Gå til sidens indhold

Københavns Byret

08 mar 2022

Københavns Byret

Frifindelse for bestikkelse.

Københavns Byret har den 8. marts 2022 frifundet en tidligere medarbejder i Rigspolitiet for at have modtaget bestikkelse fra en ekstern konsulent, der udførte opgaver for Rigspolitiet. Den eksterne konsulent er samtidigt frifundet for at have betalt bestikkelse for at blive tildelt opgaverne.

Sagens baggrund

Den tidligere medarbejder (T1) blev i 2011 ansat ved Rigspolitiet, hvor hun bl.a. havde ansvar for at realisere en stor årlig besparelse på drift-, facility og serviceområder, hvilket medførte, at det i en periode var nødvendigt at anvende eksterne konsulenter. T1 indgik herefter fra foråret 2011 aftaler med flere eksterne konsulentfirmaer, herunder et firma, som var ejet af T2.

T1 er tiltalt for i en periode fra 23. januar 2012 til 20. maj 2015 at have modtaget i alt 790.250 kr. fra T2, der er tiltalt for at have betalt i alt 303.375 kr. til T1 i en kortere gerningsperiode, alt med det formål, at T2’s firma løbende blev tildelt eksterne konsulentopgaver i Rigspolitiet.

De tiltalte har nægtet sig skyldige.

Dommens resultat

Retten fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at T1 havde udført arbejde for T2, og at T2 havde betalt for arbejdet. Retten lagde vægt på, at der under ransagning hos de tiltalte fandtes fakturaer fra T1 til T2, og på at de tiltalte siden første afhøring har forklaret overensstemmende om arbejdets karakter, omfang, vederlæggelse og fakturering. Retten lagde yderligere vægt på, at T1 havde bogført vederlagene samt afregnet moms og skat heraf.  Retten lagde endvidere til grund, at timeprisen var aftalt til 1.000 kr., og at T2 viderefakturerede arbejdet med fortjeneste.

Retten fandt endvidere, at arbejdet i henhold til fakturaerne i perioder havde et omfang af 15-20 timer om ugen og i gennemsnit ca. 4 timer om ugen. T1 har forklaret, at hun arbejdede meget i perioder, hvilket et antal vidner har bekræftet. 

Efter en samlet vurdering fandt retten ikke, at det med den betydelige grad af sikkerhed, der må kræves for at statuere et strafansvar efter straffelovens § 144, var muligt at tilsidesætte de tiltaltes prissættelse af T1’s arbejde for T2. Retten lagde herved vægt på, at det ikke var godtgjort, at timeprisen ikke var markedskonform eller, at det fakturerede timetal stod i misforhold til de udførte opgaver.

Herefter, og da retten fandt, at anklagemyndigheden ikke havde ført det til domfældelse nødvendige bevis for, at T2 havde ydet T1 en fordel eller berigelse mod at blive tildelt konsulentopgaver fra Rigspolitiet, frifandt retten T1 og T2. 

Sagen har journalnummer SS 2-12682/2021.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.