Gå til sidens indhold

Københavns Byret

15 apr 2021

Københavns Byret

Tyrkisk mand idømt 3 års fængsel og udvist for bestandig

Københavns Byret har den 15. april 2021 ved et nævningeting idømt en 25-årig tidligere straffet tyrkisk mand en fængselsstraf på 3 år og udvist ham for bestandig.

Han blev dømt for 69 forhold af blandt andet røveri, afpresning, trusler, hærværk, salg af hash, og flere overtrædelse af tilhold vedrørende en eks-kæreste og opholdsforbud. Forholdene var primært begået i det storkøbenhavnske område

Anklagemyndigheden havde på baggrund af anbefalingen i en retspsykiatrisk erklæring nedlagt påstand om anbringelse i en sikret afdeling for personer med vidtgående handicap, idet tiltalte var fundet omfattet af personkredsen i straffelovens § 16, stk. 2. Retslægerådet havde i sin efterfølgende udtalelse ikke fundet, at tiltalte opfyldte de diagnostiske kriterier i denne bestemmelse og havde på grund af tiltaltes svære personlighedsmæssig forstyrrelse i stedet fundet ham omfattet af straffelovens § 69. Retslægerådet kunne på denne baggrund ikke pege på foranstaltninger efter straffelovens § 68, 2. pkt. som mere formålstjenlige end straf til imødegåelse af en formentlig nærliggende risiko for fremtidig kriminalitet.

Nævningetinget fulgte Retslægerådets anbefaling og idømt tiltalte 3 års fængsel.

Tiltalte, der var født i Danmark, men ikke havde stiftet egen familie, blev endvidere udvist for bestandig.

Sagen har journalnummer SS 3-29140/2020.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.