Gå til sidens indhold

Københavns Byret

14 dec 2022

Københavns Byret

Dom i sag om påkørsel af cyklist

Dom afsagt: 14. december 2022

Københavns Byret har idømt en 30-årig mand 6 års fængsel for vold med døden til følge.

Københavns Byret har den 14. december 2022 ved et nævningeting idømt en 30-årig mand 6 års fængsel for vold med døden til følge efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, ved forsætligt at have påkørt en 45-årig mandlig cyklist efter en uoverensstemmelse i trafikken.

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale for principalt manddrab efter straffelovens § 237, subsidiært vold med døden til følge efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Tiltalte nægtede sig skyldig, men erkendte sig skyldig i uagtsomt manddrab, idet han forklarede, at påkørslen af cyklisten var et uheld.

Et enigt nævningeting lagde efter bevisførelsen til grund, at uoverensstemmelsen opstod, da tiltalte i forbindelse med udkørsel på Øster Voldgade holdt i personbil af mærket Citroën C1 1,0 på cykelstien, hvorved forurettede, der kom kørende på en elcykel, ikke umiddelbart kunne passere. Forurettede kørte herefter over samtlige vejbaner på Øster Voldgade og op på cykelstien, hvor han blev ramt af tiltalte, der med en hastighed på mindst 56 km/t med fronten påkørte elcyklens baghjul på cykelstien. Begge køretøjer kørte mod færdselsretningen, og elcyklens hastighed var mellem 15 og 25 km/t. Forurettede blev herved slynget op på køretøjets forrude og kastet gennem luften. Forurettede afgik ved døden som følge af de kvæstelser i hjernen, som han pådrog sig ved påkørslen.

Et enigt nævningeting fandt det bevist, at det var tiltaltes hensigt at påkøre forurettede, og at påkørslen således var forsætlig, samt at tiltalte i hvert fald havde forsæt til at udøve legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter, jf. herved straffelovens § 245, stk. 1.

4 nævninger og 3 dommere fandt efter handlingens karakter og en samlet vurdering af forløbet, at det ikke var bevist, at tiltalte havde forsæt til manddrab, men at dødsfaldet var en påregnelig følge af påkørslen, og at det således måtte tilregnes tiltalte som uagtsomt. Disse voterende stemte herefter for at frifinde tiltalte for den principale tiltale om manddrab efter straffelovens § 237, men finde ham skyldig i den subsidiære tiltale om legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

2 nævninger fandt det bevist, at tiltalte havde haft forsæt til drab og stemte derfor for at finde tiltalte skyldig i manddrab.

Efter udfaldet af afstemningen blev tiltalte frifundet for den principale tiltale om manddrab efter straffelovens § 237, men fundet skyldig i den subsidiære tiltale om legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1.

Der var 11 stemmer for, at straffen skulle udmåles til fængsel i 6 år, og en stemme for at udmåle straffen til fængsel i 7 år.

Tiltalte blev herudover dømt for et antal overtrædelser af færdselsloven og frakendt førerretten i 8 år.

Tiltalte blev endvidere dømt til at betale erstatning til forurettedes hustru og børn.

Sagen har journalnummer SS 3-9150/2022.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.