Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Retten i Hillerød.

Kontakt rettens afdelinger

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Kontakt til rettens afdelinger

Hovedtelefonnummer: 47338700
Rettens hovedmail: hillerod@domstol.dk

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten. Du skal kontakte den afdeling, der har indkaldt dig til retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeerklæring.

Det er vigtigt, at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeerklæring.
Den kan du finde her.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeerklæringen, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Lægeerklæringen skal være retten i hænde inden retsmødets start.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

Du skriver eller ringer direkte til den lokale afdeling. Alle kontaktoplysninger finder du her på siden. 

Hvis du vil skrive et brev har Retten i Hillerød postadresse på Søndre Jernbanevej 18 B, 3400 Hillerød. 


Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Hvis du gerne vil arrangere et skolebesøg i retten kan du læse mere om, hvordan dette foregår her.

 

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakter i Retten i Hillerød

Mange journalister kontakter Retten i Hillerød, fordi de ønsker mere viden om det danske retssystem eller mere viden om en specifik sag eller dom.

Her får du et overblik over, hvem du skal kontakte med dine spørgsmål.

Pressekontakt

Retten i Hillerød har som alle andre byretter en pressekontaktdommer.

Har du spørgsmål til rettens afgørelser eller spørgsmål om retspraksis i civile sager og straffesager eller om sagernes behandling, kan du kontakte vores pressekontaktdommer:

Anders Herping Nielsen
Tlf.: 47 33 87 00
Mail: ahe@domstol.dk

Se den samlede liste over alle pressekontaktdommere i Danmarks Domstole

Har du spørgsmål om retslister, aktindsigt eller andet relateret til pressen, kan du kontakte  den afdeling, hvor sagen behandles.

Spørgsmål om rettens forhold, statistikker om sagsantal og lignende kan også rettes til administrationen på adm.hil@domstol.dk

Grundlovsforhør

Spørgsmål om, hvornår der holdes grundlovsforhør, kan rettes til retssekretariatet: ret.hil@domstol.dk

Som journalist har du mulighed for at modtage en mail om kommende grundlovsforhør.
Hvis du er interesseret i dette skal du henvende dig til afdelingsleder Susanne Stig-Pedersen
Tlf.: 47 33 87 50
Mail: ret.hil@domstol.dk

Civil- og strafferet

Spørgsmål om civile sager og straffesager kan stilles til funktionschef: 
Dennis H. K. Jacobsen
Tlf.: 47 33 87 30
Mail: ret.hil@domstol.dk 

Fogedret

Spørgsmål om fogedsager og tvangsauktioner kan stilles funktionschef: 
Trine Nørhede
Tlf.: 47 33 87 10
Mail: foged.hil@domstol.dk

Skifteret og Familieret

Spørgsmål om dødsboer og insolvensboer, herunder konkurser, tvangsopløsninger og gældssaneringer, eller familiesager kan stilles til funktionschef:
Bente Højmose Thrane
Skifte tlf: 47 33 87 20
Mail: skifte.hil@domstol.dk
Familie tlf.: 47 33 87 40
Mail: familie.hil@domstol.dk

Journalisters adgang til aktindsigt

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at den kan identificeres og findes frem. 

Anmodninger om aktindsigt skal sendes til hillerod@domstol.dk.

Læs mere om aktindsigt her.

Som udgangspunkt har journalister mod betaling ret til at få udleveret udskrifter af rettens domme og retsbøger. Det koster en retsafgift på 175 kr. pr. dokument. Betalingen kan ske ved bankoverførsel.

Se mere bestilling af og betaling for udskrift af dokumenter her.

Sidst opdateret: 03. maj 2023