Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citat fra Årsberetningen 2020

I 2020 afsluttede Retten i Hillerød i alt 21.638 vægtede sager (sammenlignet med 23.854 vægtede sager i 2019). Heraf var 1.333 vægtede civile sager inklusive familieretlige sager (sammenlignet med 1.381 i 2019), 5.475 vægtede straffesager (sammenlignet med 5.976 i 2019), 7.337 vægtede fogedsager (sammenlignet med 9.553 i 2019), 291 vægtede tvangsauktioner (sammenlignet med 417 i 2019), 1.885 vægtede dødsboskiftesager (sammenlignet med 1.884 i 2019), 708 insolvensskiftesager (sammenlignet med 865 i 2019) og 3.937 vægtede notarialforretninger (sammenlignet med 3.194 i 2019).

Vi har således haft et fald i antal afsluttede vægtede sager på alle sagsområder med undtagelse af dødsboskifteområdet og notarialområdet. For så vidt angår civil- og straffesagsområdet skyldes faldet dels sagsnedgang og dels en ændret vægtning af sagerne. Vi har således modtaget og dermed afsluttet et mindre antal sager med høj vægtning, herunder domsmandssager og nævningesager, mens vi modtog og afsluttede mange bødesager og udlændingefrister, som har endog meget lav vægtning. Vægtningspointene blev ændret således, at straffesager fik en forholdsvis højere vægtning end civile sager. For så vidt angår familieretlige sager har vi alene modtaget 60 % af de sager, som vi efter prognoserne skulle modtage fra Familieretshuset, hvilket har givet færre sager at afslutte. For så vidt angår insolvensskiftesager, fogedsager og auktionssager har vi modtaget og dermed afsluttet langt færre sager end i årene forud for 2020.  

Antallet af notarialforretninger har været stigende siden 2012. Stigningen må forsat forklares med indførelsen af fremtidsfuldmagter, onlinebooking af tid hos notaren samt fokus i medierne på behovet for at oprette testamenter, hvortil kommer, at vi i 2020 har haft fokus på området og har skiltet mere tydeligt med, at man ikke kun kan booke en tid i onlinebookingsystemet, men også blot kan møde op uden tidsbestilling.

Antallet af afsluttede vægtede sager er således samlet set 10 % lavere end året før, hvor det også var lavere end i 2018. Det skyldes, at vi har modtaget og afsluttet færre sager, som tæller højt i sagsvægtningen, mens vi har modtaget og afsluttet flere sager, som tæller med få point i sagsvægtningen. En modtaget sag tæller som en sag, mens en afsluttet sag bliver vægtet efter sin karakter og kompleksitet. Vægtningen foretages først ved sagens afslutning, hvor sagens karakter er lagt fast.

Årsberetning og årsnøgletal

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsnøgletal 2019

Årsberetning 2018

Sidst opdateret: 18. maj 2021