Gå til sidens indhold

Københavns Byret

27 feb 2020

Københavns Byret

Dom i sag om bedrageri med forskningsmidler

Københavns Byret har den 26. februar 2020 fundet en 54-årig mand skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed begået overfor to hospitaler i årene 2007 – 2013.

Københavns Byret har den 26. februar 2020 fundet en 54-årig mand skyldig i bedrageri af særlig grov beskaffenhed begået overfor to hospitaler i årene 2007 – 2013.

Straffen blev udmålt til fængsel i 2 år og 6 måneder. Retten lagde ved strafudmålingen i skærpende retning blandt andet lagt vægt på, at de strafbare handlinger har været systematiske og særligt planlagte, og at den pågældende har misbrugt sin stilling på to hospitaler. Ved dommen blev manden frakendt ret­ten til indtil videre at modtage, administrere eller på anden måde håndtere offentlige eller private midler bestemt til forskning. Der blev konfiskeret 3.778.941,41 kr. hos manden.

Af dommen fremgår blandt andet følgende:

”… Efter den ovenfor nævnte bevisførelse lægger retten til grund, at tiltalte med NN som stråmand har ladet selskabet S stifte. Retten lægger endvidere til grund, at der ikke har været nogen drift af et laboratorium i S, og at S allerede af den grund ikke har udført blodprøveanalyser for hverken X Hospital eller Y Hospital.

Retten lægger endvidere til grund, at S aldrig har været i besiddelse af de blodprøver, som S ifølge tiltaltes forklaring skulle have analyseret, og tiltaltes forklaring om, at blodprøverne muligvis er blevet analyseret af underleverandører til S, forkastes.

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at de data, som tiltalte sendte til X Hospitals ledelse, og som ifølge tiltaltes oplysninger skulle være resultatet af Ss blodprøveanalyser, er kopier eller ændrede kopier af blodprøveanalysesvar fra andre laboratorier.

Retten lægger endvidere til grund, at tiltalte selv har skrevet kontrakterne mellem hospitalerne og S, at der aldrig har været realiteter i nogen af kontrakterne, og at tiltalte har skrevet kontrakterne for at få et formelt grundlag for at formå hospitalernes regnskabsafdelinger til at overføre penge til S.

Retten lægger endvidere til grund, at tiltalte har skrevet de breve fra S, som er dokumenteret under sagen, og at han desuden har skrevet de fakturaer til hospitalerne, som har dannet grundlag for, at hospitalerne overførte de i anklageskriftet anførte beløb til S. Retten lægger endvidere til grund, at en del af de penge, som er blevet overført fra hospitalerne til S, er blevet brugt til køb af værdipapirer.

Som følge heraf lægger retten til grund, at hospitalerne ikke har fået nogen ydelse for de penge, som efter tiltaltes anmodning er blevet overført fra hospitalerne til S.

På denne baggrund findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet…”

Sagen har journalnummer SS 1-24236/2018. For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.