Retten i Hillerød

Retten i Hillerød udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citat fra Årsberetningen 2019

I 2019 afsluttede Retten i Hillerød i alt 23.389 antal vægtede sager. Heraf var 1.520 antal vægtede civile sager inklusiv familieretlige sager, 5.688 antal vægtede straffesager, 8.910 antal vægtede fogedsager, 419 antal vægtede tvangsauktioner, 2.721 antal vægtede dødsbo- og insolvensskiftesager og 3.194 antal vægtede notarialforretninger. Sagstilgangen satte dermed rekord.

Antallet af modtagne og afsluttede civile sager, inklusiv familieretssager er stort set uændret fra 2018 til 2019, idet vi dog afsluttede 42 sager mere i 2018 end i 2019.

Det absolutte antal modtagne straffesager steg med 0,5 %. Antallet af sager med domsmænd faldt fra 2018 til 2019.

Vi modtog godt 17 % færre tvangsauktioner i 2019 i forhold til 2018, og vi afsluttede godt 25 % færre tvangsauktioner, mens antallet af øvrige fogedsager faldt svagt.

Vi modtog godt 33 % færre insolvensskiftesager sammenlignet med 2018 og lidt flere dødsboskiftesager end i 2018.

Antallet af notarialforretninger steg med 8 %. Antallet af notarforretninger er steget siden 2012. Stigningen må forsat forklares med indførelsen af fremtidsfuldmagter, onlinebooking af tid hos notaren samt fokus i medierne på behovet for at oprette testamenter.

Antallet af afsluttede vægtede sager er lidt lavere end året før. Det skyldes, at vi har modtaget og afsluttet færre sager, som tæller højt i sagsvægtningen, mens vi har modtaget og afsluttet flere sager, som tæller med få point i sagsvægtningen. En modtaget sag tæller som en sag, mens en afsluttet sag bliver vægtet efter sin karakter og kompleksitet. Vægtningen foretages først ved sagens afslutning, hvor sagens karakter er lagt fast.

Årsberetning og årsnøgletal

Årsberetning 2019

Årsnøgletal 2019

Årsberetning 2018

Sidst opdateret: 23. juni 2020