at få kopier er reguleret i retsplejelovens kapitel 3a, §§ 41a – 41g.

Hovedreglerne er følgende:

Enhver kan som udgangspunkt få kopier af domme og kendelser afsagt efter den 1. juli 2004. Dette gælder dog ikke i visse sager, herunder sager om ægteskab og forældremyndighed, faderskab, værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.

Enhver kan også 2 dage før domsforhandlingen få kopi af et påstandsdokument i en civil sag.

Man kan også i en civil sag få kopi af retsbogen, herunder dombogen, og sagens bilag. Dette kræver dog, at man har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Parter kan få kopi af retsbogen, herunder dombogen, og sagens bilag.

Journalister kan som udgangspunkt få kopier af retsbogen, herunder dombogen. Der gælder særlige regler for journalisters brug af disse kopier.

Forskere kan som udgangspunkt få kopi af domme og kendelser.

Adgangen til at få kopier er underlagt begrænsninger i visse sager. Dette gælder blandt andet i sager, der er behandlet helt eller delvist for lukkede døre. Det gælder også i verserende straffesager og i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden.

Anmodning om adgang til kopier i sluttede straffesager behandles i visse tilfælde af politimesteren.

Landsretten træffer efter anmodning afgørelse om aktindsigt ved kendelse. Kendelsen kan kæres til Højesteret, men det kræver Procesbevillingsnævntes tilladelse.

WI-FI og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder DomGuest. Vores professionelle brugere kan henvende sig i receptionen for oprettelse på prioriteret netværk (DomProf).

Hvis du skal møde til et retsmøde, hvor du skal forevise en video e.l., skal du være opmærksom på:
  • at give besked til den pågældende afdeling i god tid, så det sikres, at retsmødet kommer til at foregå i et lokale med AV-udstyr
  • at du selv har ansvaret for at medbringe en computer til afspilningen
  • at du selv har ansvaret for at have et HDMI-stik i computeren eller medbringe en adapter (fra et stik i din computer) til HDMI, da tilkoblingen til AV-udstyret er via HDMI. Der vil være et HDMI-kabel i retssalen.

 

Behandling af personoplysninger

I straffesager behandler domstolene oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Læs om dine rettigheder og domstolenes behandling af oplysningerne - tryk her

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe slik og drikkevarer. Der kan betales med kontanter eller mobilepay.

Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Mad og drikke må ikke medtages i retssalene. Der er højborde i den vestlige ende af foyeren, hvor man kan spise sin mad.

 

Det er muligt at spise frokost følgende steder, som er i gåafstand fra landsretten:

Velas, Asmildklostervej 11, tlf.  (250 m fra retsbygningen – ind ad hovedindgangen ned langs bygningen og ned ad trappen). Der serveres buffet fra kl. 11.30-13.00   

HedeDanmark, Klostermarken 12, tlf.  (700 m fra retsbygningen – ind ad hovedindgangen og til venstre ned af trappen). Der serveres buffet fra kl. 11.30-13.00

Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, tlf.  (900 m fra retsbygningen). Det anbefales, at man bestiller frokosten på forhånd, så den er klar ved ankomst.

 

Der er muligheder for at hente frokost følgende steder, som ligger tæt på landsretten:

Netto, Randersvej 5 (250 m fra retsbygningen)

McDonalds, Randersvej 60 (1,3 km fra retsbygningen)

Kylling & Co., Randersvej 66 (1,3 km fra retsbygningen)

IT-nedbrud - hvad gør du?

Oplever du problemer med at tilgå minretssag.dk eller med at sende mails til landsretten?

Der opstår desværre indimellem IT-nedbrud, som forhindrer dig i at tilgå minretssag.dk eller sende mails til landsretten. Landsrettens IT-systemer administreres af Domstolsstyrelsen, der hurtigst muligt vil rette fejlen. Når der er identificeret et nedbrud eller driftsforstyrrelse, vil det fremgå af siden med driftsinfo på www.domstol.dk under ”Aktuel driftsinfo”.

Ofte er der tale om kortvarige nedbrud. Du opfordres derfor til at afvente situationen og løbende tjekke www.domstol.dk for at se, om fejlen er rettet.

Har du frist i dag?

Hvis et IT-nedbrud forhindrer dig i at overholde en frist på minretssag.dk, skal du kontakte landsretten for at høre, hvordan du skal forholde dig. Landsretten kan kontaktes på 99 68 80 00.

Sker nedbruddet uden for landsrettens åbningstid, kan du (hvis muligt) sende dokumenter og meddelelser til landsretten pr. mail. Det kan være med til at vise, at du har forsøgt at overholde fristen på minretsag.dk.

Ved indbringelse af en appelsag (anke, kære, særlig anmodning om oprejsningsbevilling og ekstraordinær genoptagelse) skal du sende mailen til den ret, hvis afgørelse appelleres.

Kan landsretten se bort fra en fristoverskridelse?

Retsplejeloven giver mulighed for at se bort fra undskyldelige fristoverskridelser. Det er de dommere, der behandler sagen i landsretten, som afgør, om der kan ses bort fra en fristoverskridelse. Det gælder også i tilfælde af IT-nedbrud. Du skal selv rejse spørgsmålet herom over for landsretten, når minretssag.dk igen kan tilgås. Du kan ikke forvente at få en forhåndsafgørelse om, at landsretten vil se bort fra en fristoverskridelse.

Til brug for afgørelsen af, om der foreligger en undskyldelig fristoverskridelse, kan det være nyttigt, at du indsender et screenshot af fejlmeddelelsen på minretssag.dk. Sceenshot kan tages på følgende måde:

Windows 10
  • Alt + PrtSc (print screen): screenshot af hele det åbne vindue

  • Windows-tast + Shift + S: screenshot af et område af skærmen

Mac
  • cmd + Shift + 3: screenshot af hele det åbne vindue

  • cmd + Shift + 4: screenshot af et område af skærmen

Videoovervågning i landsrettens bygninger

Landsretten har videoovervågning i retsbygningerne og på udendørsarealerne.

Sidst opdateret: 28. februar 2024