Gå til sidens indhold

Københavns Byret

Københavns Byret

Hvis du skal møde i retten, kan du henvende dig i Informationen der ligger på Domhuset til højre, når du er  kommet indenfor døren. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Københavns Byret.

Københavns Byret har 5 indgange. Domhuset, Annekset, Frederiksberggade 1, Hestemøllestræde 6 samt Bredgade 59. Ved alle indgange er der sikkerhedstjek, så påregn venligst ekstra tid, hvis du er indkaldt til et bestemt tidspunkt.

Temperaturen sænkes i Københavns Byret
Københavns Byret følger myndighedernes anbefaling om at spare på energien, blandt andet ved at sænke temperaturen til 19 grader i offentlige kontorbygninger m.v. Besøgende, der kommer til byrettens lokaler, vil derfor kunne opleve, at temperaturen i retssalene er lavere end normalt.

Åbningstider

Københavns Byret har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, Grundlovsdag samt i julen.

Advokater

Beneficerede advokater:

Det vil sige advokater, som retten kan beskikke som forsvarere i straffesager eller for parter i civile sager, der har fri proces.
Se listen (PDF) her 

Retshjælpsadvokater:

Her kan du finde en fortegnelse over advokater i Københavns Byrets retskreds, der yder offentlig retshjælp.
Se listen (PDF) her.

Aktindsigt

Anmodninger om aktindsigt i byrettens afgørelser mv. skal sendes til udskr.kbh@domstol.dk. Byretten har som udgangspunkt 7 arbejdsdage til at behandle en anmodning om aktindsigt, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Læs mere her.

Autoriserede bobestyrer

Advokat Birgitte Arnfred
Østerbrogade 78, 1. sal,
2100 København Ø.
Tlf  33 30 86 86
Cvr.nr. 26 32 28 04
e-mail: ba@arnfred-advokater.dk

Advokat Janne Glæsel
Store Kongensgade 77
1264 København K
Tlf. 33 12 45 40
Cvr.nr. 35 47 11 97
e-mail: jgl@nrlaw.dk

Advokat Niels Kahlke
Købmagergade 3
1150 København K
Tlf. 33 12 25 50
Cvr.nr. 33 41 52 81
e-mail: niels@kahlke.dk

 Advokat Vibeke Samuelsen
Amaliegade 12
1256 København K
Tlf. 33 11 65 11
Cvr.nr. 18 25 28 48
e-mail: vs@moltke-leth.dk

Advokat Jakob Stilling
Pilestræde 58, 6.
1112 København K
Tlf. 33 12 45 22
Cvr.nr. 41 76 01 33
e-mail: jst@njordlaw.com

Advokat Jesper M. Koefoed
Svanemøllevej 25
2100 København Ø
Tlf. 35 38 50 00
Cvr.nr. 10 10 12 47
e-mail: jk@valdal.com

Advokat Esben Bigaard
Ny Østergade 3, 4.
1101 København K
Tlf. 70 25 57 70
Cvr.nr. 41 83 21 42
e-mail: ebi@aumento.dk

Advokat Malene Eigtved
Niels Juels Gade 5, 1.
1059 København K.
Tlf. 29163038
Cvr.nr. 42 22 12 52
e-mail: mae@advora.law

Autoriserede bobehandlere

Advokat Anders Larsen
Lergravsvej 59, st.
2300 København S.
Tlf.: 44 45 11 20
E-mail: anl@oadv.dk
CVR: 4257075

Advokat Johan Hartmann Stæger
Jernbanepladsen 6
2800 Lyngby
Tlf.: 53 73 71 02
E-mail: jhs@bfalaw.dk
CVR: 39536056

Advokat Ingrid Brix Jensen
Ny Vestergade 17, 1.
1471 København K.
Tlf.: 33 12 79 13
E-mail: ibj@cphlex.dk
CVR: 36274913

Advokat Marianne Bruun Jensen
Poul Ankers Gade 2, 2. tv.
1271 København K.
Tlf.: 53 73 71 60
E-mail: advokat@rglaw.dk
CVR: 27242782

  

Bank, fakturering og betaling

København Byret, retskreds 23
Domhuset, Nytorv
1450 København K

 • Elektronisk fakturering: EAN-nr. 5798000161252
 • SE-nr. 21240214
 • Hovedkassen: 0216 4069134750
 • Sagsomkostninger i diverse sager kreditor samt tvangsauktioner nr.: 87635821 - kort kode 73.
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK94 0216 4069 1347 50
 • Skifte- og Civilretten: 0216 - 4069134785
 • Bo- og retsafgifter: kreditor nr. 89816688 - kort kode 73
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK22 0216 4069 1347 85
 • Fogedretten: 0216 - 4069134793
 • Retsafgifter: kreditor nr. 82160779 - kort kode 73
 • SWIFT-BIC: DABADKKK
 • IBAN: DK97 0216 4069 1347 93


Hvis du skal betale en modpart - fx i forbindelse med en fogedsag - skal du ikke indbetale pengene til rettens konto. Pengene skal indbetales direkte til din modpart i sagen eller evt. til modpartens advokat.
Betaling til modpart

Besked om sygdom

Straffesager

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Lægen skal lave en lægeattest, som du skal indsende til retten. Lægeattesten skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes – også selv om du har ringet og sagt, at du er syg.

Det er vigtigt, at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeattest.

Gå til lægeattest

Du skal selv medbringe blanketten til din læge. Du må forvente, at dommeren kun vil godkende en lægeattest, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Civile sager, fogedsager og skriftesager

Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeattest.

Lægen skal bruge en særlig blanket til lægeattest:

Gå til lægeattest

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeattesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal som udgangspunkt selv betale udgifterne til din læge.

Besøg retten

Alle retsmøder er som udgangspunkt åbne for offentligheden, og medmindre dommeren har bestemt andet, kan enhver således overvære et retsmøde.

Hvis du underviser i samfundsforhold, herunder i hvordan domstolene fungerer, er det en god ide at tage klassen med i retten, så I kan se, hvordan retssager behandles i det virkelige liv.

Skoleklasser

Københavns Byret sætter stor pris på at være med til at sikre, at skoleklasser og andre kommer ind i vores retssale og overværer, hvordan et retsmøde afvikles. Man skal efter loven som udgangspunkt være 15 år gammel for at være tilhører i retten. I flere af retssalene er der kun et begrænset antal tilhørerpladser, som fortrinsvis tildeles pårørende og journalister. Tilhørerpladser herudover tildeles efter princippet om ”først til mølle”, da det ikke er muligt at reservere plads.

Af hensyn til det meget begrænsede antal tilhørerpladser, vil det derfor være en god ide forinden at kontakte Byrettens info center på telefon 99 68 70 61, samt at møde frem i god tid inden retsmødet starter. Der vil dog fortsat ikke være nogen garanti for, at der er ledige tilhørerpladser til alle.

Københavns Byret har sammen med Københavns Politis kriminalpræventive afdeling lavet tre film. Filmene er frit tilgængelige på YouTube. Links herunder;

Infofilm om netetik - Københavns Byret og Københavns Politi

Infofilm om gadevold - Københavns byret og Københavns politi

Infofilm om Knivloven og Respektpakke - Københavns Byret og Københavns politi

Desuden har My Law Story lavet en serie om Dansk Retshistorie, hvor episode 9 omhandler Københavns Byret

Se også www.kenddinret.dk

Tæt på Danmarks Domstole (PDF)

Læs mere om retten her.

Kontakt retten og aftal det praktiske

Pladsen i retssalen er begrænset. Hvis du kommer med en hel skoleklasse, bør du af praktiske grunde lave en aftale på forhånd.

Du kan samtidig få at vide, hvornår der bliver behandlet en straffesag, som dine elever kan have udbytte af at overvære. En egnet sag vil normalt vare en halv dag og dreje sig om vold, hærværk eller tyveri. Disse sager planlægges ikke langt ud i fremtiden, og vi har bedst kendskab til konkrete sager og tidspunkter de kommende 2-12 uger.

Kontakt byrettens Information på Domhuset på tlf. 99 68 70 61 eller info.kbh@domstol.dk for nærmere oplysninger.

Generelle retningslinjer for tilhørere

Det er vigtigt, at tilhørere viser både retten og de involverede parter respekt.

Der gælder nogle skrevne- og uskrevne regler om hvordan tilhørere skal opføre sig i en retssal:

 • Det er ikke tilladt at medbringe mad eller drikkevarer i retssalene
 • Der er rygeforbud i alle rettens bygninger
 • Mobiltelefoner skal være slukket

Tilhørere skal forholde sig i fuldstændig ro og må ikke forstyrre retssagen. Man må ikke hviske, snakke, afbryde eller kommentere det, der foregår under sagen.

Når dommeren og eventuelle domsmænd går ind og ud af retssalen, samt når der afsiges dom, skal tilhørerne rejse sig op.

Læs mere om straffesager her.

Undervisningsmateriale til folkeskolen, gymnasier samt erhvervsskoler

Danmarks Domstole har udviklet det digitale læringsunivers ’Kend din ret’, der giver indsigt i, hvordan domstolene fungerer. Læringsuniverset består af færdige undervisningsforløb. Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning. Materialet er opdelt i fire versioner, der retter sig mod:

 • folkeskolens 8. – 9. klasse
 • gymnasieklasser
 • erhvervsskolernes EUD-klasser
 • erhvervsskolernes EUX-klasser

Kenddinret.dk indeholder også en lærervejledning med inspiration til et spændende og lærerigt undervisningsforløb. Materialet kan bruges i samfundsfag samt i historieundervisningen.

Gå til  kenddinret.dk

Boligdommere

Liste over de af Lejernes Landsorganisation, Danmarks Lejerforening, Bosam og Erhvervslejernes Landsorganisation udpegede lægdommere i perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2025:

Ba. Jur. - HD-regnskab Birte Vestergaard
Lejernes Retshjælp

Arkitekt Anja Brinch
Lejernes Retshjælp

Cand. jur. Martin Nørbo Frederiksen
BOSAM

Cand.merc  Robert Holm Jensen
BOSAM

Cand.jur. Martin Branner Jespersen
BOSAM

Kommunikationsmedarbejder Shirin Dorothy Rhodes Tholstrup
BOSAM

Vognmand Mohammad Aslam
BOSAM

Administrativ medarbejder Katrine Helene Benzon Bang
BOSAM

 

Lektor Simon Sjørup Simonsen
BOSAM


Finn Ankerstjerne
Danske Lejere

 

Jurist Rune Skovbjerg Krogh
Danske Lejere

 

Jurist Sara Obenhausen Thormar   

Danske Lejere

 

Ekspansions Manager Anders Lomholt Dinnsen

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Chefkonsulent Bo Dalsgaard

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Advokat Ejner Bækgaard

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Økonomidirektør Martin Wiingaard

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Advokat Patrizia Martinelli

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Etableringschef Peter Kirk Laursen

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Ejendomskonsulent Søren Årstadius Melhede      

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

Ejendomsmægler Tommy Wenzel Häggmark

Erhvervslejernes Landsorganisation

 

advokat Jens Klokhøj

Lejernes HUS

 

advokat Maria Kjærulff Berth

Lejernes Landsorganisation

 

Studerende Klaus Willer     

Danmarks Lejerforeninger

 

Sociolog Jakob Kristian Boeck Lindberg

Danmarks Lejerforeninger

 

Medlemsrådgiver Camilla Øster Stokholm

Lejernes Landsorganisation

 

Medlemsrådgiver Eva Stjerneby Jensen

Lejernes Landsorganisation

 

Medlemsrådgiver Henriette Grage

Lejernes Landsorganisation

 

Advokat Henrik Palmkvist

Lejernes Landsorganisation

 

Cand.jur Jens Frederik Guldager

Lejernes Landsorganisation

 

Jesper Larsen 

Lejernes Landsorganisation

 

Specialkonsulent John Edgardt Hestehave

Lejernes Landsorganisation

 

Cand. jur. / medlemsrådgiver                            Katrine Sparrewath Nielsen

Lejernes Landsorganisation

 

Juridisk konsulent, Hauch Fenger Advokatfirma          Kirstine Katrine Knudsen

Lejernes Landsorganisation

 

Medlemsrådgiver / BA. jur Lasse Jos Jannok Petersen

Lejernes Landsorganisation

 

Stud. Jur. Laura Holm Olsen

Lejernes Landsorganisation

 

Advokat Laura Tholstrup

Lejernes Landsorganisation

 

Cand. jur. / medlemsrådgiver                            Louise Anthon

Lejernes Landsorganisation


Medlemsrådgiver  Paritha Stephen

Lejernes Landsorganisation

 

Advokatfuldmægtig Peter Andreas Heide Petersen

Lejernes Landsorganisation

 

Fuldmægtig Sebastian Neustrup

Lejernes Landsorganisation

 

Juridisk konsulent Søren Sylvan Müller

Lejernes Landsorganisation

 

Advokatfuldmægtig Ulrik Due Madsen

Lejernes Landsorganisation

 

BA.jur. Victor da Silva Bødker

Lejernes Landsorganisation

 

Liste over de af Boligselskabernes Landsforening og Ejendomsforeningen Danmark udpegede lægdommere i perioden den 1. juli 2021 til 30. juni 2025:

 

Folkepensionist Torben Joconde

BL Danmarks Almene Boliger

 

Sekretariatschef Signe Bitsch Jacobsen

BL Danmarks Almene Boliger

 

Juridisk chef, advokat Camilla Shoshanna Sverdlin-Højer

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Juridisk konsulent, advokat Birgitte Hjorthøj

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Ejendomsleder Morten Nyhauge

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Chefjurist Birthe Houlind

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Kundechef Louise Rasmussen

BL - Danmarks Almene Boliger,

 

Chefrådgiver/Ejer John Kim Fletting

BL Danmarks Almene Boliger

 

Driftschef Dennis Fuglsang Andersen

BL Danmarks Almene Boliger

 

Pensionist Rene Erik Madsen

BL Danmarks Almene Boliger

 

funktionær / skærsliber Per Olsen

BL Danmarks Almene Boliger

 

Projektleder Flemming Løvenhardt Petersen

BL - Danmarks Almene Boliger

 

jurist Stine Jakobsen                           

BL Danmarks Almene Boliger

 

Konsulent  Ole Dam Petersen                    

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Advokat Mie Ansbjerg Eilersen

BL Danmarks Almene Boliger

 

Juridisk chef & advokat Henriette Fabritius Tengnagel

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Advokat, statsaut. ejendomsmægler og valuar            Anne-Helene Bagenkop NielsenEjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Direktør, administrator Bjørn Moe       

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat Carl H. Petersen                        

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat (H), LL.M. Finn Träff

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Chefkonsulent Frederik Foged                           

Ejendomsforeningen Danmark

 

Markedsdirektør Hannah Maria Østergaard     

Ejendomsforeningen Danmark

 

Advokat Henrik Meden

BL - Danmarks Almene Boliger

 

Ejendomsportefølgechef Janne Hauskov                           

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat, Legal Counsel Jens Bygum Knudsen

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat (L)      Jens Larsen     

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Vice President, Head of Group Real Estate
Jesper Friisberg 
Ejendomsforeningen Danmark

 

Advokat, partner Katja Paludan 

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat Kim Sang Hansen                      

Ejendomsforeningen Danmark

 

Direktør og Ejendomsadministrator Kirsten Bang Hermanns          

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat, partner Kristian Strandberg Ivanov Dreyer                  

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat, partner Kristian Goth Paaschburg

Ejendomsforeningen Danmark

 

Specialistadvokat Kristin Jonasson

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat Michael Neumann                    

Ejendomsforeningen Danmark

 

Head of Asset Management  Morten Østrup Møller

Ejendomsforeningen Danmark

 

Advokat, mediator Paw Engsbye Rasmussen       

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat Pernille Høxbro                          

Ejendomsforeningen Danmark

 

Senior Asset Manager Peter E. Jørgensen                   

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

COO & Partner Peter Lassen  

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat, partner Susanne Andréa Roug         

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat, partner Svend Carstensen

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat Thomas Krucov Jensen           

Ejendomsforeningen Danmark

 

Direktør, partner  Thyge C. D. Hansen                  

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Advokat, partner Anders Stoltenberg

Ejendomsforeningen Danmark

 

Head of asset management Tine Cederholm Bemberg     

Ejendomsforeningen Danmark

 

Kundechef, advokat Mette Haagensen                     

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Juridisk konsulent Ramin Salek    

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

 

Juridisk chef Charlotte Rosenkilde               

EjendomDanmark og tilknyttede grundejerforeninger

Domsmænd/Nævninge

Her findes vejledning til dig, der er domsmand/nævning i Københavns Byret

Københavns Byret har pt. tilknyttet 1.200 domsmænd, der medvirker i visse straffesager.

Domsmænd og nævninger medvirker i straffesager, hvor der bliver spørgsmål om idømmelse af fængselsstraf, eller som i øvrigt skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse. Domsmænd medvirker dog ikke i tilståelsessager. Visse almindeligt forekommende straffesager, der kan medføre fængselsstraf, behandles også uden domsmænd. Dette gælder f.eks. langt de fleste sager om spirituskørsel.

Domstolsstyrelsen har udarbejdet en generel vejledning til domsmænd og nævninger. Formålet med vejledningen er at orientere dig om, hvad der foregår i de sager, hvor der medvirker lægdommere, og i den forbindelse især at gøre dig bekendt med, hvilke opgaver der er pålagt dig som lægdommer, når forhandlingerne i retssalen er afsluttet. Vejledningen kan du læse her. Her finder du ligeledes nærmere oplysninger om hvordan lægdommere bliver udtaget.

I Københavns Byret bliver domsmænd/nævninge bedt om at møde ca. 10 minutter inden hovedforhandlingen begynder. Domsmændene/nævningene skal møde uden for det retslokale, hvor sagen skal behandles. Den juridiske dommer møder domsmændene/nævningene og afholder et kort møde med dem. Den juridiske dommer orienterer under mødet domsmændene/nævningene om navnet på tiltalte, anklageren, forsvareren og vidnerne samt de personer, som forbrydelsen er gået ud over. Det skyldes, at domsmændene/nævningene – på samme måde som den/de juridiske dommer(e) – kan være inhabile og derfor ikke må deltage i behandlingen af sagen. En domsmand/nævning kan ikke medvirke, hvis vedkommende f.eks. er personligt interesseret i sagens udfald, eller hvis vedkommende selv eller vedkommendes nærmeste er tiltalt, vidne eller forurettet i sagen.

Det er vigtigt, at den samlede ret optræder og fremtræder med respekt og værdighed. Af hensyn hertil har Københavns Byret bl.a. vedtaget en beklædningspolitik, der indebærer, at byrettens medarbejdere/ansatte ikke går alt for afslappet påklædt, når de er i retssalen. Dette gælder også domsmænd og nævninge. Rettens medlemmer skal endvidere hele tiden optræde neutralt. Det er derfor vigtigt, at man ikke undervejs til og fra retssalen eller under selve sagens behandling på nogen måde giver sin mening eller holdning til kende.

I Københavns Byret på Domhuset findes en Frokostcafé, hvor der er adgang for personalet og brugere af byretten herunder domsmænd og nævninge. I caféen kan købes kaffe, te, sodavand, smørrebrød og varme retter m.v. til rimelige priser.

Københavns Byret afholder hver 4. år et særligt vejledningsmøde for domsmænd, der er optaget på domsmandslisten for Københavns Byret. Oplysning om næste vejledningsmøde kan fås i Info-centeret på tlf.nr. 99 68 70 40.

Se artikel om rekruttering af lægdommere pr. 1. januar 2020

Godt at vide som domsmand/nævninge

Erhvervspraktik

Ordensreglement og sikkerhed

I Københavns Byret kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Kun personer, der har lovligt ærinde i retten, må opholde sig i rettens bygninger
 • Advokater, parter, vidner, publikum etc. har kun adgang til retsbygningernes åbne zone, med mindre der foreligger en særlig tilladelse fra rettens Præsident, Administrationschef eller en anden medarbejder, som præsidenten har bemyndiget hertil
 • Personer, der efter rettens bestemmelse er udelukket fra at overvære retsmøder, må heller ikke opholde sig i rettens bygninger
 • Længere tids ophold på områder uden for retssalene er ikke tilladt
 • Hunde må kun medtages i bygningerne efter særlig tilladelse, der kan meddeles af receptionen
 • Ophold skal ske under iagttagelse af god ro og orden
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker eller lignende i rettens bygninger
 • Rygning og indtagelse af mad er ikke tilladt i rettens bygninger
 • Det er ikke tilladt at indtage nogen form for alkohol eller narkotika i rettens bygninger
 • Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. Billedoptagelse i rettens bygninger er i øvrigt forbudt, medmindre forudgående tilladelse er indhentet hos rettens præsident
 • Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til og fra retsmødet i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen
 • Anvisninger fra rettens personale skal følges

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

Sikkerhed i retten

Der er adgangskontrol i Københavns Byret. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende i Københavns Byret skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

Parkering og handicapadgang

Der kan desværre ikke tilbydes parkeringspladser til rettens brugere. Der henvises derfor til de offentlige parkeringspladser i København, hvor der mod betaling efter gældende takster kan parkeres.

Parkeringsmuligheder generelt i København kan ses her

Handicapadgang

Domhuset
Adgang via sideindgang til venstre for hovedtrappen.
Kontakt byrettens Info-center 99 68 70 61

Annekset
Slutterigade 1
1461 København K
Adgang via elevator i gården Hestemøllestræde 1.
Kontakt byrettens Info-center 99 68 70 61

Frederiksberggade 1
1459 København K
Adgang via elevator i opgangen.

Hestemøllestræde 6
1464 København K 
Adgang via elevator i opgangen.

Se mere om adgangsforhold her på GodAdgang.dk

Tolke

Generelle regler for tolkning og oversættelser i Københavns Byret

Når en tolkeopgave udføres for Københavns Byret, gælder nedenstående regler og vilkår i forbindelse med tolkningen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets områder. Københavns Byret har derfor på baggrund af Rigspolitiets vejledning af 11. december 2019, og som i øvrigt er i overensstemmelse med de retningslinjer, som har været gældende tidligere, udarbejdet nedenstående regelsæt, som gør sig gældende ved tolkning og oversættelser for Københavns Byret.

Når en tolk påtager sig en tolkeopgave for Københavns Byret, anses tolken samtidig for at have accepteret nedenstående vilkår for tolkning og oversættelser.

Tryk her for Retningslinjer for tolkehonorar i Københavns Byret (pdf)


Teknisk udstyr i retssalene

Adgangen til rettens AV-udstyr sker fra bord-brønde, hvor der kan kables til 220 volt og HDMI. Der er endvidere nogle retssale som også har adgang til VGA samt 3,5mm jackstik til lyd.

Ved berammelse bedes det tydeligt fremgår, at der skal afspilles video/lyd. Retten vil forsøge at beramme sagen i en retssal med det udstyr som er forespurgt ifølge fremsendelsen af en sag. Såfremt det ikke er muligt at beramme sagen i en retssal med video-udstyr, vil retten sørge for en mobil TV-skærm med HDMI.

Skal der ske afhøring via video fra et andet embede end København eller fra udlandet, bedes dette tydeligt fremgå af fremsendelsesskrivelsen af en sag.

Opklarende spørgsmål til AV-udstyrets muligheder bedes stillet via e-mail til it.kbh@domstol.dk 

Det er de mødende parters ansvar at det medbragte udstyr virker som tiltænkt.

Retssalenes udstyr

Retssal 1:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 4:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 5:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 7:

Videolink
Visning af billeder og film
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af videolink (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 9:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 11:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 12:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 13:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 14:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 16:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 18:

Videolink
Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af videolink (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 19:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 23:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 24:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 26:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 27:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Mulighed for transmittering af lyd fra retssalen til lytterum

Retssal 28:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 29:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 32:

Videolink
Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af videolink (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 36:

Videolink
Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af videolink (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 37:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 38:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 41:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Mulighed for transmittering af lyd fra retssalen til lytterum

Retssal 42:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 60:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 70:

Videolink
Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie
Visning via dokumentfremviser
Lytterum ved anvendelse af videolink (retten skal adviseres inden brug)

Retssal 80:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal 81:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal A:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Retssal B:

Visning af billeder og film fra medie
Afspilning af lyd fra medie

Wi-Fi

Der er to Wi-Fi-netværk i Københavns Byret, som kan benyttes af rettens brugere.

Domguest:

Alle brugere kan i Københavns Byret oprette et 8 timers login til et ikke sikret wi-fi-netværk. Vejledningen kan hentes her.

Domprof:

Københavns tildeler og opretter adgang for rettens faste brugere, fx anklagere og advokater. En adgang til det sikrede netværk gælder ca. et år. En bruger kan benytte samme adgang på op til 3 enheder.

Sådan får du adgang til domprof:

De faste brugere af retten, der ønsker adgang til domprof skal sende en mail til kobenhavn@domstol.dk  hvor du oplyser navn og e-mail. I emnefeltet skrives; Opret DomProf bruger.

Når du er oprettet, får du automatisk en mail med adgangskode. Denne adgangskode skal du medbringe, når du kommer til retten og tilkobler dig domprof.

Sådan logger du på domprof via smartphone:

For iPhone

• Vælg Indstillinger
• Vælg Wi-Fi
• Vælg netværket domprof og indtast brugernavn (din e-mailadresse)
• Indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail
• Godkend


For Android-telefoner

• Vælg Apps
• Vælg Indstillinger
• Vælg Forbindelse
• Vælg Wi-Fi
• Vælg Domprof
• Fase 2 godkendelse: Vælg Ingen
• CA-certifikat: Vælg Valider ikke (eller bekræft ikke)
• Du skal nu scrolle lidt ned i billedet
• Identitet: Tast her brugernavnet (din e-mailadresse)
• Anonym identitet: Spring dette felt over
• Under adgangskode, indtast den adgangskode, du fik tilsendt på mail.
• Tilslut

Ældre mobile enheder eller bærbare pc´ere kan ikke få adgang til domprof, da domprof kører på 5 Ghz.

Vi gør opmærksom på, at der foretages logning. Det vil derfor være muligt at spore alle aktiviteter, hvis adgangen misbruges til kriminelle aktiviteter. Anvendelsen af computere og internet må dog ikke forstyrre det, der foregår i retten. Dommeren eller mødelederen kan derfor altid bede om, at du ophører med anvendelsen, hvis det forstyrrer. 

Sidst opdateret: 20. februar 2024