Gå til sidens indhold

Københavns Byret

28 nov 2022

Københavns Byret

Dom i sag om fareforvoldelse

Dom afsagt: 28. november 2022

Københavns Byret har den 28. november 2022 afsagt dom i sag om overtrædelse af straffelovens § 252.

Ved dommen blev en 31-årig mand fundet skyldig i medvirken til fareforvoldelse ved sammen med andre gerningsmænd at have affyret adskillige skud mod fregatten Esbern Snares helikopter, mens den var i luften i Guineabugten. Der var herved forvoldt nærliggende fare for det danske helikopterpersonels liv eller førlighed.

Efter omstændighederne straffes den 31-årige mand ikke.

Ved vurderingen af skyldsspørgsmålet lagde retten vægt på, at den 31-årige mand sammen med de øvrige gerningsmænd opfyldte alle tegn på pirateri og måtte betegnes som en piratgruppe. Gruppen befandt sig i internationalt farvand i det område i Guineabugten, hvor den danske fregat Esbern Snare var indsat med henblik på bekæmpelse af pirateri.

Retten lagde videre vægt på, at der fra båden med den 31-årige mand og de øvrige gerningsmænd blev skudt to gange med byger af skud på en afstand af ca. 220 meter mod Forsvarets helikopter, efter at der fra helikopteren var afgivet warnings og advarselsskud.

Retten fandt efter de kriminaltekniske erklæringer og vidneforklaringer, at der var nærliggende fare for det danske helikopterpersonels liv eller førlighed.

Tre andre gerningsmænd fra båden blev meddelt tiltalefrafald for forsøg på manddrab, mens den 31-årige mand af helbredsmæssige og retlige grunde blev bragt til Danmark med henblik på retsforfølgning. Som følge af forløbet med de øvrige medgerningsmænd samt den 31-åriges helbredstilstand fandt retten grundlag for at lade straffen bortfalde i medfør af straffelovens § 83.

Sagen har journalnummer SS 3-11579/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.