Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

Vestre Landsret

Postadresse: Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg

Åbningstider

Vestre Landsret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Landsretten kan ved bekendtgørelse på hjemmesiden fastsætte særlige åbningstider for en bestemt dato eller periode. Særlige åbningstider bekendtgøres under nyheder

Telefon og mail

Telefon: 99688000

Mail: post@vestrelandsret.dk

Se kontaktoplysninger for Vestre Landsret

 

Hovedtingsted

Vestre Landsrets hovedtingsted er placeret

Asmildklostervej 21, 8800 Viborg

Bitingsteder

Aalborg

2. Nordjyske nævningekreds.
Gabels Torv 5, 1.sal, Aalborg
 
Område: Retterne i Aalborg og Hjørring

Handicapadgang: Se nedenfor

Landsrettens lokaler Gabels Torv 5, 1. sal, Aalborg

Desværre er der ikke gode adgangsforhold til landsrettens lokaler, da der ikke forefindes elevator.

Landsretten disponerer ikke over parkeringspladser.

Hjertestarter findes på retssekretærens kontor på 1. sal.

Aarhus

3. Østjyske nævningekreds.
Åboulevarden 23, 3. og 4. sal, Aarhus.
 
Område: Retten i Aarhus.


Handicapadgang: Se nedenfor

Landsrettens lokaler Åboulevarden 23, 3. og 4. sal, Aarhus.

Der er elevator til landsrettens lokaler på 3. og 4. sal.

Landsretten opfordrer brugerne til at benytte Sallings Parkeringshus.

Du kan som handicappet kontakte retsafdelingen med henblik på mulig parkering i gården.

Hjertestarter findes i retslokalet på væggen mellem forsvarer og 2. dommerens plads.

Kolding

4. Kolding nævningekreds.
Kolding Åpark 11, Kolding.
 
Område: Retten i  Kolding.


Handicapadgang: Se nedenfor:

Landsrettens lokaler Kolding Åpark 11, Kolding

 

Der er gode parkeringsmuligheder foran retsbygningen. Parkering er kun tilladt i afmærkede båse. Der er parkeringskontrol, som kontrolleres af Onepark.

Mandag til fredag i tidsrummet 7-17 er p-skive påbudt. Der er gratis parkering i 30 minutter med korrekt indstillet p-skive.

Parkering derudover er kun tilladt med gyldig p-tilladelse registreret via Tap'n'park - tablet til brug for dette står i landsrettens information.

Retsbygningen er handicapvenlig. Der er uhindret adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede. Handicaptoilet forefindes.

Der er reserveret to parkeringspladser til handicapbiler foran retsbygningen. Synligt handicapskilt skal være placeret i forruden.

Hjertestarteren findes på hylden foran retssekretærens kontorplads.

Esbjerg

5. Esbjerg nævningekreds.
Dokken 1, 4. sal, Esbjerg.
 
Område: Retten i Esbjerg.

Handicapadgang: Se nedenfor

Landsrettens lokaler Dokken 1, 4. sal, Esbjerg

Retsbygningen er handicapvenlig.

Der er elevator til landsrettens lokaler fra terræn via indgangen i trappetårnet.

Der er 4 parkeringspladser til handicapbiler lige foran retsbygningen.

Det er gratis at parkere på parkeringspladserne foran retten i op til 3 timer. Husk at indstille parkeringsskiven.

Ved parkering i mere end 3 timer får man ved henvendelse i Informationen i stueetagen, tilladelse til yderligere parkering.

Hjertestarteren findes på retssekretærkontoret bagved.

Sønderborg

6. Sønderjyske nævningekreds.
Stationsvej 12, Sønderborg
 
Område: Retten i  Sønderborg.

Handicapadgang: Se nedenfor

Landsrettens lokaler Stationsvej 12, 6400 Sønderborg 

Retsbygningen er handicapvenlig.

Der er uhindret adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede. Handicaptoilet forefindes.

Det bemærkes, at der ikke er anlagt særlige parkeringspladser til handicapbiler, men der er gode parkeringsmuligheder uden tidsbegrænsning foran landsrettens lokaler.

Hjertestarter findes udenfor hovedindgangen.

Bank, fakturering og betaling

Bankforbindelse:

Danske Bank A/S, reg.nr. 0216

konto nr. 4069 134 874

Mobil pay:

868908


EAN-nr.:

5798000161221

 

Bestilling af afgørelser

Man kan bestille kopier af påstandsdokumenter i civile sager og kopier af afgørelser i både civile sager og straffesager hos landsretten. Det skal ske skriftligt til Vestre Landsret via brev eller mail til SektionC@VestreLandsret.dk

En udskrift koster 150 kr. i retsafgift pr. dokument. Retsafgiften betales samtidig med bestillingen til Vestre Landsrets konto 0216 4069134874 med anførelse af sagsnummer. Ekspedition af en bestilling kan tage fra 1-10 dage.

Adgangen til at få kopier er reguleret i retsplejelovens kapitel 3a, §§ 41a – 41g.

Hovedreglerne er følgende:

Enhver kan som udgangspunkt få kopier af domme og kendelser afsagt efter den 1. juli 2004. Dette gælder dog ikke i visse sager, herunder sager om ægteskab og forældremyndighed, faderskab, værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse.

Enhver kan også 2 dage før domsforhandlingen få kopi af et påstandsdokument i en civil sag.

Man kan også i en civil sag få kopi af retsbogen, herunder dombogen, og sagens bilag. Dette kræver dog, at man har en individuel, væsentlig interesse i sagen.

Parter kan få kopi af retsbogen, herunder dombogen, og sagens bilag.

Journalister kan som udgangspunkt få kopier af retsbogen, herunder dombogen. Der gælder særlige regler for journalisters brug af disse kopier.

Forskere kan som udgangspunkt få kopi af domme og kendelser.

Adgangen til at få kopier er underlagt begrænsninger i visse sager. Dette gælder blandt andet i sager, der er behandlet helt eller delvist for lukkede døre. Det gælder også i verserende straffesager og i straffesager, der er endeligt afsluttet for mere end 1 år siden.

Anmodning om adgang til kopier i sluttede straffesager behandles i visse tilfælde af politimesteren.

Landsretten træffer efter anmodning afgørelse om aktindsigt ved kendelse. Kendelsen kan kæres til Højesteret, men det kræver Procesbevillingsnævntes tilladelse.

WI-FI og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder DomGuest. 
Hvis du skal møde til et retsmøde, hvor du skal forevise en video e.l., skal du være opmærksom på:
  • at give besked til den pågældende afdeling i god tid, så det sikres, at retsmødet kommer til at foregå i et lokale med AV-udstyr

  • at du selv har ansvaret for at medbringe en computer til afspilningen

  • at du selv har ansvaret for at have et HDMI-stik i computeren eller medbringe en adapter (fra et stik i din computer) til HDMI, da tilkoblingen til AV-udstyret er via HDMI. Der vil være et HDMI-kabel i retssalen.

 

Behandling af personoplysninger

I straffesager behandler domstolene oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Læs om dine rettigheder og domstolenes behandling af oplysningerne - tryk her

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe slik og drikkevarer. Der kan betales med kontanter eller mobilepay.

Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Mad og drikke må ikke medtages i retssalene. Der er højborde i den vestlige ende af foyeren, hvor man kan spise sin mad.

 

Det er muligt at spise frokost følgende steder, som er i gåafstand fra landsretten:

Velas, Asmildklostervej 11, tlf.  (250 m fra retsbygningen – ind ad hovedindgangen ned langs bygningen og ned ad trappen). Der serveres buffet fra kl. 11.30-13.00   

HedeDanmark, Klostermarken 12, tlf.  (700 m fra retsbygningen – ind ad hovedindgangen og til venstre ned af trappen). Der serveres buffet fra kl. 11.30-13.00

Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, tlf.  (900 m fra retsbygningen). Det anbefales, at man bestiller frokosten på forhånd, så den er klar ved ankomst.

 

Der er muligheder for at hente frokost følgende steder, som ligger tæt på landsretten:

Netto, Randersvej 5 (250 m fra retsbygningen)

McDonalds, Randersvej 60 (1,3 km fra retsbygningen)

Kylling & Co., Randersvej 66 (1,3 km fra retsbygningen)

Sidst opdateret: 01. maj 2023