Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Har du brug for en notar påtegning på fx et testamente eller en fremtidsfuldmagt, kan du bestille tid i vores online-booking-kalender.

Tidsbestilling

Hos Retten i Hillerød kan du bestille tid i vores online-kalender, når du skal til notaren, ved at følge linket til højre. Du kan også via samme link aflyse en tid, som du tidligere har bestilt.

Der er mange, som gerne vil til notaren. Bestil derfor gerne din aftale hos notaren i god tid.

Personer, der opretter testamente eller fremtidsfuldmagt sammen, skal kun bestille en én tid.

Har du ikke mulighed for at bestille tid online, kan du også ringe til retten og bestille en tid.

Du kan også møde op til notaren uanmeldt i rettens åbningstid. Hvis du gør det, må du påregne ventetid indtil en notar har tid.

Notarpåtegninger kan foretages på dansk, engelsk og tysk. 

 

Udkørende notar

Hvis du er ude af stand til at møde på rettens kontor på grund af handicap eller alvorlig sygdom, kan notarforretningen foretages andre steder, fx på rettens parkeringsplads, på sygehuset eller i dit hjem. 

Har du brug for, at notaren kommer til dig, skal du enten ringe eller skrive en mail til retten. Her kan online-kalenderen ikke benyttes. Det er notaren, der vurderer, om betingelserne for at køre ud, er opfyldt. 

Hvis notaren skal komme til dig, skal du betale for notarens transport.

 

Priser for brug af notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

 • Testamente: 300 kr.
 • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
 • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
 • Protest af en veksel 300 kr.
 • Bekræftet kopi af et dokument: 150 kr. pr. kopi 
 • Lodtrækning: 300 kr. 
 • Notarens transport, hvis notaren er nødt til at køre ud til dig.

Det skal du gøre ved testamente

For at oprette, ændre eller tilbagekalde et testamente skal du medbringe:

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

 • dit testamente, dit tillæg til testamentet eller din tilbagekaldelse i to ens eksemplarer og en forside bestående af en fast blanket. Testamentet må ikke være underskrevet på forhånd
  Download forsideblanket til testamente
 • officiel billedlegitimation, enten pas eller kørekort
 • 300 kr. til retsafgiften.

 

Det skal du gøre ved fremtidsfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge MitID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.


Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren.

Du skal underskrive fremtidsfuldmagten med MItID inden du møder op hos notaren. Ellers kan notaren ikke anmelde den.

Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation - enten pas eller kørekort.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.


Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Det koster 300 kr. pr. fremtidsfuldmagt, som notaren skal påtegne.

Det skal du gøre ved kopi

Notaren kan bekræfte en kopi af et originalt dokument, hvis notaren vurderer, at dokumentet er originalt.

Notaren kan som udgangspunkt ikke vurdere, om digitale dokumenter er originale. 

Dokumenter udstedt af offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner kan notaren som udgangspunkt ikke bekræfte, uden at dokumentet først er legaliseret af Udenrigsministeriet.

Som udgangspunkt kan notaren ikke vurdere, om udenlandske dokumenter er originale.

Har du brug for at få bekræftet en kopi, skal du medbringe det originale dokument.

Det koster 150 kr. pr. kopi, der skal bekræftes.

 

Det skal du gøre ved lodtrækning

Notarens medvirken til en lodtrækning er kun nødvendig, hvis den samlede salgssum overstiger 20.000,00 kr.

Retten råder ikke selv over et elektronisk lodtrækningsprogram.

Alle lodtrækninger sendes derfor til trækning ved Tinglysningsretten i Hobro.

Du skal derfor i god tid - og senest 3 uger før du skal bruge resultatet - sende en anmodning om lodtrækning til retten.
Af din anmodning skal fremgå, hvornår du skal bruge resultatet og du skal bl.a. vedlægge:

 • en kopi af spillemyndighedens tilladelse,
 • et prøveeksemplar af lodsedlen og
 • oplysning om, hvor mange gevinster der skal trækkes. 

Anmodning om lodtrækninger sendes pr. mail til adm.hil@domstol.dk

En lodtrækning koster 300 kr. og foretages indenfor rettens åbningstid. 

 

Det skal du gøre ved boksåbning

Ved boksåbning kontaktes retten via mail: adm.hil@domstol.dk

Mailen skal indeholde:

 • Lejekontrakt på boksen
 • Oplysninger om boksnumre
 • Rykkerbreve m.v.  
 • Forretningsbetingelser for boksleje

Der skal betales en retsafgift på 300 kr. pr. boks og foretages indenfor rettens åbningstid.

Transportudgifter dækkes af banken.

Det skal du gøre ved bekræftelse af underskrift

Ved bekræftelse af underskrift, evt. efter underskriftsprøve (virksomhed) medbringes

 • Billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed
  (f.eks. pas eller kørekort)
 • Nyere tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen.

Sidst opdateret: 10. juli 2024