Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

05 jul 2021

Retten i Hillerød

Forsker frifundet for ærekrænkelse

En forsker, ansat på Århus Universitet, var af Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug sagsøgt for i Berlingske at have udtalt sig om kvælstofudledningen i havet siden 2010.

Sagsnummer: BS-42736/2019-HIL

Sagen kort fortalt

En professor, ansat på Århus Universitet, udtalte i Berlingske den 31. marts 2019:

”Den mængde kvælstof, som tilføres havet, er steget 700 tons pr. år siden 2010 (data fremgår af rapporten Vandløb 2017) efter at der er korrigeret for udsving i nedbør. Stigningen er statistisk signifikant.”

Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug fremsatte påstand om, at professoren skulle anerkende at have været ubeføjet til at fremsætte denne udtalelse, og at udtalelsen skulle mortificeres.

Professoren fremsatte påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Sagens udfald

Professoren blev frifundet.

Retten fandt, at professorens udtalelse var baseret på en forskningsanalyse af data og fremsat i forbindelse med den offentlige debat til en berettiget varetagelse af en væsentlig samfundsmæssig interesse, og den var ikke – hverken efter sit indhold eller den kontekst, den var fremsat i – udtryk for forhold, der kunne tilregnes Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug eller dets medlemmer som subjektivt dadelværdigt. Professorens udtalelse var derfor ikke egnet til at krænke nogens ære.

Retten bemærkede, at universiteterne har forskningsfrihed, og at forskningsresultaterne skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universiteterne skal desuden udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.

Afgørelsesdato

Dommen er afsagt af Retten i Hillerød den 2. juli 2021.