Gå til sidens indhold

Københavns Byret

25 aug 2021

Københavns Byret

Dom i sagen om bombesprængning ved Skattestyrelsen

Københavns Byret har kendt to mænd skyldige i forening i overtrædelse af straffelovens § 183, stk. 1, og § 192 a, stk. 1, nr. 2, ved at have besiddet, transporteret og bragt en bombe til sprængning foran Skattestyrelsens bygning den 6. august 2019.

De tiltalte blev straffet med fængsel i henholdsvis 5 år og 4 år. De tiltalte blev udvist med indrejseforbud for bestandig.

På grundlag af videoovervågning fra forskellige kameraer i Kastrup og København og oplysninger fra de tiltaltes telefoner sammenholdt med forklaringen fra én af de tiltalte har retten lagt til grund, at de tiltalte kørte fra Sverige direkte til Østerbro i København, hvor den ene af de tiltalte anbragte og antændte bomben, som de havde med i bilen, mens den anden, der fungerede som chauffør, ventede i bilen. De tiltalte returnerede umiddelbart derefter til Sverige.

Retten har ikke fundet det bevist, at de tiltalte havde forsæt til at forvolde omfattende ødelæggelse af stedet. Forholdet vedrørende sprængningen er derfor alene henført under straffelovens § 183, stk. 1, og ikke tillige under § 114 a, stk. 1, nr. 6, og § 183, stk. 2.

Ved straffastsættelsen har retten taget hensyn til, at den ene af de tiltalte, som anbragte og antændte bomben, havde en aktiv rolle, mens den anden tiltalte fungerede som chauffør.

Sagen har journalnummer SS 4-9955/2020.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon +45 2024 2176.