Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

Retten i Esbjerg

Hvis du skal møde i Retten i Esbjerg, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

 

Retten i Esbjerg
Dokken 1
6700 Esbjerg

Telefonnummer: 99 68 88 00

Åbningstider

Retten i Esbjerg har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Telefon og mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.
Se kontaktoplysninger for Retten i Esbjerg

Digital Post og Sikker Mail

Digital Post

Her kan du se, hvad du skal gøre, hvis du skal sende en besked til retten via Digital Post. Når du er logget ind i Digital Post, skal du vælge "Skriv ny besked".

Du kan finde Retten i Esbjerg på følgende måde:

 • I feltet ”Modtager” skrives ”Domstolsstyrelsen”
 • I søgefeltet ”Kategori” skrives navnet på retten, du vil kontakte, eller klik på ”Vælg kategori” for at åbne en oversigt over alle retter/nævn.
 • Herefter kan du vælge [indsæt rettens navn], og hvilken postkasse du vil sende en besked til
 • Skriv din besked, og klik på ”Send”.

Både virksomheder og private kan benytte Digital Post.

 

Sikker Mail (kun for virksomheder)

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

De fleste postkasser ved Danmarks Domstole, der ikke er personlige, er i stand til at modtage Sikker Mail.

Du kan finde mere information om den offentlige nøgle til brug for kryptering til de enkelte postkasser på Digitaliseringsstyrelsens side om MitID Erhverv.

Bank, fakturering og betaling

Retten i Esbjerg har konto i Danske Bank. Betaling af retsafgifter mv. skal indsættes på følgende registrerings- og kontonummer: 0216 - 4069 133 916

IBAN DK1102164069133916
BIC/SWIFT: DABADKKK

Ved indbetaling via nem-konto bedes SE-nummer, 50032817 anvendt.

Af hensyn til ekspedition af betalingen er det vigtigt, at du skriver, hvilken sag (sagsnummer eller partsnavn), overførslen vedrører.

Retten modtager visa/dankort og der kan også betales med MobilePay i ekspeditionen, fx for notarforretninger.
Vi modtager ikke MasterCard og debetkort. 

Fakturering til Retten i Esbjerg skal ske via elektronisk fakturering:
EAN-nr. 5798000161740
CVR-nr. 21659509
elektronisk fakturering kan fx ske via NemHandel Fakturablanket
Gå til NemHandel

Betaling til modpart

Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.

Transport, parkering og adgangsforhold

Parkering ved retten:

Det er gratis at parkere på parkeringspladserne foran retten i op til 3 timer. Husk at indstille parkeringsskiven.

Ved parkering i mere end 3 timer SKAL man indtaste sin nummerplade på computeren i Informationen i stueetagen. Dette giver tilladelse til at parkere i 10 timer. Husk fortsat at indstille parkeringsskiven.

Offentlig transport

Bus:
Bybus nr. 13 går direkte til domhuset.
Bybus nr. 11 og 12 holder ved stoppestedet lige efter krydset ved Toldbodvej/Britanniavej
Klik her for at komme til Sydtrafik, hvor du kan se den gældende køreplan.

 

Find rundt i retten

I retsbygningen er der skilte, som viser vej til de forskellige retssale og mødelokaler. 

På rettens infotavle kan man se, hvor de forskellige retsmøder foregår, herunder eventuelle ændringer. 

Ordensreglement og sikkerhed

I Retten i Esbjerg kommer der mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Kun personer, der har ærinde i retten, må opholde sig i retsbygningen.
 • Ophold skal ske under opretholdelse af god ro og orden.
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker eller lignende.
 • Rygning i retsbygningen er ikke tilladt.
 • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol.
 • Det er ikke tilladt at medtage hunde i retsbygningen, medmindre der foreligger særlige forhold.
 • Varer, der købes i automaten i stueetagen, skal indtages uden for retssale og mødelokaler.
 • Mobiltelefoner skal være slukkede under retsmøder, medmindre man er professionel bruger.
 • Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retsformanden har godkendt det.
 • Billedoptagelse i rettens bygninger er forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos by- eller landsrettens præsident.
 • Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.
 • Anvisninger fra rettens personale skal følges.
 • Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er normalt ikke adgangskontrol ved Retten i Esbjerg. I særlige tilfælde kan retten dog beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen. Besøgende ved retten i Esbjerg skal rette sig efter anvisninger fra rettens vagt og øvrige personale.

WI-FI og teknik i retten

Computere og mobiltelefoner skal være slukkede under retsmøder medmindre man er professionel samarbejdspartner.

WI-FI

Der er 2 WI-FI netværk i bygningen ved Retten i Esbjerg, som kan benyttes af rettens brugere.

Domguest

Alle brugere i retten kan oprette forbindelse til dette netværk, hvor de vil få et login der virker i 8 timer.
Dette er et ikke sikret netværk.
Du kan finde en vejledning til, hvordan du kommer på domguest ved at klikke på linket WI-FI - sådan får du adgang

Domprof

Dette net er til rettens faste brugere, advokater, anklagere m.fl. Adgang til dette netværk gælder i 1 år. Brugeren kan bruge denne adgang på op til 3 enheder.
Dette er et krypteret netværk.
Adgang til domprof kan fås ved at sende en mail med navn og E-mailadresse til esbjerg@domstol.dk og i emnefeltet skrives: "Ønsker adgang til WI-FI domprof"
Professionelle brugere skal kun oprettes ved en ret, da adgangen til netværket vil virke ved alle retter.
Når du er oprettet får du automatisk tilsendt en mail med adgangskode, som du skal medbringe, når du kommer til retten og kobler dig på domprof.

Mobiltelefon

Klik på linket herunder for at se en vejledning til hvordan du kommer på WI-FI med din mobiltelefon.
Vejledning - Sådan kommer du på Retten i Esbjergs WI-FI med din mobiltelefon

Logning

Vi gør opmærksom på, at der foretages logning. Det vil derfor være muligt at spore alle aktiviteter, hvis adgangen misbruges til kriminelle aktiviteter.

Digitale retssale

Ved at klikke på linket herunder kan du se en oversigt over retten i Esbjergs digitale retssale og hvilket udstyr der forefindes i de enkelte retssale.
Oversigt over retssalsudstyr ved Retten i Esbjerg

 

Mad og drikke

Det er ikke muligt at købe mad i retsbygningen, men der er en automat, hvor du kan købe slik og drikkevarer. Der kan betales med visakort og mastercard. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, hvis du ikke vil forlade retten for at købe frokost.

Udskrift af domme og kendelser

Du kan anmode om at få udskrifter af rettens afgørelser ved at skrive til retten. Du skal skrive rettens sagsnummer eller navne på sagens parter, og du skal oplyse, hvilket dokument du ønsker udskrift af.
Rettens mailadresse: esbjerg@domstol.dk 

Samtidig med bestillingen skal du betale 150 kroner i retsafgift pr. dokument, som skal indbetales til Retten i Esbjergs konto i Danske Bank, der har følgende registrerings- og kontooplysninger: 0216 - 4069 133 916. Det skal fremgå tydeligt af bankoverførslen, hvilken sag det drejer sig om.

Du kan læse mere om aktindsigt på den fælles side for Danmarks Domstole

 

Handicapadgang

Retsbygningen er handicapvenlig.

Der er elevator til alle etager fra parkeringspladsen via indgangen i trappetårnet.

Der er 4 parkeringspladser til handicapbiler lige foran retsbygningen.

Retten i Esbjerg er mærket for tilgængelighed. Faktaark om retten i Esbjergs mærkning kan læses på Godadgang

Hjertestarter

Retten i Esbjerg er udstyret med en hjertestarter. 

Hjertestarteren er placeret i informationen i stueetagen.

Tolke

Generelle regler for tolkning og oversættelser for Retten i Esbjerg

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets områder. Derimod har Rigspolitiet den 11. december 2019 udarbejdet en vejledning til brug for myndighedernes aftaler om priser for tolkning og oversættelse. Vestre Landsret har på baggrund af vejledningen udarbejdet et regelsæt, som anvendes, indtil der foreligger centralt fastsatte takster.

Retten i Esbjerg har besluttet at følge dette regelsæt med vejledende takster for tolkning og oversættelser i forbindelse med retssager, der rekvireres af andre end rettens medarbejdere, og som det forventes, at retten senere godtgør. Regelsættet kan findes her.

 

Find tolketaksterne her

Sidst opdateret: 23. februar 2024