Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Her kan du se den aktuelle ekspeditions - og berammelsestid for forskellige typer af sager i Retten i Hillerød.

Berammelsestid er den tid, det forventes at vare, fra retten modtager sagen til første retsmøde, eller fra sagen er klar til berammelse, og indtil der kan afholdes retsmøde. 
Her ser du den forventede berammelsestid i forskellige typer af sager ved Retten i Hillerød.

 

Berammelsestider i Retten i Hillerød

Straffesager

Berammelsestiden i straffesager er opgjort i antal dage, fra sagen er modtaget eller er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Sagstype

Antal dage

Domsmandssag ½ dags varighed

60

Domsmandssag 1 dags varighed

60

Sag om vold, våben og voldtægt

37

Andre straffesager

60

Civile sager

Berammelsestiden i civile sager er opgjort i antal dage, fra sagen er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Du kan selv medvirke til, at din civile sag behandles uden unødig ventetid. Indsæt link til ny "Sådan gør du"

 

Sagstype

Antal dage

Retsmægling

60

Hovedforhandling ½ dags varighed

90

Hovedforhandling 1 dags varighed

100

Familiesager

Berammelsestiden i familie sager er opgjort i antal dage, fra sagen er klar til retsmøde og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Sagstype

Antal dage

Forældreansvarssag

60

Tvangsfuldbyrdelsessag

10

Værgemålssag

60

Dødsboer

Berammelsestiden i dødsboskiftesager er opgjort i antal dage, fra anmeldelse / anmodning modtages og indtil mødet holdes, eller  anmodningen behandles.

Sagstype

Antal dage

Første henvendelse til boets kontaktperson

5

Telefonmøde i dødsbo

10

Afsendelse af skifteretsattest

14

Opkrævning af boafgift efter SKAT har godkendt værdierne

14

 

Insolvenssager

Berammelsestiden i insolvenssager er opgjort i antal dage, fra sagen er modtaget og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Sagstype

Antal dage

Gældssanering

21

Konkurs, egenbegæring

3

Konkurs, kreditorbegæring

7

Tvangsopløsning

30

 

Fogedsager

Berammelsestiden i fogedsager er opgjort i antal dage, fra sagen er modtaget og indtil første ledige tid, retten kan tilbyde.

Sagstype

Antal dage

Almindelig fogedsag

90

Udkørende sag om udsættelse af lejemål

21

Tvangsauktion

50

Sidst opdateret: 28. september 2021