Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Der er ca. 50 medarbejdere i Retten i Hillerød fordelt over 5 afdelinger.

Retten har 8 dommere, hvoraf den ene er retspræsident. 

Retten har derudover ansat fire retsassessorer, to dommerfuldmægtige, ca. 35 kontorfunktionærer, herunder studenter og elever samt 2 vagt- og servicemedarbejdere.

Dommere/Jurister 

Retspræsident Anders Herping Nielsen

Dommer Jens Berg
Dommer Kristian Lind Jensen
Dommer Lene Faursby Ahlers 
Dommer Margrete Nissen
Dommer Marianne Peschcke-Køedt
Dommer René T. Olsen
Dommer Lise Troelsen

Retsassessor Bente Højmose Thrane (skifte - og familieretschef) 
Retsassessor Trine Nørhede (fogedretschef)
Retsassessor Dennis H.K. Jakobsen (retssekretariatschef) 
Retsassessor Mette Sørensen

Dommerfuldmægtig Lars Holm
Dommerfuldmægtig Amanda Guldager Jepsen

Juristerne arbejder i flere af rettens afdelinger.

Hvis du vil i kontakt med en af rettens jurister, kan du ringe til retten på telefon: 47 33 87 00 eller sende en mail til hillerod@domstol.dk

Afdelinger i Retten i Hillerød

Retten har organiseret arbejdet i afdelinger ud fra de typer af sager, som retten behandler: 

  • Skifteretten behandler sager om dødsbo, konkurs, gældssanering, tvangsopløsninger og rekonstruktion.
  • Fogedretten behandler sager om gennemførelse af krav, tvangsauktioner, betalingspåkrav og civile sager indtil svarskrift.
  • Retssekretariatet behandler civile sager efter svarskrift og straffesager.
  • Familieretten behandler sager om bl.a. skilsmisse, bodeling, forældreansvar, samvær, faderskab, navne, adoption, dødsformodning, værgemål og tvangsfjernelse.
  • Administrationen tager sig af den daglige drift, information, økonomi, notar og sikkerhed.

Sidst opdateret: 15. august 2023