Gå til sidens indhold

Københavns Byret

25 nov 2021

Københavns Byret

Købte pistoler og lyddæmpere m.m. af politiagent

En mand idømt 10 års fængsel for forsøg på terror. En anden mand idømt 2 år og 9 måneders fængsel for i forening med førstnævnte at have erhvervet pistoler m.m.

Sagsnummer: SS 1-31801/2020

Sagen kort fortalt

De to mænd, A og B, var tiltalt for forsøg på terror bl.a. ved til det formål at have købt to pistoler, to lyddæmpere, magasiner og patroner.

PET havde via en lukket Telegramgruppe, som de havde infiltreret, fået kontakt til A. A hjalp med en indsamling til en såret Syrienskriger, og PET ønskede derfor at identificere ham. Efter et møde mellem A og en person, indsat af PET, fortsatte PET via en fiktiv profil kontakten på nettet til A. Efter PET’s tredje kontakt til A, hvor PETs fiktive profil bl.a. sendte en video af angiveligt den person, , som A havde mødt, hvor personen skød med automatvåben i angiveligt Bosnien, forespurgte A PET’s fiktive profil om muligheden for at købe våben. PET indsatte herefter den person, A tidligere havde mødt, som politiagent. Politiagenten og A mødtes flere gange siden, og A præciserede, at han ønskede at købe to pistoler med lyddæmpere, magasiner og patroner. Der blev aftalt en pris på i alt 6.800 kr., og A fik våben m.m. overdraget af politiagenten ved indkøbscentret Fields. A betalte med penge, han dagen inden våbenkøbet havde fået overdraget af B.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at A var skyldig efter anklageskriftet i forsøg på terror, og at han til det formål i forening med B havde erhvervet de to pistoler med lyddæmpere m.m.

Retten fandt det ikke bevist, at B selv havde til hensigt at begå terror eller havde kendskab til, at det var A’s formål med erhvervelsen. Retten fandt det imidlertid bevist, at B var skyldig i at have erhvervet de to pistoler med lyddæmpere m.m. i forening med A.

I bevisbedømmelsen vedrørende A indgik rumoptagelse af A’s forklaring til politiagenten om, hvorfor han ville have pistoler med lyddæmpere. A fortalte ”Fordi jeg vil lave noget, som jeg kan blive ved med. Ikke bare en gang med masser af opmærksomhed. Og så meget hurtigt … Hvis jeg gør det her, kan jeg hurtigt komme væk, eller den, der gør det, kan altid komme væk. Og blive ved.”

I bevisbedømmelsen vedrørende B indgik det, om han tilhørte et radikaliseret religiøst miljø, hvilket blev afvist af retten. Endvidere indgik beskeder på WhatsApp mellem A og B, og retten lagde bl.a. på baggrund af disse til grund, at B ikke havde kendskab til, at A’s hensigt med erhvervelsen af pistolerne m.m. var at begå terror. Retten fandt, at B fra den 30. november 2019 var klar over, at A forsøgte at bestille en pistol, og at han ved overgivelsen af 6.800 kr. til A vidste, at pengene skulle bruges til to pistoler med lyddæmpere og ammunition. Retten lagde vægt på, at det i tiden fra den 30. november 2019 fremgik af beskeder mellem de tiltalte og mellem A og en tysk forbindelse, at B var blevet overfaldet, at en person efter B’s opfattelse skyldte ham mange penge, og at A ville hjælpe B. Der blev endvidere lagt vægt på, at det efter det oplyste måtte lægges til grund, at B i det indbyrdes forhold skulle betale for den ene pistol m.m., mens han havde givet A et lån til at anskaffe den anden pistol.

Det var et emne under sagen, om mistankegrundlaget og provokationsforbuddet var tilsidesat i forbindelse med politiets agentvirksomhed. Rettens flertal fandt på grundlag af bevisførelsen, herunder beskederne mellem PET’s fiktive profil og A og rumoptagelsen af møder mellem politiagenten og A, ikke, at det var tilfældet. Da A havde fortalt politiagenten, at han havde kontakt til en person, der ville forære ham en pistol, fandt retten, at prisen for våben mellem ligesindede ikke nødvendigvis afspejler markedsprisen.

A blev fundet skyldig i 2 andre forhold, som han erkendte. De forhold har ikke haft betydning for strafudmålingen.

Sagens parter har 14 dage til at beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Københavns Byret den 24. november 2021, kl. 16:30.

Kontaktinformation
For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.