Gå til sidens indhold

Retten på Frederiksberg

Retten på Frederiksberg

Her på siden kan du se, hvilken afdeling du skal have fat i i forbindelse med fx dødsfald, inkasso eller uenighed om børnene.

Retten på Frederiksberg har forskellige afdelinger, der håndterer fx arv, inkasso, samværssager, huslejetvister og meget andet. Retten består bl.a. af centralsekretariatet, familieretten og retsafdelingen. 

Om dødsfald og arv

Det er afdelingen for skifteret, der tager sig af sager, hvor fx penge, værdier eller ejendele skal skifte ejer. Det kan være i forbindelse med dødsfald og arv. 

Læs om dødsfald og arv på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Få vejledning angående tinglysning på www.tinglysning.dk 

 

Om inkasso, gæld, tvang og udsættelse

Det er afdelingen for fogedret, der gennemtvinger krav mellem personer eller virksomheder. Ofte handler det om at få fastslået en gæld eller om at få værdier eller ting udleveret, hvis parterne ikke har overholdt deres aftaler. Fogedretten kan også blive inddraget og hjælpe med at sætte en lejer på gaden, hvis udlejer lovligt har opsagt lejer, og vedkommende nægter at flytte.

Fogedretten står også for tvangsauktioner og kan gøre udlæg i ejendele eller værdier. Ejendelene og værdierne kan blive beslaglagt og solgt på auktion, hvis man har gæld, som man ikke betaler eller afdrager som aftalt.

Læs om møder i fogedretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Læs om tvangsauktioner på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Om familieretlige sager

Det er afdelingen for familieret, der tager sig af ægtefælleskifter,  skilsmissesager, sager om forældremyndighed, tvangsfjernelse af børn, faderskab, bopæl og samvær med børn, hvor forældrene ikke kan blive enige. Familieretten sørger også for tvangsfuldbyrdelse, hvis en forælder ikke frivilligt vil udlevere et barn til samvær med den anden forælder.

Læs om sager vedrørende familie og skilsmisse på den fælles side for Danmarks Domstole 
Se kontaktoplysninger for Retten på FrederiksbergOm straffesager

Straffesager er sager om lovovertrædelser, som kan medføre straf i form af bøder eller fængsel. Det kan være overtrædelser af færdselsloven eller fx sager om vold eller drab. Hvis en person dømmes skyldig, beslutter retten også, hvilken straf der er rimelig.

Læs om straffesager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Om lejemål og husleje

Det er boligretten, der er en del af retsafdelingen, der kan tage stilling til uenighed om lejeboliger og erhvervslejemål. Lejemålene skal være omfattet af lejeloven, boligreguleringsloven eller af erhvervslejeloven. Uenighederne kan fx dreje sig om huslejens størrelse. Huslejesager skal altid først behandles i kommunens huslejenævn. Lykkes det ikke at nå til enighed her, kan Retten på Frederiksbergs boligret tage stilling til uenigheden.

Læs om sager i boligretten på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Om civile sager

Civile sager er retssager, hvor to parter – personer, myndigheder eller virksomheder – er uenige, og hvor den ene part ønsker, at retten skal tage stilling til og afgøre sagen/uenigheden.

Læs om civile retssager på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Om konflikt og retsmægling

Retsmægling er et tilbud fra retten, hvor professionelle mæglere hjælper med at løse en konflikt uden dom. Det er først, når man har anlagt en civil sag, man kan modtage et tilbud om retsmægling.

Læs om retsmægling på den fælles side for Danmarks Domstole
Se kontaktoplysninger for Retten på Frederiksberg

Sidst opdateret: 11. oktober 2023