Gå til sidens indhold

Københavns Byret

27 nov 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om økonomisk kriminalitet med fiktive fakturaer

Københavns Byret har den 27. november 2023 afsagt dom i en sag om økonomisk kriminalitet i form af skatte- og afgiftsunddragelse ved udstedelse af fiktive ...

20 nov 2023

Domsresume

Københavns Byret

Omfattende indsmugling og videresalg af mere end 400 kilo kokain.

Københavns Byret har den 20. november 2023 afsagt dom i en sag om omfattende indsmugling og videresalg af mere end 400 kilo kokain fra maj 2019 til septemb...

07 nov 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om drab i Kaalundsgade

Københavns Byret har idømt to mænd på henholdsvis 20 og 22 år fængsel på livstid for blandt andet drab begået den 4. februar 2022 i Kaalundsgade på Vesterb...

01 nov 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om falsk forklaring

To polititjenestemænd idømt 30 dages betinget fængsel. Statskassen blev pålagt at betale sagens omkostninger.

03 okt 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om erhvervslejemål på Christiania

Christianit fik medhold i, at hun var berettiget til at fortsætte brugen af nogle butikslo-kaler på Christiania

18 sep 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag mellem museum og kunstner

Museum fik medhold i krav vedrørende tilbagebetaling af beløb stillet til rådighed for kunstner og blev frifundet for kunstnerens modkrav.

07 jul 2023

Domsresume

Københavns Byret

Opgørelse af pensionsforsikringsselskabs lønsumsafgift

Sagen angik PFA Pensions opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget for perioden fra den 1. januar 2010 til den 31. december 2012.

05 jul 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sagen om skyderiet i Fields den 3. juli 2022

Københavns Byret har for manddrab m.v. dømt en 23-årig mand til anbringelse på Sikringsafdelingen under Afdeling for Retspsykiatri, Region Sjælland uden læ...

28 jun 2023

Domsresume

Københavns Byret

Domfældelse for spyt mod p-vagt. Frifindelse for forsætlig fareforvoldelse

64-årig mand idømt fængsel i 20 dage for at have spyttet en p-vagt i ansigtet. Manden havde også tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved a...

08 jun 2023

Domsresume

Københavns Byret

Dom i sag om knivstik af læge under et hjemmebesøg

Københavns Byret har dømt en 31-årig mand til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden længstetid for manddrab.

07 jun 2023

Nyhed

Københavns Byret

PRESSEMEDDELELSE OM FIELDS-SAGEN – adgang til at overvære retssagen

Sagen er berammet til foretagelse i Københavns Byret på følgende dage: Den 12. juni 2023, 13. juni 2023, 20. juni 2023, 28. juni 2023, 30. juni 2023 og 5. ...

02 jun 2023

Domsresume

Københavns Byret

”TikTok-manden” dømt til forvaring

Københavns Byret har den 2. juni 2023 afsagt dom, hvor en 31-årig mand er dømt til forvaring.

1 2 3 4 5 6