Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

29 apr 2020

Retten i Hillerød

Domme på 10 og 9 år for våben- og narkokriminalitet

Den 42-årige mand fra Skævinge og den 39-årige mand fra Hvidovre, som den 3. december 2019 blev fundet skyldige i våben- og narkokriminalitet, blev ved rettens dom senere samme dag idømt fængsel i henholdsvis 10 år og 9 år.

SS 2415/2019

Ved rettens skyldkendelse af den 3. december 2019 (jf. rettens domsresumé af 3.12.19) blev en 42-årige mand fundet skyldig i besiddelse af i alt 14 skydevåben med tilhørende ammunition og besiddelse af narkotiske stoffer, herunder 3 kilo kokain med henblik på videresalg.

Retten idømte den 42-årige 10 års fængsel.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på mængden af våben og ammunition til videreoverdragelse i det kriminelle miljø og på den ganske betydelige mængde kokain til videresalg.

Retten tog ikke påstanden om at konfiskation af designermøbler til følge, idet den 42-årige havde sandsynliggjort, at møblerne, der var anskaffet igennem en længere årrække, var købt for lovlige midler.

Retten fandt den 39-årige skyldig i besiddelse af 12 omdannede gaspistoler med tilhørende ammunition og i at have overdraget henholdsvis 400 gram og 50 gram kokain til to andre personer, samt uberettiget at have modtaget 576.842 kr. i kontanthjælp.

Retten idømte den 39-årige 9 års fængsel.

Retten lagde vægt på omfanget af våben og narkotika, og at den 39-årige tidligere var straffet for både våben- og narkotikakriminalitet.

Sagen blev behandlet som nævningesag, og der var enighed om dommens resultat.

Den 42-årige overvejer, om dommen skal ankes.

Den 39-årige ankede dommen til frifindelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hillerød den 3. december 2019.