Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Råd og nævn

Her kan du læse mere om Færøernes Ulykkesforsikringsråd (er flyttet til Arbeiðs - og brunaeftirlitið) og om Erstatningsnævnet, Overfredningsnævnet og Sterilisationsnævnet.

Færøernes Ulykkesforsikringsråd er flutt til Arbeiðs - og brúnaeftirlitið

Der henvises i den forbindelse til Arbeiðis – og brunaeftirlitið, telefon +298 664400 eller via mail: arb@arb.fo

Erstatningsnævnet

Erstatningsnævnet og nævnets sekretariat varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning i henhold til offererstatningsloven.

Overfredningsnævnet

Overfredningsnævnets virksomhed består hovedsagelig i at foretage en prøvelse af de afgørelser, fredningsnævnene træffer.

Sterilisationsnævnet

Sterilisationsnævnet behandler ansøgninger om sterilisation efter lov nr. 234 af 3. juni 1967 om sterilisation og kastration.