Gå til sidens indhold

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød

Retten i Hillerød tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Retten i Hillerød vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontakt oplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Advokatvagten

Hvis du har et juridisk problem, kan du henvende dig til advokatvagten. Her kan du få en gratis juridisk bedømmelse af din situation. 

Din henvendelse er anonym, og der bliver ikke oprettet en sag eller lavet notater.


For en samlet oversigt over landets advokatvagter, se her.

Nedenfor kan du se, hvor de forskellige advokatvagter i Hillerød retskreds holder til og hvornår der er åbent.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige krav for at komme ind på et bibliotek udenfor den normale åbningstid, hvis det er der, retshjælpen er åben (fx sygesikringsbevis eller lånerkort).

Advokatvagten i Allerød har åbent hver 2. mandag i måneden kl. 16.00 til 17.30 og foregår på Allerød Bibliotek, Bibliotekssalen 2. sal, Skovensvej 4, 3450 Allerød.

Advokatvagten i Egedal har i 2017 åbent følgende mandage kl. 16:30-17:30:
Smørum Bibliotek, Flodvej 68, 2765 Smørum, i uge 34, 43 og 51
Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke i uge 38 og 48
Læs mere om åbningstider i Egedal her.

Advokatvagten i Frederikssund er lukket, dog kan der i stedet henvises til Frederikssundadvokaterne, Kocksvej 7, 3600 Frederikssund, som hver den første onsdag i måneden har gratis retshjælp fra kl. 16.30. Skal møde op kl. 16.30, da der lukkes når alle har fået hjælp.

Der er ligeledes sommerferielukket i juli.

Advokatvagten i Frederiksværk har åbent den 1. mandag i måneden kl. 15:00-17:00 (OBS! Sidste gang er den 7. maj 2018) v/Advokat Jacob Berner Rue og den 3. tirsdag i måneden kl. 16.30-18 v/August Jørgensen advokater (skiftende advokater). Det foregår i på Frederiksværk Bibliotek, Kulturkælderen, Torvet 41, 3300 Frederiksværk. 
Der er ferielukket i juli måned.

Advokatvagten i Hillerød har åbent hver tirsdag fra kl. 17.30-18.30 og foregår i Kulturværkstedet, (bag biblioteket) Fredensvej 12 c, 3400 Hillerød.

Advokatvagten i Hundested har åbent 1. tirsdag i måneden kl. 16.30-18.00 v/August Jørgensen Advokater (Lone Munk Jensen). Det foregår i Halsnæs Medborgerhus og Bibliotek, Nørregade 61, 3390 Hundested. 
Der er ferielukket i august måned.

Du kan læse mere om advokatvagterne på hjemmesiden: www.advokatvagterne.dk

 

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces.

Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk

Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Retshjælpsadvokater
Nedenfor er en liste over de advokater, der yder offentlig retshjælp i Hillerød retskreds. 

Listen omfatter de beneficerede advokater og andre advokater i retskredsen, som har forpligtet sig til at yde retshjælp på trin 2 og 3.

I modsætning til retshjælp hos advokatvagterne (trin 1), er denne retshjælp ikke gratis, men det offentlige giver tilskud til en del af udgiften.

Allerød Kommune

Advokat Søren Burmeister
Gydevang 39, 3450 Allerød
Tlf.:21 95 38 30

Egedal Kommune

Advokat John Jantzen
Advokat Torben Lund
Flodvej 73 C, 2765 Smørum
Tlf.: 44 65 01 01

Advokat Mai Armstrong  
Dam Holme 14-16, 3660 Stenløse
Tlf.: 22 15 43 97

Frederikssund Kommune

Advokat Preben Lunn
Advokat Karen Damgaard
Kocksvej 7, 3600 Frederikssund
Tlf.: 47 31 00 55

Advokat Jørgen Bøje
Kocksvej 4, 3600 Frederikssund
Tlf.: 47 31 06 12

Advokat Keld Rasmussen
Bruhnsvej 7, 1., 3600 Frederikssund
Tlf.: 47 31 43 33

Halsnæs Kommune

Advokat Flemming Hessner
Nørregade 27, 3300 Frederiksværk
Tlf.: 47 72 41 21

Advokat Jens R. Andersen
Advokat Anne Mette Svendsen 
Torvet 4 B, 1., 3300 Frederiksværk
Tlf.: 47 76 00 90 

Advokat Jacob Berner Rue
Præstelodsvej 47 B, 3370 Melby
Tlf.: 47 74 28 22

Hillerød Kommune

Advokat Mogens Hartz 
Advokat Lone Munk Jensen
Roskildevej 10 A 1, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 79 20

Advokat Steffen Andersen
Advokat Majken Maegaard Albrechtsen
Advokat Jørn Haandbæk Jensen
Slotsgade 48, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 23 00

Advokat Birgitte Schack
Slotsgade 32, 3400 Hillerød 
Tlf.:  48 26 04 25

Advokat Esben Joakim de Meza Skjernov
Advokat Jan Aarup
Advokat Sten Balslev
Advokat Henrik Roslev Østergaard
Advokat David Joseph Dahl Slatcher
Advokat Ken Torpe Christoffersen
Advokat René Wøhler
Advokat Lone Mørch
Slotsgade 36 B 1., 3400 Hillerød
Tlf. 48 22 00 40

Advokat Phillipp N. Quedens
Advokat Susanne Landbo Quedens
Møllestræde 4, 1., 3400 Hillerød 
Tlf.: 48 25 30 33

Advokat Birgitte Mørck
Herredsvejen 2, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 00 95

Advokat Peter Scheibel
Torvet 4, 3400 Hillerød
Tlf.: 77 34 31 50

Advokat Per Schultz
Nordre Jernbanevej 44, 1. Sal, 3400 Hillerød
Tlf.: 48 26 13 13

Advokat Helen Vang Siegumfeldt
Milnersvej 2, st., 3400 Hillerød
Tlf.: 48 14 16 26

Offentlig retshjælp

I advokatvagten ydes helt grundlæggende mundtlig rådgivning (trin 1). Rådgivningen er gratis og kan benyttes af enhver om alle retsspørgsmål. Henvendelse skal ske til advokatvagterne i retskredsen.

Yderligere retshjælp (trin 2 og 3) gives kun til personer med en bestemt indtægtsgrænse. Retshjælpen er ikke gratis, men statskassen giver tilskud til en del af advokatens honorar. Advokaten søger om at få udbetalt tilskuddet fra statskassen. 

Retshjælp på trin 2 og 3 gives ikke til alle spørgsmål. Fx gives denne retshjælp ikke til en sigtet/tiltalt person, til erhvervsdrivende, til sager om gældssanering eller til sager, som behandles af en offentlig myndighed. Der gives dog retshjælp til at klage over en myndighedsafgørelse.   

Retshjælp på trin 2 omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager, udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og ægtepagter samt deltagelse i møder. 

Retshjælp på trin 3 omfatter rådgivning i forbindelse med forhandling af en forligsmæssig løsning af en tvist. Det er en forudsætning, at advokaten vurderer, at der er udsigt til, at tvisten kan løses ved en forligsforhandling. 

Beløb i 2020:

Advokatens honorar (inkl. moms) for retshjælp på trin 2 betales af borgeren med 285 kr. Resten (855kr.) betales af statskassen.

Advokatens honorar (inkl. moms) for retshjælp på trin 3 betales af borgeren med halvdelen svarende til 1.300 kr. Den anden halvdel betales af statskassen.    

Staten betaler dog hele honoraret ved retshjælp i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Indtægtsgrundlaget (personlig indkomst) for enlige må ikke overstige 336.000 kr.

Indtægtsgrundlaget for personer i samlivsforhold må ikke overstige 427.000 kr. samlet.

Ved opgørelse af indtægtsgrundlaget kan der fratrækkes 58.000 kr. pr. barn under 18 år, som bor hos eller forsørges af ansøgeren.      

Reglerne om offentlig retshjælp findes i bekendtgørelse nr. 1503 af 18. december 2019 om offentlig retshjælp ved advokater findes på retsinformation.dk.

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Hillerød give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.

Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte Retten i Hillerød, att. retssekretariatet. 

Mail: ret.hil@domstol.dk
Tlf. 47 33 87 50

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis din økonomi er uoverskuelig, er der nu mulighed for at få gratis gældsrådgivning i København fra Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning. Det er også muligt at kontakte en landsdækkende telefonrådgivning samt chatrådgivning.

Gældsrådgivningen henvender sig særligt til udsatte borgere, som har behov for finansiel rådgivning. Gældsrådgivningen giver gratis hjælp til personer med lav indkomst og stor gæld.

Du kan få personlig gældsrådgivning, hvis du har:

  • Lav indkomst.
  • Stor gæld.
  • Et lavt rådighedsbeløb

Er du omfattet af ovenstående kriterier, kan du henvende dig til Forbrugerrådet Tænk gældsrådgivningscentre, som er placeret i København, Odense, Aalborg, Esbjerg, Ringsted og Nykøbing Falster eller til deres landsdækkende telefonrådgivning.

I København ligger gældsrådgivningscentret på følgende adresse og har åbent på følgende tidspunkt:

  • Adresse: Stormgade 20, 1 sal, 1555 København V
  • Telefon- og åbningstid: Tirsdag og torsdag kl. 16-18 samt onsdag kl. 14-16
  • Telefonnummer: 25 56 71 00

Den landsdækkende telefonrådgivning har åbent på følgende tidspunkter:

  • Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 14-18
  • Telefon: 25 56 00 33

Den landsdækkende chatrådgivning har åbent på følgende tidspunkter:

Kontakter du Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning, får du hjælp fra frivillige og ulønnede medarbejdere. 

Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning er økonomisk støttet af Social- og Integrationsministeriet, der som del af satspuljemidlerne har afsat penge til gratis og frivillig gældsrådgivning.

Du kan læse mere om Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning på følgende hjemmeside:

http://gaeld.taenk.dk/om-os/om-gaeldsraadgivningen  

 

 

Professionelle samarbejdspartnere

Advokater i retskredsen

www.advokatnoeglen.dk kan du finde advokater i hele landet.

Hvis du klikker på kortet på Hillerød retskreds, kan du finde navne og kontaktoplysninger for de advokater, der hører til de 5 kommuner i retskredsen i Hillerød: Allerød, Hillerød, Egedal, Frederikssund og Halsnæs.

Auktionsledere

Justitsministeriet har en liste over beskikkede auktionsledere. Du kan finde listen ved at klikke her.

Beskikkede / beneficerede advokater

En beneficeret advokat er en advokat, der er udpeget af Justitsministeriet til at blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager og til at føre civile sager for personer, der har fri proces.

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Hillerød retskreds:

Advokat Jan Aarup
Slotsgade 36 B 1., 3400 Hillerød, Tlf. 4822 0040

Advokat Sten Balslev
Slotsgade 36 B 1., 3400 Hillerød, Tlf. 4822 0040

Advokat Karen Damgaard
Kocksvej 7, 3600 Frederikssund, Tlf. 4731 0055

Advokat Jan Torp Hansen
Lyngby Hovedgade 10 C, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 4822 4121

Advokat Jørn Haandbæk Jensen
Roskildevej 10A, 1., 3400 Hillerød, Tlf. 4826 2300

Advokat Kristian Qvist Krüger
Herredsvejen 2, 3400 Hillerød, Tlf. 2136 1116

Advokat Susanne Landbo Quedens
Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød, Tlf. 48207400

Advokat Birgitte Schack
Slotsgade 32, 3400 Hillerød, Tlf.  4826 0425

Advokat Esben Skjernov
Slotsgade 36 B 1., 3400 Hillerød, Tlf. 4822 0040

Advokat Martin Utiger
Torvet 4, 3400 Hillerød, Tlf. 20217920

Mere information om den enkelte advokat og andre advokater: www.advokatnoeglen.dk

Bobehandlere

Autoriserede bobehandlere er advokater, der er udpeget af Justitsministeriet til at behandle bl.a. deling af ægtefællers fællesbo, opløsning af ægtefællers sameje og særlige aktiver, og opløsning af ugifte samlevendes sameje om flere aktiver.

Henvises en sag til bobehandler, udpeger skifteretten en autoriseret bobehandler til at varetage bobehandlingen.

Nedenfor kan du se, hvem der er autoriserede bobehandlere ved Retten i Hillerød:

Advokat Lotte Borg Jørgensen
Roskildevej 10 A 1, 3400 Hillerød
Tlf.: 48247920
Email: lbj@augustj.dk

Advokat Nete Dahl-Sørensen
Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød
Tlf.: 48220040
Email: nds@wtc.dk 

Advokat Susanne Quedens
Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød
Tlf.: 48207400
Email: slq@ret-raad.dk

 

Bobestyrere

Autoriserede bobestyrere er advokater, der er udpeget af Justitsministeriet til at behandle en række dødsboer. 

De boer, der behandles af bobestyrere er bl.a., hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforhold, eller hvor afdøde i testamente har bestemt, at en bobestyrer skal behandle boet. 

Her kan du se, hvem der er autoriserede bobestyrere ved Retten i Hillerød:

Advokat Mette Malene Eigtved
Niels Juels Gade 5,1
1059 København K.
Tlf: 29163038
Mail: mae@advora.law

Advokat John Chr. Langeberg
Roskildevej 10A
3400 Hillerød
Tlf: 48247920
Mail: jl@augustj.dk

Advokat Jens R. Andersen
Torvet 4 B, 1., 3300 Frederiksværk
Tlf: 47760090
Mail: advokat@j-andersen.dk

Advokat Jens Thoregaard
Ny Østergade 7, 2 sal, 3600 Frederikssund
Tlf: 47360020
Mail: jt@vtc.dk

Advokat Lotte Borg Jørgensen
Roskildevej 10 A, 3400 Hillerød
Tlf.: 48247920
Mail: lbj@augustj.dk

Sidst opdateret: 10. januar 2024