Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

06 dec 2022

Retten i Hillerød

To mænd idømt 6 års fængsel for drabsforsøg

T1 på 37 år og T2 på 26 år idømt 6 års fængsel for at drabsforsøg ved at forsøge at stikke forurettede med en kniv i halsen, stikke ham i hjertet, og efter at han var sprunget ud af en kørende bil at have påkørt ham mod hovedet.

Sagen kort fortalt

T1, født i 1985, og T2, født i 1996, var tiltalt for – efter at have afhentet forurettede, som T1 kendte, og under dække af, at de skulle afklare et økonomisk mellemværende – den 21. december 2021, ca. kl. 17.50, uden for Stenløse at have forsøgt at dræbe forurettede, først ved at T2 forsøgte stikke forurettede i halsen med en kniv, hvilket forurettede afværgede med sin hånd, som kniven blev stukket igennem, og efterfølgende ved at T1 stak forurettede i hjertet. Forurettede sprang herefter ud af den kørende bil, som T1 vendte og påkørte forurettede med.

De tiltalte nægtede sig skyldig i drabsforsøg, men T2 erkendte at have begået grov vold efter straffelovens § 245, og T1 erkendte forsætlig fareforvoldelse efter straffelovens § 252

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte efter aftale eller fælles forståelse var skyldige i drabsforsøg efter straffelovens § 237, jf. § 21, stk. 1,

Retten lagde vægt på forurettedes forklaring om hændelsesforløbet i bilen, ligesom T1 havde forklaret, at han havde vendt bilen og efterfølgende påkørt forurettede. Efter de lægelige oplysninger og en erklæring fra bilinspektøren lagde retten til grund, at påkørslen var sket mod forurettedes hoved, mens forurettede lå på vejen.

Anklagers påstand om straf var fængsel i 6½ til 7 år.

Straffen blev for begge de tiltalte fastsat til fængsel i 6 år.

Begge de tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Dommerne lagde vægt på, at forurettede var blevet stukket to gange, og at T1, efter at forurettede havde kastet sig ud af bilen, havde vendt bilen og påkørt forurettede mod hovedet.

T1 havde boet i Danmark i 27 år og havde kæreste og et mindreårigt barn i landet. T2 havde ikke tilknytning til Danmark.

Henset til kriminalitetens grovhed, og at T1 kunne opretholde sit familieliv, selvom han blev udvist, blev de tiltalte udvist for bestandig.

Sagen var en nævningesag, og dommerne og nævningerne var enige om dommens resultat.

T1 valgte at anke dommen. T2 vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Hillerød den 6. december 2022.