Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

22 apr 2021

Retten i Hillerød

Gruppesøgsmål - tilmelding

Sag BS-4100/2021-HIL Steen Andersen Ledsager som grupperepræsentant for en gruppe af ejere af bil af mærket Teslamodels S 70, 70D, 85, 85D, 85R eller P85D årgang 2013 - 2016 (advokat Torsten Pedersen) mod Tesla Motors Denmark ApS (advokat Anders Nielsen)

Gruppesøgsmålet omfatter følgende krav:

Bil af mærket Tesla model S 70, 70D, 85, 85D, P85D, S P85 og P85+ årgang 2013 - 2016, som i perioden 1. april 2019 til den 31. december 2019 er blevet opdateret af software udrullet af Tesla, hvilket har medført en væsentlig forlængelse af ladetiden ved brug af "Supercharger" og en markant nedsat batterikapacitet.

Gruppesøgsmålet omfatter de gruppemedlemmer, der senest den 9. juli 2021 kl. 16.00 tilmelder sig ved skriftlig meddelelse til:

advokat Torsten Pedersen, Advokathuset, Teglporten 3, 3460 Birkerød, tlf. 45814589, e-mail: atp@advokathuset.eu

Tilmelding er betinget af, at gruppemedlemmet stiller sikkerhed for sagsomkostninger med 4.000 kr. Sikkerheden skal stilles overfor retten efter tilmeldingsfristens udløb og senest den 9. juli 2021.

Hvis sikkerheden ikke stilles, er gruppemedlemmet ikke omfattet af søgsmålet. Gruppemedlemmer, der inden samme frist godtgør at have forsikringsdækning, fritages for at stille sikkerhed.

Hvis gruppesøgsmålet opfylder betingelserne for fri proces, er gruppemedlemmer også fritaget for at stille sikkerhed, hvis de dokumenterer, at de opfylder de økonomiske betingelser for fri proces og erklærer ikke at have forsikringsdækning.