14 sep 2020

Københavns Byret

Opholdsforbud Islands Brygge

Københavns Byret har frifundet 3 personer for at have overtrådt dette

Der var i 3 sager rejst tiltale for den 26. april 2020 henholdsvis kl. 9.05, 15.35 og 18.30 at have taget ophold i Havneparken på Islands Brygge, selvom der af Københavns Politi den 25. april 2020 var meddelt opholdsforbud i området.

De tiltalte erkendte, at de havde været til stede, men de nægtede sig skyldige, da de ikke var bekendt med opholdsforbuddet, herunder hverken via tilstrækkelig tydelig skiltning eller på anden måde.

Retten lagde til grund, at der 25. april 2020 om aftenen af politiet blev opsat 50 skilte i A3-format og 50 skilte i A4-format om opholdsforbuddet forskellige steder i området, men at der ikke forelå nærmere oplysninger om, hvor i området de var sat op, eller om alle skilte fortsat var til stede den 26. april 2020.

Retten lagde videre til grund, at der efter afhøringer af de betjente, der havde stoppet de tiltalte, var der den 26. april 2020 fortsat skiltet om opholdsforbuddet, dog uden at det nærmere blev præciseret, hvor disse skilte var, hvor mange skilte der var eller hvilken størrelse de var i.

Der var af de tiltalte forevist fotos og en video af nogle af de skilte, som de efterfølgende havde bemærket.

Retten lagde ved afgørelsen vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, hvorvidt opholdsforbuddet af 25. april 2020 havde været omtalt medierne og i givet fald på hvilke tidspunkter.

Retten lagde derudover vægt på, at der ikke var ført det fornødne bevis for, at de tiltalte kunne eller burde kunne se de opsatte skilte om opholdsforbuddet eller på anden måde burde have været bekendt med det opholdsforbud, som var blevet besluttet dagen før og havde virkning fra den 25. april 2020 kl. 21.00.

Domme afsagt den 14. september 2020 i sagerne SS 80-17775/2020, 80-17778/2020 og 80-17780/2020.

For yderligere oplysninger henvises til pressekontakt dommer Jens Stausbøll, tlf. 20 24 21 76.