Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

06 apr 2022

Retten i Hillerød

Skærpede foranstaltninger ved retsmøder og notarforretninger

Retsmøder og notarforretninger kan gennemføres under skærpede sundhedsmæssige foranstaltninger - foreløbigt frem til den 19. januar 2021.

Efter regeringens pressemøder i januar 2021, de forhøjede lokale smittetal og den mere smitsomme variant af virussen har Retten i Hillerød på ny vurderet de sundhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger foreløbigt frem til den 28. februar 2021.

Retten henstiller - henset til rettens samfundskritiske funktion – kraftigt til, at borgere, der møder i retsbygningen, følger de sundhedsmæssige vejledninger, herunder afstandskravet på mindst 2 meter, og anvisninger fra rettens personale, da det i modsat fald vil føre til, at retten må aflyse retsmøder og notarforretninger. Retten henstiller også, at det alene er den person, der skal møde i retten, som går ind i retten. Der er i øvrigt offentlig adgang til retsmøder mv. 

Retten fortsætter med gennemførelse af et antal notarforretninger, men opfordrer borgerne til at overveje, om notarbekræftelse er nødvendig og hastende. Du kan læse mere om vidnetestamenter, som efterfølgende kan bekræftes af notaren, på domstolenes hjemmeside. Retten overgår foreløbigt til tidsbestilling

Retsmøder i skiftesager, civile sager, straffesager og familieretlige sager vil som udgangspunkt blive gennemført. Retssagerne vil dog bliver udsat, hvis der er et stort antal aktører, eller de af andre grunde ikke kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis det møde, som du er indkaldt til, bliver aflyst, vil du få besked herom hurtigst muligt og typisk i e-boks eller i civile sager på minretssag.dk, og hvis det ikke kan lade sig gøre – telefonisk. Det er den enkelte dommer, der vurderer om et retsmøde skal aflyses.

Fogedforretninger, der ikke er af hastende karakter udsættes som udgangspunkt foreløbigt frem til efter den 28. februar 2021.

Udkørende fogedforretninger og andre udkørende retsmøder udsættes, medmindre de er af særlig hastende karakter.

Retten har stort fokus på, at retssager kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt og i trygge rammer for borgerne. Retten har i den forbindelse sørget for særlig rengøring, flytbare pleksiglasafskærmninger, opsætning af håndsprit, udluftning under og mellem retsmøder og krav om mundbind eller visir.

Der er hertil stor opmærksomhed på, at der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem alle.

Retten i Hillerød følger fortsat nøje udviklingen i COVID-19 smittespredningen og er fortsat meget opmærksom på ikke at udsætte rettens brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko i forbindelse med afvikling af retsmøder og notarforretninger.

Husk:

  • Hvis du udviser symptomer på Covid-19 må du ikke møde i retsbygningen
  • Hold afstand – mindst 2 meter - til andre fremmødte i retsbygningen
  • Der skal bæres mundbind eller visir 
  • Hvis det retsmøde, som du skal møde til, er udsat, vil du modtage besked herom fra retten
  • Følg rettens personales anvisninger. Rettens medarbejdere er berettiget til at bortvise borgere, der ikke følger anvisningerne
  • I øvrigt at følge sundhedsmyndighedernes vejledninger for hygiejne og adfærd (læs gældende retningslinjer for hygiejne og adfærd her)

Retten har forståelse for de udfordringer og vanskeligheder, som foranstaltninger må medføre, og håber ligeledes på brugernes forståelse herfor, således at domstolene også i den nuværende situation kan opretholde retternes samfundskritiske funktion.