Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

06 apr 2022

Retten i Hillerød

Nye regler om konfiskation ved vanvidskørsel og straffesagskæden

Konfiskation ved vanvidskørsel

Den 31. marts 2021 trådte nye regler i kraft om konfiskation af et køretøj uanset ejerforhold.

Der kan således nu ske konfiskation af køretøjer, anvendt til vanvidskørsel i førstegangstilfælde, ligesom konfiskation kan ske uanset ejerforhold. Det betyder med andre ord, at der som udgangspunkt skal ske konfiskation af et køretøj ejet af 3. mand, hvis føreren har anvendt køretøjet til vanvidskørsel, medmindre konfiskationen er uforholdsmæssigt indgribende for ejeren. 3. mand tilbydes advokatbeskikkelse.

Effektivisering af straffesagskæden

Den 1. juli 2021 træder nye regler i kraft med det formål at effektivisere straffesagskæden. De nye regler er:

  • ”oplyst lovligt forfald” bliver fremover til ”dokumenteret lovligt forfald”
  • Retsmøder, der afholdes med henblik på rettens kendelse om foranstaltninger efter kapitel 69-74, og hvor der ikke er beskikket forsvarer eller bistandsadvokat eller advokat for den, som indgrebet vedrører, gennemføres så vidt muligt ved, at anklageren deltager på video eller på skriftligt grundlag.
  • Udeblivelsesdomme uden tiltaltes samtykke skal ikke længere forkyndes personligt for domfældte, men vil kunne meddeles ved digital post eller anbefalet brev
  • Hvis tiltalte udebliver uden lovligt forfald, vil der være mulighed for at fratage den tiltalte dele af hans/hendes sociale ydelser. Dette vil komme til at fremgå af indkaldelsen som en udeblivelsesvirkning.