Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

Retten i Viborg

Hvis du skal møde i Retten i Viborg, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten i Viborg består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du henvende dig i fællessekretariatet. Fællessekretariatet ligger, når du er kommet indenfor. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten i Viborg.

Åbningstider

Retten i Viborg har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Pr. 1. april 2023 kan skifteretten kontaktes i tidsrummet 8.30-12.00

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

 

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Viborg.

 

Digital Post og Sikker Mail

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Retten i Viborg på følgende måde:

 • I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge [indsæt rettens navn], og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Notar i Silkeborg

Retten i Viborg har et mødelokale ved hovedindgangen på rådhuset, Silkeborg Kommune, Søvej 1 i Silkeborg.

Et møde ved notaren i Silkeborg kræver altid tidsbestilling.

Du skal booke en tid på vores hjemmeside. Notaren er på rådhuset 2 dage om måneden. Når du booker, kan du se, hvilke dage notaren er i Silkeborg.

Hvis du har en notarforretning, der haster, kan du hver dag - både med og uden tidsbestilling - komme for en notar ved Retten i Viborg, Klostermarken 10, 8800 Viborg.

Bank, fakturering og indbetaling

Retten i Viborg har konto i Danske Bank.

Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 133 649. 

IBAN: DK42 0216 4069 1336 49
SWIFT: DABADKKK 

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay, fx for notarforretninger.

MobilePay:

Der kan betales med MobilePay på nummeret 58 81 32 - husk henvisning til, hvad indbetalingen angår. Der kan ikke betales med dankort i Silkeborg. Der kan foretages betaling med MobilePay i tvangsauktionssager (sikkerhedsstillelse).

Fakturering til Retten i Viborg skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798 000 161948 
CVR-nr. 21 65 95 09
P nummer: 1003390143
elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Der er fri parkering i umiddelbar forbindelse med retsbygningen i Viborg.

Hvis du kommer med offentlig transport til retten henvises til: rejseplanen.dk

Retsbygningen er handicapvenlig med gode adgangsforhold til både retslokaler og toiletter. Foran retsbygningen er der tæt på hovedindgangen reserveret to pladser til biler med handicap-skilt. 

 

Find rundt i retten

Alle vores mødelokaler og retssale er beliggende i vores bygning på Klostermarken.

Retten i Viborg har et mødelokale i borgerservice på rådhuset Silkeborg Kommune, Søvej 1 i Silkeborg.

Ved grundlovsforhør i weekender benytter man en anden indgang end hovedindgangen. Indgangen findes langs parkeringspladsen på Klostermarken, hvor man skal tage trappen op. Døren findes herefter på højre hånd.

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Viborg kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt. Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Retten kan nægte personer under 15 år adgang til retsmøder, og kan også af pladshensyn nægte adgang til retssalen.

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Viborg. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende ved Retten i Viborg skal rette sig efter anvisninger fra rettens personale.

Wi-Fi og teknik i retten

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-Fi-netværket hedder Domstol-Guest. 

I Retten i Viborg er der flere digitale retssale. Det betyder, at fx PDF-filer, fotos, videoklip og lydfiler kan vises og afspilles i retssalene af anklager og advokater.

Anklager og advokater har samme mulighed for tilkobling i retssalene A, B, E og F.

I vores fuld digitale retssal er der ved bordene HDMI og/eller BGA tilkobling og mulighed for tilkobling af strøm. Vi har også forskellige omformere, som gør det muligt at koble forskelligt udstyr til iPad, iPhone, PC via displayport mm.

Vi vil dog stadig anbefale, at du medbringer dit eget udstyr herunder adapter, der gør det muligt at forbinde dit udstyr til rettens skærme via et HDMI kabel.

Hvis det er første gang, du er i Retten i Viborg, er det en god idé at møde i god tid, så du kan teste dit udstyr. Nogle bærbare computere kræver en bestemt opsætning, for at du kan vise fx videoer på alle skærme. I startmenuen finder du kontrolpanelet, der giver adgang til skærmindstillinger, hvor du typisk skal vælge flere skærme/udvid/dubler og evt. del til projektor.

Når anklager eller advokater er koblet op på udstyret, er det dommeren i retssal A, B, E og F, der kontrollerer, hvad der vises på skærmene.

Har du brug for hjælp, så henvend dig til vagterne, så hjælper vi gerne.

Lyd:

Mangler du lyd, har vi højtalere i loftet. Herudover er der også mulighed for at tilkoble løse højtalere.

Mobilt TV:

Hvis alt fastmonteret teknik fejler, har vi mulighed for at køre et mobilt TV ind i alle retssale. Tilslutning af dit udstyr sker via HDMI- eller VGA-kabel. Kablerne sidder i TV'et.

Når vi modtager og skal arbejde med en sag digitalt, er det vigtigt, at dokumenterne er indscannet i korrekt PDF-format

Bilag skal være scannet til PDF-format med tekstgenkendelse (OCR).

OCR eller tekstgenkendelse er den vigtigste del af indscanningen, og netop det der gør, at vi kan søge i dokumentet og markere bestemte ord eller foretage opslag i sætninger. Hvis du ikke scanner til OCR/tekstgenkendelse, danner scanningsprogrammet blot et billede af et A4-ark. Den nemmeste måde at kontrollere om du har scannet til OCR/tekstgenkendelse er, at du markerer en sætning i filen via Adobe Reader. Hvis du kan markere en sætning i filen via Adobe Reader, så er filen scannet korrekt.

Afhængig af bilagsmaterialets omfang scannes alt materialet til en stor fil. En fil skal opdeles enten i 1.000 sider pr. fil eller 100 sider pr. fil.

Bilagsmaterialet opdeles altid i sideinterval:

1-100
101-200
201-300

eller

1-1000
1001-2000
2001-3000

eller indscan hele dokumentet i et stort dokument.

Bilagets forside og indholdsfortegnelse skal være med i bilagsnummereringen, ellers skal disse undlades, da det indscannede materiale indscannes separat, så bilagets side 1 rent faktisk er PDF’ens side 1. Selve sidenummereringen af bilagene skal passe til sidenummereringen i PDF-filen.

Årsagen er, at når der i et retsmøde skal fremlægges et bilag, bliver der fx sagt, at man bedes gå til et bilags side 346. Et hurtigt opslag i PDF Annotater (dommernes opslags værktøj) gør, at man kan gå direkte til side 346. Det er derfor vigtigt, at selve opslaget til side 346 passer med selve bilagets nummerering 346.

Såfremt bilagsmaterialet er tungt – det vil sige, at der er mange billeder i materialet, kommer de indscannede PDF-filer til at fylde mange Megabyte eller Gigabyte. Derfor kan det være fordelagtigt, at de bliver indscannet til at fylde mindre. Vores mail er i dag begrænset til kun at kunne modtage 10 Megabyte, hvorfor det kan være nødvendigt at opdele filen og sende den i flere mails.

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe slik og drikkevarer. Der kan betales med kontanter eller kort. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: viborg@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 150 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Viborgs konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 133 649. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

Behandling af personoplysninger

I straffesager behandler domstolene oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger). Læs om dine rettigheder og domstolenes behandling af oplysningerne.

Læs mere ved at trykke på linket herunder:

Personoplysninger

Sidst opdateret: 06. september 2023