Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Her kan du se den aktuelle ekspeditions - og berammelsestid for forskellige typer af sager i Retten i Hillerød.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde. 
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Hillerød.

 

Berammelsestider i Retten i Hillerød

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er opgjort i antal dage, fra sagen er modtaget eller er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Sagstype

Antal dage

Domsmandssag ½ dags varighed

180

Domsmandssag 1 dags varighed

270

PFK sager

40

Andre straffesager

270

Civile sager

Berammelsestiden i civile sager er opgjort i antal dage, fra sagen er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

 

Sagstype

Antal dage

Retsmægling

90

Hovedforhandling ½ dags varighed

200

Hovedforhandling 1 dags varighed

300

Familiesager

Berammelsestiden i familie sager er opgjort i antal dage, fra sagen er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Sagstype

Antal dage

Forældreansvarssag

60

Tvangsfuldbyrdelsessag

10

Værgemålssag

60

Dødsboer

Berammelsestiden i dødsboskiftesager er opgjort i antal dage, fra anmeldelse / anmodning modtages og indtil mødet holdes, eller  anmodningen behandles.

Sagstype

Antal dage

Første henvendelse til boets kontaktperson

5

Telefonmøde i dødsbo

10

Afsendelse af skifteretsattest

28

Opkrævning af boafgift efter SKAT har godkendt værdierne

14

 

Insolvenssager

Berammelsestiden i insolvenssager er opgjort i antal dage, fra sagen er modtaget og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Sagstype

Antal dage

Gældssanering

21

Konkurs, egenbegæring

3

Konkurs, kreditorbegæring

7

Tvangsopløsning

30

 

Fogedsager

Udlægssager (inddrivelse af gæld)

Der går cirka 10-12 uger, fra vi modtager sagen, til du kan forvente at modtage en berammelsesdato.

 Herefter er berammelsestiden for udlægssager: ca. 4-6 måneder.

 

Berammelsestider for andre sager i fogedretten

 

  • Udsættelse af lejemål - udkørende: Berammelsestid 10-12 uger
  • Tvangsauktioner: Berammelsestid fra vi modtager sagen til dato for tvangsauktion: ca. 9-10 uger
  • Betalingspåkrav: Sagsbehandlingstid fra modtagelse til godkendelse hos jurist ad forkyndelse: ca. 11 uger

Sidst opdateret: 19. marts 2024