Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er indkaldt til et møde i fogedretten.

Hvis du skal møde i fogedretten, har du modtaget en indkaldelse i din e-Boks.

Her står alle praktiske informationer som mødetidspunkt, mødelokale m.m.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid.

Der er ikke fast adgang- og sikkerhedskontrol ved Retten i Hillerød, men retten kan indføre det midlertidigt i særlige tilfælde, hvis man skønner, det er nødvendigt.

Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Retten i Hillerød består af en enkelt retsbygning. Hvis du skal møde personligt i retten, skal du gå til venteområdet i nærheden af det lokale, du er indkaldt til. Du bliver kaldt ind.

Hvis du er i tvivl om noget skal du kontakte fogedretten direkte.  

Mere info om sager i fogedretten 

Alle øvrige oplysninger om, hvordan sager i fogedretten foregår og hvilke rettigheder og forpligtigelser man har, når man er indkaldt til møde i fogedretten, kan du læse om på fællessitet for Danmarks Domstole. 

Gå til fællessitet for Danmarks Domstole

Oftest stillede spørgsmål vedrørende tvangsauktioner

Er der mulighed for at besigtige en ejendom inden tvangsauktionen?

Ja. Hvis tidspunktet ikke er offentliggjort på nettet, skal du henvende sig til den advokat, som repræsenterer rekvirenten af auktionen

Hvad skal jeg have med som sikkerhed for at få lov til at byde på en auktion?

Minimum 10.000 kr. eller en skriftlig indeståelse fra en advokat. 

Det er muligt at betale "den lille sikkerhed" enten kontant eller via mobilepay: 933261. Husk at notere sagsnummer (AS nr.) og "lille sikkerhed". 

 

Hvordan får jeg udleveret mine ting, som opbevares hos en anden, der ikke frivilligt vil aflevere dem?

Du skal sende en skriftlig anmodning til fogedretten sammen med en beskrivelse af de ting, som du ønsker udleveret. Hvis det er muligt, skal du dokumentere dit ejerskab (ved købsaftale, kvittering eller lignende). Anmodningen skal sendes til den fogedret, hvor den, der tilbageholder tingene, bor. Det koster 750 kr. i retsafgift, som skal sendes sammen med anmodningen.

Du og modparten bliver herefter indkaldt til et møde i retten, hvor I får lejlighed til at fremlægge jeres synspunkter. Hvis fogedretten er enig i, at du har ret til at få tingene, og modparten ikke frivilligt vil aflevere dem, kan det blive aktuelt at holde en udkørende fogedforretning for at hente dem. 

Hvad skal jeg have med, hvis jeg på en auktion vil byde på andres vegne?

Ved bud på vegne af andre personer skal du medbringe en skriftlig fuldmagt. Ved bud på vegne af et selskab, skal du medbringe fuldmagt fra den tegningsberettigede og en udskrift fra Erhvervsstyrelsen.

Skal jeg stille fuld sikkerhed straks, hvis jeg bliver højestbydende på en auktion?

Som udgangspunkt kan du nøjes med at stille ”den lille sikkerhed” på 10.000 kr. Du får samtidig en frist på en uge til at stille den fulde sikkerhed over for fogedretten, typisk ved en bankgaranti eller en indeståelse fra en advokat.

Det er muligt at betale "den lille sikkerhed" enten kontant eller via mobilepay: 46 24 46. Husk at notere sagsnummer (AS nr.) og "lille sikkerhed". 

Kan jeg som auktionskøber undgå at stille den fulde sikkerhed ved at aflevere de samtykkeerklæringer (betalingskvitteringer), som jeg har fået inden fristen?

Nej – med mindre du er i stand til at aflevere samtlige samtykkeerklæringer inden fristudløb.

Hvornår kan en stillet sikkerhed frigives?

Når fogedretten har modtaget de originale samtykkeerklæringer fra alle berettigede på auktionen, dvs. pant- og udlægshavere, kommunen og oftest også ejendommens brandforsikringsselskab.

Hvornår skal ejeren af en ejendom solgt på tvangsauktion flytte ud?

Når auktionskøber har stillet den fulde sikkerhed, kan der gives endeligt hammerslag, og det er først på dette tidspunkt, at den tidligere ejer skal flytte. Hvis ejeren ikke flytter frivilligt efter skriftligt påkrav herom, kan køberen anmode fogedretten om bistand til at udsætte den tidligere ejer.

Hvordan får man som auktionskøber skøde på ejendommen?

www.tinglysning.dk kan man anmode om at få et digitalt auktionsskøde, som fogedretten underskriver digitalt, når alle relevante dokumenter er lagt op. Selve auktionsskødet er gratis, men der skal betales en afgift for at få det tinglyst.

Information om sikkerhedsstillelse til købere af ejendomme på tvangsauktion kan læses ved at klikke her.

 

Sidst opdateret: 02. juli 2024