Gå til sidens indhold

Københavns Byret

25 maj 2022

Københavns Byret

Dom i sag om rådighedsløn i henhold til tjenestelovens § 32.

Københavns Byret har den 24. maj 2022 afsagt dom vedrørende spørgsmål om sagsøger havde krav på rådighedsløn i henhold til tjenestemandslovens § 32. Begrundelsen fra sagsøger var, at sagsøgers stilling som skatterevisor var blevet nedlagt.

Ved dommen bestemmer Københavns Byret, at en sagsøgt skal betale rådighedsløn med virkning fra den 1. april 2019 med fradrag af udbetalte pensionsydelser i samme periode og sådan, at forrentningen beregnes af forskellen mellem de to beløb, og at udbetaling af tjenestemandspensionen stilles i bero indtil 1. april 2022, samt sagens omkostninger med 104.000 kr.

Det fremgår af dommen blandt andet, at retten anså det for bevist, at stillingen var nedlagt i tjenestemandslovens forstand. Retten lagde blandt vægt på, at SKATs afdeling, hvor sagsøger var ansat som skatterevisor, blev afviklet og lagt sammen med en anden afdelingen i forbindelse med, at revisionschefens åremålskontrakt udløb. Revisionen var derefter ikke længere en selvstændig enhed. Ved opslag af nye stillinger søgte Skatteministeriet ikke skatterevisorer, men akademiske medarbejdere.

Ved dommen bestemte retten, at Skatteministeriet skulle betale sagens omkostninger.

Sagen var en tredommersag og dommerne var enige om sagens udfald.

Sagen har journalnummer BS-2131/2021-KBH.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.