Gå til sidens indhold

Københavns Byret

Københavns Byret

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til Københavns Byret.

Telefonnummer og mail til alle rettens afdelinger

Åben for personlige og telefoniske henvendelser:
mandag-fredag kl. 8.30 - 15.00.
Tlf.: 99 68 70 00

E-mail: kobenhavn@domstol.dk

Post til Københavns Byret:

Post til Københavns Byret adresseres til de pågældende afdelingers og sektioners postadresser. Post til sektion 3 og 4 adresseres dog til Domhuset.

Infocenteret:
Domhuset, Nytorv 25, st.
1450 København K
Telefon: 99 68 70 40
E-mail: info.kbh@domstol.dk

Regnskabsafdelingen:
Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon: 99 68 70 30
EAN: 5798000161252
SE-nr.: 21240214
E-mail: kasse.kbh@domstol.dk

Skifteafdelingen:
Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon: 99 68 73 40
E-mail: skifte.kbh@domstol.dk

Notarialkontoret:
Hestemøllestræde 6
1464 København K
Online tidsbestilling
E-mail: notar.kbh@domstol.dk

Familieretten:
Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon: 99 68 70 89
E-mail: familie.kbh@domstol.dk

Fogedafdelingen:
Mødelokale 1-6
Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon 99 68 73 00
E-mail:  foged.kbh@domstol.dk

Politifremstillinger:
Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon: 99 68 73 15
E-mail:  foged.kbh@domstol.dk

Tvangsauktionsafdelingen:
Mødelokale 11
Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon 99 68 73 30
E-mail: tvang.kbh@domstol.dk

Administrationsafdelingen:
Domhuset, Nytorv 25, 1. sal
1450 København K
Telefon: 99 68 70 10
E-mail: adm.kbh@domstol.dk

Udskriftskontoret (anmodning om aktindsigt)
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K
Telefon: 99 68 70 43
E-mail: udskr.kbh@domstol.dk

Retsafdelingerne:

Sektion 1
Retssal 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9
Afdeling 1 (straffesager)
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K
Tlf: 99 68 71 00
E-mail: sektion1.kbh@domstol.dk

Sektion 2
Retssal 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 og 60. Retssal 60 er beliggende Nytorv 27, porten.
Afdeling 2 (straffesager)
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K
Tlf: 99 68 71 50
E-mail: sektion2.kbh@domstol.dk

Sektion 3
Retssal 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31 og 32
Afdeling 3 (straffesager)
Slutterigade 1
1461 København K
Post skal sendes til Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.
Tlf: 99 68 72 00
E-mail: sektion3.kbh@domstol.dk 

Sektion 4
Retssal 36, 37, 38, 39, 41 og 42 alle beliggende på Frederiksberggade 1, 1459 København K.
Retssal 11, Domhuset Nytorv 25, 1450 København K. 
Mødelokale 10, Hestemøllestræde 6,  1464 København K.
Afdeling 4 (straffesager)
Frederiksberggade 1
1459 København K
Post skal sendes til Domhuset, Nytorv 25, 1450 København K.
Tlf: 99 68 72 50
E-mail: sektion4.kbh@domstol.dk

Afdeling 50S / Flysagsafdelingen
Domhuset, Nytorv 25
1450 København K
Tlf: 99 68 70 73
E-mail: fly.kbh@domstol.dk

Afdeling 80
Retssal 81
Hestemøllestræde 6
1464 København K
Tlf: 99 68 70 39
E-mail: afd80.kbh@domstol.dk

Retssal 70
Slutterigade 1
1461 København K

Retssal 71 "Kendelsesafdelingen"
Slutterigade 1
1461 København K

Retssal 80
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Dommervagten
Slutterigade 1
1461 København K

Retssal A
Bredgade 59
1260 København K

Retssal B
Bredgade 59
1260 København K

Indlevering af processkrifter eller andet materiale

Meddelelser og processkrifter, der sendes til Københavns Byret pr. post eller indleveres til Byretten, anses for modtaget den pågældende dag, hvis materialet modtages inden for åbningstiden.

Materiale der modtages efter kl. 15.00, vil blive anset for modtaget den næste dag, hvor Byretten har åbent.

Meddelelser og processkrifter, der sendes til Byretten digitalt, anses for at være kommet frem til Byretten på det tidspunkt, hvor Byretten er i stand til at behandle eller læse meddelelsen. Det er uden betydning, om tidspunktet er uden for den almindelige kontortid.

Civile sager

Københavns Byret har den 20. november 2017 taget det nye Civilsystem i brug. Det betyder, at fra den 20. november 2017 skal anlæggelse af alle civile sager ved Københavns Byret ske via minretssag.dk. Alle dokumenter i sagen kan herefter ikke fremsendes til retten på anden måde end via minretssag.dk, medmindre parten er fritaget fra at anvende minretssag.dk.

Andre sager

Hvis en civil sag er fritaget for at bruge minretssag.dk, eller hvis der er tale om andre sagstyper end civile sager, fx en straffesag, et betalingspåkrav, en fogedsag eller en skiftesag, kan processkrifter og dokumenter fremsendes digitalt ved anvendelse af følgende retningslinjer: Retningslinjer for brug af e-mail

Email til alle afdelinger - herunder sikker mail

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail - se alle mailadresser nedenfor. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive sagsnummeret i emnefeltet på din mail.

Sikker mail

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via borger.dk. På borger.dk skal du logge ind med dit NemID og vælge "Digital post". Når du vælger "Skriv ny post", kan du finde Københavns Byrets forskellige afdelinger under kategorien Offentlige myndigheder/Stat -> Danmarks Domstole -> Københavns Byret
Gå til borger.dk

Virksomheder kan med en certifikatløsning sende og modtage sikker digital post via Københavns Byrets officielle mailadresser. Certifikatet til at kryptere og underskrive digital korrespondance med retten, så kun du og retten kan læse den, kan du finde på Nets' hjemmeside.

Sikker e-mail
Københavns Byret kan modtage sikker e-mail på nedenstående e-mail-adresser:

Afdeling: E-mail adresse:
Københavns Byret kobenhavn@domstol.dk
Administrationen adm.kbh@domstol.dk
Infocenter info.kbh@domstol.dk
Afdeling 80 afd80.kbh@domstol.dk
Afdeling 50S fly.kbh@domstol.dk
Regnskabsafdelingen kasse.kbh@domstol.dk
Sektion 1 sektion1.kbh@domstol.dk
Sektion 2 sektion2.kbh@domstol.dk
Sektion 3 sektion3.kbh@domstol.dk
Sektion 4 sektion4.kbh@domstol.dk
Fogedretten foged.kbh@domstol.dk
Tvangsauktioner tvang.kbh@domstol.dk
Familieretten familie.kbh@domstol.dk
Skifteretten skifte.kbh@domstol.dk
Notar notar.kbh@domstol.dk
IT-afdelingen it.kbh@domstol.dk

E-mail til disse adresser vil altid blive håndteret samme dag som de modtages, dog ikke på rettens lukkede dage.

Retningslinjer for brug af e-mail ved Danmarks Domstole

Danmarks Domstole vil ensarte brugen af e-mail i takt med, at flere kan modtage og sende sikker digital post og har derfor med virkning fra 1. oktober 2013 vedtaget fælles retningslinjer for, hvilke dokumenter og henvendelser retten kan og bør modtage og sende pr. e-mail.

Læs mere om retningslinjerne på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Hvad skal din e-mail indeholde

Henvendelser bedes indeholde tydelig angivelse af emne, samt rettens sagsnummer. Rettens sagsnummer kan du finde på alle breve fra retten på første side i øverste højre hjørne.

Vedhæftede filer

Retten kan umiddelbart håndtere Microsoft konvertible formater som for eksempel Word, PDF og Excel.

Billed- og lydfiler skal dog sendes med sikker e-mail.

Ophævelse af underskriftskravet

Pr. 1. januar 2015 trådte nye regler i kraft om brug af e-mail ved indsendelse af stævninger, processkrifter m.v. Se retningslinjerne her

Send sikker digital post

Når du sender en almindelig e-mail, kan det betragtes som at sende et åbent postkort med posten. Der er risiko for, at andre læser mailen.

Vil du sende en e-mail til retten, der indeholder fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, skal du sende e-mailen sikkert, så andre ikke kan læse indholdet. Personfølsomme oplysninger er f.eks. information om CPR-nr., strafbare forhold samt væsentlige sociale problemer.

Den digitale postkasse (e-Boks):

Du kan sende en e-mail sikkert til retten fra din digitale postkasse via din e-Boks – enten fra e-boks.dk, borger.dk eller virk.dk. Det er gratis at oprette en digital postkasse.

Hjælp og vejledning til at sende mails via din digitale postkasse (e-Boks) finder du her:

Ønsker du som professionel bruger at kommunikere med retten via sikker e-mail (certifikatløsningen), kan det ske til de afdelingsmailadresser, du finder øverst på siden.

Du skal så vidt muligt sende din e-mail direkte til den relevante afdelings mailboks. Er du i tvivl, kan du sende e-mailen til rettens hovedmail.

Har du ikke installeret det rette certifikat, kan du ikke sende sikre mails til de ovennævnte e-mail-adresser.

Læs mere om, hvordan du installerer signatur og downloader rettens certifikater her.

Pressekontakt

Konkrete afgørelser og retspraksis
Billede af pressekontaktdommer
Pressekontaktdommer
Jens Erik Stausbøll
Telefon: 20 24 21 76
E-mail: jesa@domstol.dk

 

Generelle bemærkninger, baggrund og statistik
Retspræsident
Nikolaj Aarø-Hansen
Telefon: 99 68 70 15
E-mail: adm.kbh@domstol.dkBaggrund og statistik

Administrationschef
Michael Villemoes Larsen
Telefon: 99 68 70 12
E-mail: mvl@domstol.dk
Uden for normal åbningstid kan der rettes henvendelse til ovenstående pressekontaktdommer på det angivne nummer.

Se også genvej til dig der er journalist

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte din læge og retten.

Lægen skal lave en lægeattest, som du skal indsende til retten. Lægeattesten skal være modtaget hos retten senest ved retsmødets begyndelse.

Det fremgår af din indkaldelse, hvad der kan ske, hvis du ikke møder til retsmødet. Ofte kan der træffes afgørelse, selv om du ikke møder, eller du kan anholdes – også selv om du har ringet og sagt, at du er syg.

Det er vigtigt, at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeattest.

Gå til lægeattest

Du skal selv medbringe blanketten til din læge. Du må forvente, at dommeren kun vil godkende en lægeattest, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Hvem kontakter jeg angående skolebesøg i retten?

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Sidst opdateret: 19. oktober 2023