Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

29 apr 2020

Retten i Hillerød

Skyldkendelse i nævningesag om våben og kokain i Skævinge

Et nævningeting ved Retten i Hillerød har fundet en 42-årig mand fra Skævinge og en 39-årig mand fra Hvidovre skyldige i besiddelse af 12 ”skarpe” gaspistoler, to revolvere og 3 kilo kokain mv.

Sagsnummer

SS 2415/2019

Sagen kort

Den 10. januar 2019 ransagede politiet et parcelhus i Skævinge efter et tip om salg af designermøbler fra ejendommen.

En 42-årige mand, der var hjemme, da politiet kom, løb ud ad bagindgangen og smed en sportstaske indeholdende 12 gaspistoler, som var omdannet til Glock 45 pistoler til at kunne skyde med skarpt, med tilhørende ammunition og 3 kilo kokain over hækken til naboen. Ved ransagningen fandt politiet derudover to skarpladte revolvere, ammunition, 35 gram kokain og 332 gram hash i ejendommen.

DNA-spor på den ene gaspistol førte senere til anholdelse af en 39-årige mand fra Hvidovre.

Tiltalen 

De to mænd blev tiltalt for i forening at have besiddet samtlige våben og de narkotiske stoffer med henblik på videresalg.

Efterforskningen af den 39-årige mand fra Hvidovre førte til, at han også blev tiltalt for at have overdraget henholdsvis 828 gram og 60 gram kokain til to andre personer og uberettiget at have modtaget 576.842 kr. i kontanthjælp, idet han ikke havde oplyst om, at han havde 1.663.595 kr. stående på bankkonti.

Den 42-årige nægtede, at forholdene var begået sammen med den 39-årige, men erkendte besiddelsen af våbnene. Han nægtede også at kende noget til de 3 kilo kokain, men erkendte at have besiddet 35 gram kokain og 332 gram hash til eget forbrug.

Den 39-årige mand nægtede sig skyldig.

Skyldsspørgsmålet 

Retten fandt det bevist, at den 42-årige var skyldig i besiddelse af de 12 omdannede gaspistoler med tilhørende ammunition i forening med den 39-årige, besiddelse af de øvrige våben og besiddelse af de narkotiske stoffer, herunder de 3 kilo kokain, med henblik på videresalg. Retten lagde vedrørende de 3 kilo kokain blandt andet vægt på, at den 42-åriges DNA blev fundet på et Only-net, som kokainen lå i, og som lå øverst i den sportstaske, han smed over hækken til naboen, da politiet kom.

 Retten fandt det bevist, at den 39-årige var skyldig i besiddelse af de 12 omdannede gaspistoler med tilhørende ammunition i forening med den 42-årige. Retten lagde blandt andet vægt på, at den 39-åriges DNA var fundet på den ene pistol, at han kendte og kom på besøg hos den 42-årige, herunder samme dag, som politiet kom og ransagede, og at han på sin mobil havde søgt på ”Glock 45” dagen før.

Retten fandt det ikke med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at den 39-årige var skyldig i besiddelse af de øvrige våben og narkotiske stoffer, som blev fundet hos den 42-årige. Retten lagde herved vægt på, at der ikke var fundet DNA eller andre beviser for, at den 39-årige var medvirkende til besiddelsen af disse ting.

Retten fandt det derudover bevist, at den 39-årige havde overdraget henholdsvis 400 gram og 50 gram kokain til to andre personer, og han uberettiget havde modtaget 576.842 kr. i kontanthjælp.

Sagen behandles som en nævningesag, og der var enighed om resultatet af skyldkendelsen.  

Afgørelsesdato

Skyldkendelsen blev afsagt af retten i Hillerød den 3. december 2019.

Domsresumeet opdateres snarest med oplysning om strafudmålingen.