24 feb 2020

Københavns Byret

Orientering til parterne i sager omkring fildeling

Orientering til parterne i sager, hvor Copyright Management Services Ltd. (CMS) eller MIRCOM International Content Management & Consulting Ltd. (MIRCOM) har anlagt sag om ulovlig download og deling af film

Et større antal sager er anlagt om ulovlig download og deling af film (fildeling) ved Københavns Byret. Sagerne er anlagt af henholdsvis Copyright Management Services Ltd. (CMS) og MIRCOM International Content Management & Consulting Ltd. (MIRCOM) og har været omtalt i flere medier, herunder Berlingske Tidende og DR.

Sagerne behandles hovedsageligt efter retsplejelovens kapitel 39 om de såkaldte småsager. Sagerne drejer sig alle om, hvorvidt den sagsøgte har krænket en ophavsret ved at have downloadet og medvirket til fildeling af en film i såkaldte fildelingsnetværk (Bit Torrent-, P2P-, peer-to-peer-networks). Der verserer omkring 160 af disse sager ved Københavns Byret, men der er anlagt lignende sager mod personer i hele landet, herunder omkring 70 sager ved Retten på Frederiksberg.

For tiden afventer størstedelen af sagerne ved Københavns Byret, at Vestre- og Østre Landsret træffer afgørelse i en række sager, der har fået Procesbevillingsnævnets appeltilladelse.

Udfaldet af sagernes behandling ved de højere retsinstanser forventes at få afgørende betydning for sagernes videre behandling ved byretterne. Retten er derudover bekendt med, at en belgisk domstol har indleveret en række såkaldte præjudicielle spørgsmål til EU-Domstolen (EU-Domstolens sag C-597/19). Spørgsmålene udspringer af tilsvarende sager i Belgien.

Det kan ikke siges med sikkerhed, hvornår samtlige de verserende sager ved landsretterne er afgjort. Dertil kommer, at parterne efterfølgende har mulighed for at overveje og søge tilladelse til, at sagen prøves i Højesteret.

Retten følger naturligvis med i appelsagernes forløb. Når sagerne er afgjort ved de højere retsinstanser, vil retten af egen drift fortsætte de verserende sagers forberedelse og kontakte sagens parter om sagernes videre forløb gennem domstolenes sagsportal (www.minretssag.dk).

Er du part i en sag og har spørgsmål til sagen, kan du med fordel skrive til retten gennem www.minretssag.dk.