Københavns Byret

Hvis du skal møde i retten, kan du henvende dig i Informationen der ligger på Domhuset til højre, når du er  kommet indenfor døren. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Københavns Byret.

Københavns Byret har 4 indgange. Domhuset, Annekset, Frederiksberggade 1 samt Hestemøllestræde 6. Ved alle indgange er der sikkerhedstjek, så påregn venligst ekstra tid, hvis du er indkaldt til et bestemt tidspunkt.

Åbningstider

Københavns Byret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Advokater

Beneficerede advokater:

Det vil sige advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces.
Se listen her.

Retshjælpsadvokater:

Her kan du finde en fortegnelse over advokater i Københavns Byrets retskreds, der yder offentlig retshjælp.
Se listen her.

Autoriserede bobestyrer:

Følgende advokater er autoiserede som bobestyrere ved Københavns Byret.
Se listen her.

Autoriserede bobehandlere:

Følgende advokater er autoriserede som bobehandlere i ægtefælleskifter ved Københavns Byret.
Se listen her.

Bank, fakturering og betaling

København Byret, retskreds 23
Domhuset, Nytorv
1450 København K

 • Elektronisk fakturering: EAN-nr. 5798000161252
 • SE-nr. 21240214
 • Hovedkassen: 0216 4069134750
 • Sagsomkostninger i diverse sagerkreditor samt tvangsauktioner nr: 87635821 - kort kode 73.
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK94 0216 4069 1347 50
 • Skifte- og Civilretten: 0216 - 4069134785
 • Bo- og retsafgifter: kreditor nr. 89816688 - kort kode 73
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK22 0216 4069 1347 85
 • Fogedretten: 0216 - 4069134793
 • Retsafgifter: kreditor nr. 82160779 - kort kode 73
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK97 0216 4069 1347 93


Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.
Betaling til modpart

Besøg retten

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden, og medmindre dommeren har bestemt andet, kan enhver således overvære et retsmøde.

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Skoleklasser

Københavns Byret sætter stor pris på at være med til at sikre, at skoleklasser og andre kommer ind i vores retssale og overværer, hvordan et retsmøde afvikles. Man skal efter loven som udgangspunkt være 15 år gammel for at være tilhører i retten. Som følge af Covid-19 har det været nødvendigt at indrette retssalene, så de overholde kravene fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at der i flere af retssalene kun er et meget begrænset antal tilhørerpladser, som fortrinsvis tildeles pårørende og journalister. Tilhørerpladser herudover tildeles efter princippet om ”først til mølle”, da det ikke er muligt at reservere plads.

Af hensyn til det meget begrænsede antal tilhørerpladser, vil det derfor være en god ide forinden at kontakte Byrettens info center på telefon 99 68 70 61, samt at møde frem i god tid inden retsmødet starter. Der vil dog fortsat ikke være nogen garanti for, at der er ledige tilhørerpladser til alle.

Københavns Byret har sammen med Københavns Politis kriminalpræventive afdeling lavet tre film. Filmene er frit tilgængelige på YouTube. Links herunder;

Infofilm om netetik - Københavns Byret og Københavns Politi

Infofilm om gadevold - Københavns byret og Københavns politi

Infofilm om Knivloven og Respektpakke - Københavns Byret og Københavns politi

Kontakt retten og aftal det praktiske

Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger.

Kontakt byrettens Information på Domhuset på tlf. 99 68 70 61 eller info.kbh@domstol.dk for nærmere oplysninger.

Generelle retningslinjer for tilhørere

Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

 • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
 • Der er rygeforbud i alle rettens bygninger
 • Mobiltelefoner skal være slukket

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerne rejse sig op.

Læs mere om straffesager her.

Kenddinret.dk

Gymnasier

Kenddinret.dk er domstolenes læringsunivers, hvor du finder forløb og materialer til undervisning om det danske retssystem. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

Undervisningen tager udgangspunkt i principper om aktiv læring, hvor eleverne får mulighed for at møde nogle af rettens aktører og selv prøve at gennemføre en fiktiv retssag.

Læs mere på gymnasie.kenddinret.dk, hvor lærere kan hente vejledning og materialer til undervisningen, herunder artikler, video, quiz og opgaver.

Folkeskolens 8. og 9. klasse

Domstolene lancerede i 2012 et website om retssystemet i Danmark, som er beregnet til undervisning i samfundsfag i folkeskolens 8. og 9. klasse.
Materialet er et website folkeskole.kenddinret.dk med videoer og animationer fordelt på tre områder: rettens arbejde, retssystemet og retsstaten. Derudover finders der et udskriftsvenligt opslagsværk, Retslex, en quiz samt en række debatspørgsmål og opgaver.
Websitet indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan også bruges i historieundervisning.

Se her artikel om rollespil i Københavns Byret.

Boligdommere

Liste over de af Lejernes Landsorganisation, Danmarks Lejerforening, Bosam og Erhvervslejernes Landsorganisation udpegede lægdommere i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2021:


Cand.jur. Bo Arvedsen
Bosam

Cand.jur. Sekretariatschef Henrik Chieu
Bosam

Advokat Martin Branner Jespersen
Bosam

Økonom Rene Suhr
Bosam

Cand.merc. National Robert Holm Jensen
Bosam

Klinikassistent Stine Persson
Bosam

Landssekretær Henrik Stougaard Petersen
Danmarks Lejerforeninger

Sociolog Jakob Kristian Boeck Lindberg
Danmarks Lejerforeninger

Chefkonsulent Bo Dalsgaard
Erhvervslejernes Landsorganisation

Direktør Claus Fisker
Erhvervslejernes Landsorganisation

Advokat Ejner Bækgaard
Erhvervslejernes Landsorganisation

Økonomidirektør Frank Kristensen
Erhvervslejernes Landsorganisation

Advokat Grethe Jørgensen
Erhvervslejernes Landsorganisation

Økonomidirektør Martin Wiingaard
Erhvervslejernes Landsorganisation  

Advokat Patrizia Martinelli
Erhvervslejernes Landsorganisation

Etableringschef Peter Kirk Laursen
Erhvervslejernes Landsorganisation

Ejendomskonsulent Søren Årstadius Melhede
Erhvervslejernes Landsorganisation

Tom Fuglevig
Erhvervslejernes Landsorganisation 

Ejendomsmægler Tommy Wenzel Häggmark
Erhvervslejernes Landsorganisation

Indehaver Ulrik Randrup
Erhvervslejernes Landsorganisation

Advokat Henrik Palmkvist
Lejernes Landsorganisation

Servicechef Jan Baltzersen
Lejernes Landsorganisation

Studerende Jens Guldager
Lejernes Landsorganisation

Cheføkonom Jesper Larsen
Lejernes Landsorganisation

Vicepolitikommissær John Hestehave
Lejernes Landsorganisation

Medlemsrådgiver Kurt Thøger Jeppesen
Lejernes Landsorganisation

Advokatfuldmægtig Laura Tholstrup
Lejernes Landsorganisation

Advokat Maria Kjærulff Berth
Lejernes Landsorganisation

Programmør Ole Lagoni
Lejernes Landsorganisation

Jurist Pelle Roesen
Lejernes Landsorganisation

Ejendomsmægler Thomas Damgaard Bak
Lejernes Landsorganisation

                                                 *********                                                                   

Liste over de af Boligselskabernes Landsforening og Ejendomsforeningen Danmark udpegede lægdommere i perioden den 1. juli 2017 til 30. juni 2021:

Advokat Birgitte Hjorthøj
Boligselskabernes Landsforening

HR- og Jurachef Birthe Houlind
Boligselskabernes Landsforening

Direktør Birte Flæng Møller
Boligselskabernes Landsforening

Chefjurist, advokat Camilla Shoshanna Sverdlin-Højer
Boligselskabernes Landsforening

Projektleder Flemming Løvenhardt
Boligselskabernes Landsforening

Juridisk chef & advokat Henriette Ellegaard Fabritius de Tengnagel
Boligselskabernes Landsforening

Advokat Henrik Wise Ravn Meden
Boligselskabernes Landsforening

Kundekonsulent Louise Rasmussen
Boligselskabernes Landsforening

Chefkonsulent Michael Willer-Jensen
Boligselskabernes Landsforening

Advokat Ole Dam Petersen
Boligselskabernes Landsforening

Juridisk konsulent Signe Bitsch Jacobsen
Boligselskabernes Landsforening

Cand.jur. Steffen Morild
Boligselskabernes Landsforening

Driftschef Søren Kjærsgaard Snarbjerg
Boligselskabernes Landsforening

Advokat Anders Scheel Frederiksen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Anders Stoltenberg
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Anders Welding
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat, statsaut. ejd.mægler og valuar Anne-Helene Bagenkop Nielsen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Ole Arne Gottlieb
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Bente Stamp
Ejendomsforeningen Danmark

Direktør, administrator Bjørn Moe
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Carl H. Petersen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Carsten Bo Nielsen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Christian Gangsted-Rasmussen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat, statsaut.ejd.mægler og diplomvaluar Dennis Hofmann
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Finn Träff
Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsadministrator Flemming Sejr Hansen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Frederik Foged
Ejendomsforeningen Danmark

Underdirektør Hannah Maria Østergaard
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Jan Leth Christensen
Ejendomsforeningen Danmark

Juridisk konsulent Jane Qvist Lorenzen
Ejendomsforeningen Danmark

Kunde- og udlejningschef Janne Hauskov
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat, Legal Counsel Jens Bygum Knudsen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Jens Larsen
Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomschef Jesper Friisberg
Ejendomsforeningen Danmark

Bygningskonstruktør John Kjær Hansen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Katja Paludan
Ejendomsforeningen Danmark

Associeret Partner Katrine Falkenløve Erichsen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Kim Sang Hansen
Ejendomsforeningen Danmark

Direktør Kirsten Bang Hermanns
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Kristian Dreyer
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Kristian Goth Paaschburg
Ejendomsforeningen Danmark

Specialistadvokat Kristin Jonasson
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Michael Neumann
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Morten Leen
Ejendomsforeningen Danmark

Juridisk direktør Morten Østrup Møller
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat, juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Paw Engsbye Rasmussen
Ejendomsforeningen Danmark

Investeringschef Per Jensen
Ejendomsforeningen Danmark

Juridisk konsulent Pernille Husen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Pernille Høxbro
Ejendomsforeningen Danmark

Kundeansvarlig, cand.jur. Peter E. Jørgensen
Ejendomsforeningen Danmark

Direktør, statsaut. ejd.mægler valuar Peter Lassen
Ejendomsforeningen Danmark

Direktør Solveig Rannje
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat, mediator, MKM. Susanne Husted-Andersen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Susanne Roug Kirchhoff
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Svend Carstensen
Ejendomsforeningen Danmark

Adm.direktør Søren Hofmann Laursen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Thomas Krucov Jensen
Ejendomsforeningen Danmark

Direktør Thyge C.D. Hansen
Ejendomsforeningen Danmark

Advokat Timmy Lund Witte
Ejendomsforeningen Danmark

Markedsdirektør Tine Cederholm Bernberg
Ejendomsforeningen Danmark

Domsmænd/Nævninge

Her findes vejledning til dig, der er domsmand/nævning i Københavns Byret

Københavns Byret har pt. tilknyttet 1.200 domsmænd, der medvirker i visse straffesager.

Domsmænd og nævninger medvirker i straffesager, hvor der bliver spørgsmål om idømmelse af fængselsstraf, eller som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse. Domsmænd medvirker dog ikke i tilståelsessager. Visse almindeligt forekommende straffesager, der kan medføre fængselsstraf, behandles også uden domsmænd. Dette gælder f.eks. langt de fleste sager om spirituskørsel.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet en generel vejledning til domsmænd og nævninger. Formålet med vejledningen er at orientere dig om, hvad der foregår i de sager, hvor der medvirker lægdommere, og i den forbindelse især at gøre dig bekendt med, hvilke opgaver der er pålagt dig som lægdommer, når forhandlingerne i retssalen er afsluttet. Vejledningen kan du læse her. Her finder du ligeledes nærmere oplysninger om hvordan lægdommere bliver udtaget.

I Københavns Byret bliver domsmænd/nævninge bedt om at møde ca. 10 minutter inden hovedforhandlingen begynder. Domsmændene/nævningene skal møde uden for det retslokale, hvor sagen skal behandles. Den juridiske dommer møder domsmændene/nævningene og afholder et kort møde med dem. Den juridiske dommer orienterer under mødet domsmændene/nævningene om navnet på tiltalte, anklageren, forsvareren og vidnerne samt de personer, som forbrydelsen er gået ud over. Det skyldes, at domsmændene/nævningene – på samme måde som den/de juridiske dommer(e) – kan være inhabile og derfor ikke må deltage i behandlingen af sagen. En domsmand/nævning kan ikke medvirke, hvis vedkommende f.eks. er personligt interesseret i sagens udfald, eller hvis vedkommende selv eller vedkommendes nærmeste er tiltalt, vidne eller forurettet i sagen.

Det er vigtigt, at den samlede ret optræder og fremtræder med respekt og værdighed. Af hensyn hertil har Københavns Byret bl.a. vedtaget en beklædningspolitik, der indebærer, at byrettens medarbejdere/ansatte ikke går alt for afslappet påklædt, når de er i retssalen. Dette gælder også domsmænd og nævninge. Rettens medlemmer skal endvidere hele tiden optræde neutralt. Det er derfor vigtigt, at man ikke undervejs til og fra retssalen eller under selve sagens behandling på nogen måde giver sin mening eller holdning til kende.

I Københavns Byret på Domhuset findes en Frokostcafé, hvor der er adgang for personalet og brugere af byretten herunder domsmænd og nævninge. I caféen kan købes kaffe, te, sodavand, smørrebrød og varme retter m.v. til rimelige priser.

Københavns Byret afholder hver 4. år et særligt vejledningsmøde for domsmænd, der er optaget på domsmandslisten for Københavns Byret. Oplysning om næste vejledningsmøde kan fås i Info-centeret på tlf.nr. 99 68 70 40.

Se artikel om rekruttering af lægdommere pr. 1. januar 2020

Godt at vide som domsmand/nævninge

Erhvervspraktik

Erhvervspraktik i Københavns Byret er suspenderet her under Coronakrisen. 

Ordensreglement og sikkerhed

I Københavns Byret kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Kun personer, der har lovligt ærinde i retten, må opholde sig i rettens bygninger
 • Advokater, parter, vidner, publikum etc. har kun adgang til retsbygningernes åbne zone, med mindre der foreligger en særlig tilladelse fra rettens Præsident, Administrationschef eller en anden medarbejder, som præsidenten har bemyndiget hertil
 • Personer, der efter rettens bestemmelse er udelukket fra at overvære retsmøder, må heller ikke opholde sig i rettens bygninger
 • Længere tids ophold på områder uden for retssalene er ikke tilladt
 • Hunde må kun medtages i bygningerne efter særlig tilladelse, der kan meddeles af receptionen
 • Ophold skal ske under iagttagelse af god ro og orden
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker eller lignende i rettens bygninger
 • Rygning og indtagelse af mad er ikke tilladt i rettens bygninger
 • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol eller narkotika i rettens bygninger
 • Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. Billedoptagelse i rettens bygninger er i øvrigt forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos rettens præsident
 • Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra retsmødet i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen
 • Anvisninger fra rettens personale skal følges

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er adgangskontrol i Københavns Byret. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende i Københavns Byret skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Parkering og handicapadgang

Der kan desværre ikke tilbydes parkeringspladser til rettens brugere. Der henvises derfor til de offentlige parkeringspladser i København, hvor der mod betaling efter gældende takster kan parkeres.

Parkeringsmuligheder generelt i København kan ses her

Handicapadgang

Domhuset
Adgang via sideindgang til venstre for hovedtrappen.
Kontakt byrettens Info-center 99 68 70 61

Annekset
Slutterigade 1
1461 København K
Adgang via elevator i gården Hestemøllestræde 1.
Kontakt byrettens Info-center 99 68 70 61

Frederiksberggade 1
1459 København K
Adgang via elevator i opgangen.

Hestemøllestræde 6
1464 København K 
Adgang via elevator i opgangen.

Se mere om adgangsforhold her på GodAdgang.dk

Wi-fi

Der er 2 Wi-Fi-netværk i Københavns Byret, som kan benyttes af rettens brugere.

Domguest: Alle brugere kan i Københavns Byret oprette et 8 timers login til et ikke sikret wi-fi-netværk. Vejledningen kan hentes her.

Domprof: Københavns tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En adgang til det sikrede netværk gælder ca. et år. En bruger kan benytte samme adgang på op til 3 enheder.

Sådan får du adgang til domprof: De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof skal sende en mail til kobenhavn@domstol.dk  hvor du oplyser navn og e-mail. I emnefeltet skrives; Opret DomProf bruger.

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten og tilkobler dig domprof.

Sådan logger du på domprof via smartphone:

For iPhone:
• Vælg Indstillinger
• Vælg Wi-Fi
• Vælg netværket domprof og indtast brugernavn (din e-mailadresse)
• Indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail
• Godkend

For Android-telefoner:
• Vælg Apps
• Vælg Indstillinger
• Vælg Forbindelse
• Vælg Wi-Fi
• Vælg Domprof
• Fase 2 godkendelse: Vælg Ingen
• CA-certifikat: Vælg Valider ikke (eller bekræft ikke)
• Du skal nu scrolle lidt ned i billedet
• Identitet: Tast her brugernavnet (din e-mailadresse)
• Anonym identitet: Spring dette felt over
• Under adgangskode, indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail.
• Tilslut

Ældre mobile enheder eller bærbare pc´ere kan ikke få adgang til domprof, da domprof kører på 5 Ghz.

Vi gør opmærksom på, at der foretages logning. Det vil derfor være muligt at spore alle aktiviteter, hvis adgangen misbruges til kriminelle aktiviteter. Anvendelsen af computere og internet må dog ikke forstyrre det, der foregår i retten. Dommeren eller mødelederen kan derfor altid bede om, at du ophører med anvendelsen, hvis det forstyrrer. 

Teknisk udstyr i retssalene

Adgangen til rettens AV-udstyr sker fra bord-brønde, hvor der kan kables til 220 volt og HDMI. Der er endvidere nogle retssale som også har adgang til VGA samt 3,5mm jackstik til lyd.

Ved berammelse bedes det tydeligt fremgår, at der skal afspilles video/lyd. Retten vil forsøge at beramme sagen i en retssal med det udstyr som er forespurgt ifølge fremsendelsen af en sag. Såfremt det ikke er muligt at beramme sagen i en retssal med video-udstyr, vil retten sørge for en mobil TV-skærm med HDMI.

Skal der ske afhøring via video fra et andet embede end København eller fra udlandet, bedes dette tydeligt fremgå af fremsendelsesskrivelsen af en sag.

Opklarende spørgsmål til AV-udstyrets muligheder bedes stillet via e-mail til it.kbh@domstol.dk 

Det er de mødende parters ansvar at det medbragte udstyr virker som tiltænkt.

Retssalenes udstyr

Retssal 7:

Videolink
Visning af billeder og film
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af video3 (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 9:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 11:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 12:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 18:

Videolink
Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af video3 (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 19:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 24:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 27:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Mulighed for transmittering af lyd fra retssalen til lytterum

Retssal 28:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 29:

Visning af billeder og film fra medie (2 skærme)
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 32:

Videolink
Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af video3 (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 36:

Videolink
Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af video3 (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 41:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Mulighed for transmittering af lyd fra retssalen til lytterum

Retssal 60:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 70:

Videolink
Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af video3 (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 80:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 81:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Sidst opdateret: 07. oktober 2020