Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød udgiver én gang om året en årsberetning, hvor vi redegør for rettens indsatser og resultater samt nøgletal.

Citat fra Årsberetningen 2021

I 2021 afsluttede Retten i Hillerød i alt 21.814 vægtede sager (sammenlignet med 21.583
vægtede sager i 2020). Vægtning af sager er et udtryk for antallet af sager, hvor der er taget
højde for arbejdsbelastningen ved at behandle disse. Det vil sige, at der i antallet af vægtede
sager blandt andet er taget højde for antallet af nævningesager, bødesager mv. (sagssammensætning)
samt antallet af sager med tolkeforbrug, ekstra retsdage mv. (kompleksitet).


Ud af de 21.814 vægtede sager i 2021 var 1.339 vægtede civile sager inklusive familieretlige
sager (sammenlignet med 1.321 i 2020), 5.520 vægtede straffesager (sammenlignet med
5.464 i 2020), 7.437 vægtede fogedsager (sammenlignet med 7.337 i 2020), 303 vægtede
tvangsauktioner (sammenlignet med 291 i 2020), 1.947 vægtede dødsboskiftesager (sammenlignet
med 1.892 i 2020), 677 vægtede insolvensskiftesager (sammenlignet med 710 i
2020) og 4.114 vægtede notarialforretninger (sammenlignet med 3.937 i 2020).


Vi har således haft en lille stigning i antal afsluttede vægtede sager på alle sagsområder
med undtagelse af insolvensskifteområdet. Dette vurderes at være tilfredsstillende set i lyset
af mange aflyste sager i 2021 grundet covid-19, samt flere langtidssygemeldinger blandt
både jurister og kontorpersonale.

Årsberetning og årsnøgletal

Årsberetning 2021

Årsnøgletal 2021

Årsberetning 2020

Årsberetning 2019

Årsnøgletal 2019

Årsberetning 2018

Sidst opdateret: 05. maj 2022